Sfânta Muceniță Fotinia (Svetlana), samarineanca, fiii săi Victor, Fotinie și Iosie, precum și ceilalți împreună cu ei: Sfintele Mucenițe Anatolia, Foto, Fotida, Parascheva, Kiriakia, Domnina și Sfântul Mucenic Sebastian (apr. 66) Sfântul Mucenic Eufrosin de la Lacul Albastru (Sinozersk), Novgorod, Rusia (1612) Sfântul Nichita Mărturisitorul, arhiepiscopul Apoloniadelor, în  Bitinia  și  apărător  al  Sfintelor  Icoane  în  timpul împăratului Leon al III-lea Isaurul (apr. 813-820)
Stil vechi
20 Martie

Marți

Stil nou
2 Aprilie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Paștelui. Post aspru
Săptămâna a III-a din Postul Mare. Sfinții Ioan, Serghie, Patrichie și ceilalți Cuvioși Părinţi Mucenici (cu toții 20), ucişi de arabi în Mănăstirea Sfântul Sava din Palestina (796). Sfânta Muceniță Fotinia (Svetlana), samarineanca, fiii săi Victor, Fotinie și Iosie, precum și ceilalți împreună cu ei: Sfintele Mucenițe Anatolia, Foto, Fotida, Parascheva, Kiriakia, Domnina și Sfântul Mucenic Sebastian (apr. 66). Sfintele Mucenițe Alexandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Iuliania, Eufimia și Teodosia (Teodora), care s-au săvârşit prin foc în timpul împăratului Maximian (310). Sfântul Nichita Mărturisitorul, arhiepiscopul Apoloniadelor, în Bitinia și apărător al Sfintelor Icoane în timpul împăratului Leon al III-lea Isaurul (apr. 813-820). Sfântul Mucenic Eufrosin de la Lacul Albastru (Sinozersk), Novgorod, Rusia (1612). Sfinții Mucenici: Rodian și Acvila eparhul, care s-a săvârşit de sabie. Sfântul Mucenic Lolion, care s-a săvârşit fiind lovit cu pumnii. Sfântul Mucenic Emanuil, care s-a săvârşit de sabie, și a Sfintei Muceniţe Maria din Pergia. Sfântul Mucenic Miron Criteanul, care a mărturisit în insula Creta și s-a săvârșit prin sugrumare (1793). Dreptul Abel, fiul lui Adam. Sfântul Mucenic Ioan, doctor fără de arginţi din Mesopotamia (311). Sfinții Sfințiți Mucenici: Grat diaconul şi Marcel ipodiaconul, care au pătimit la Forli în Italia (400). Sfânta Cuvioasă Eufrasia fecioara, făcătoare de minuni din Egipt (410) . Sfinții Ierarhi: Urbitius, episcop de Metz, și Tertric, episcop de Langres în Franţa (420 și 572). Sfântul Ierarh Martin, episcop de Braga în Portugalia (580). Sfântul Ierarh Austregisil, episcop de Bourges în Franţa (624). Sfântul Ierarh Cuthbert, episcop de Lindisfarne în Anglia, și Sfântul Cuvios Herbert sihastrul, prietenul său (687). Sfântul Ierarh Wulfram, arhiepiscop de Sens în Franţa și misionar în Olanda, și a Sfântului Cuvios Benign, egumen la Fontenelle în Franţa (703 și 725). Sfântul Mucenic Archil al II-lea, regele Georgiei, care a fost omorât de către musulmani (744). Sfântul Ierarh Remigius, episcop de Strasbourg în Franţa (783). Sfinții Cuvioși Mucenici: Ioan, Serghie, Patrichie și Anastasie, 4 dintre părinţii ucişi de arabi în Mănăstirea Sfântul Sava (796). Sfântul Cuvios William de Penacorada în Spania (1042). Sfântul Sfințit Nou Mucenic din Rusia, diaconul Vasile (Sokolov), care a pătimit în timpul regimului comunist (1938). Sfântul Sfințit Mucenic Vladimir (Pixanov) din Rusia (1918).
Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.