Sfântul Simeon (Popovici) de Dajbabe (Serbia) (1941) Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, Claudiu tribunul și soția sa Ilaria, Iason și Maur, fiii lor, Diodor prezbiterul și Marin diaconul (283) Cuvioasa Vasa de la Mănăstirea Pecerska din Pskov (apr. 1473) Sfânta Sofia, prințesă (Cneaghină) de Sluțk (1612) Sfântul Inochentie de la Vologda (Komel), Rusia, ucenicul Sfântului Nil Sorsky (1521) Sfântul Mucenic Panhariu din Villach (Austria de astăzi) care s-a săvârşit prin sabie în Nicomidia (302) Cuviosul Simeon (Jelnin), Starețul de la Mănăstirea Pecerska din Pskov (1960) (proslăvit în 2003) Icoana Maicii Domnului ”Umilenie”,(Milostivirea) de la Smolensk (Rusia), înaintea căreia se ruga Sfântul Serafim din Sarov (1103)
Stil vechi
19 Martie

Luni

Stil nou
1 Aprilie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Paștelui. Post aspru
Săptămâna a III-a din Postul Mare. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, Claudiu tribunul și soția sa Ilaria, Iason și Maur, fiii lor, Diodor prezbiterul și Marin diaconul (283). Cuvioasa Vasa de la Mănăstirea Pecerska din Pskov (apr. 1473). Sfânta Sofia, prințesă (Cneaghină) de Sluțk (1612). Sfântul Mucenic Panhariu din Villach (Austria de astăzi) care s-a săvârşit prin sabie în Nicomidia (302). Cuviosul Simeon (Jelnin), Starețul de la Mănăstirea Pecerska din Pskov (1960) (proslăvit în 2003). Sfântul Inochentie de la Vologda (Komel), Rusia, ucenicul Sfântului Nil Sorsky (1521). Sfântul Simeon (Popovici) de Dajbabe (Serbia) (1941). Sfinții Sfințiți Mucenici: Diodor preotul şi Marian diaconul, care s-au săvârşit fiind îngropaţi de vii (283). Sfântul Mucenic Dimitrie, care a mărturisit la Constantinopol (1564). Sfinții Mucenici: Quintus, Quintilia, Quartilia, Marc şi cei dimpreună cu dânşii, care au pătimit la Sorrente-Napoli în Italia. Sfântul Ierarh Auxilie, episcop de Killossey și însoţitorul Sfântului Patrick din Irlanda (460). Sfântul Cuvios Ioan din Siria, întemeietorul unei mănăstiri lângă Spoleto în Italia (VI). Sfântul Ierarh Leontie, episcop de Saintes în Franţa (640). Sfântul Mucenic Adrian, ucenicul Sfântului Landoald din Olanda (668). Sfinții Cuvioși: Landoald preotul şi Amantie diaconul, care au propovăduit în Belgia şi nord-estul Franţei (668). Sfinții Ierarhi: Apolonie şi Leontie, episcopi de Braga în Portugalia. Sfinții Cuvioși: Gemus din Franţa și Lactan din Irlanda (672). Sfântul Mucenic Alcmund, regele Northumbriei în Anglia (800). Sfânta și Dreapta Maria din Rusia, soţia cneazului Vsevolod al III-lea (1206). Sfinții Noi Mucenici din Rusia: binecredincioșii creștini: Ioan (Blinov) (1933) și Matrona (Alexeeva) (1938). Icoana Maicii Domnului ”Umilenie”,(Milostivirea) de la Smolensk (Rusia), înaintea căreia se ruga Sfântul Serafim din Sarov (1103).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.