Sfinții Ioan, Serghie, Patrichie și ceilalți Cuvioși Părinţi Mucenici (cu toții 20), ucişi de arabi în Mănăstirea Sfântul Sava din Palestina (796)

În luna martie, în ziua a douăzecea, (2 aprilie) facem pomenirea Sfinților 20 de Cuvioși Părinţi Mucenici, ucişi de arabi în Mănăstirea Sfântul Sava din Palestina (796)

Condacul Cuvioșilor Mucenici, glasul al 4-lea

Îndulcirea celor pământești și stricăcioase cu adevărat urând, preafericiților, și luând asupra voastră viața cea sihăstrească, ați lepădat cele preafrumoase ale lumii și hrana cea vremelnică, pentru care v-ați învrednicit împărăției celei cerești, veselindu-vă împreună cu cetele mucenicilor și ale pustnicilor. Pentru aceasta, cinstind pomenirea voastră, cu osârdie strigăm către voi: izbăviți-ne pe noi din nevoi, Părinților.