Sfânta Muceniță Fotinia (Svetlana), samarineanca, fiii săi Victor, Fotinie și Iosie, precum și ceilalți împreună cu ei: Sfintele Mucenițe Anatolia, Foto, Fotida, Parascheva, Kiriakia, Domnina și Sfântul Mucenic Sebastian (apr. 66)

Aceasta a fost femeia samarineancă care a fost învrednicită de şansa rară de a sta de vorbă cu Domnul Hristos la Fîntîna lui Iacov de lîngă Sihar (loan 4: 4-31). Crezînd în Hristos, Fotinia mai apoi a predicat Evanghelia împreună cu Victor şi losua, cei doi fii ai ei, şi cu cele cinci surori ale ei, Anatolia, Fota, Fotida, Parascheva şi Chiriaca. Ele au mers în Africa, în cetatea Cartagina. Acolo ele au fost arestate şi duse la Roma, împărat fiind Nero, unde au fost aruncate în temniţă. Prin Pronia dumnezeiască Domnina, fiica lui Nero, a intrat în legătură cu Sfînta Fotinia, prin care s-a convertit la Hristos. După întemniţare Sfînta Fotinia şi surorile ei au luat toate mucenicia pentru Hristos. Sfînta Fotinia, care luminată a fost de însuşi Mîntuitorul la Fîntîna lui lacov de lîngă Sihar, a luat mucenicia fiind aruncată într-o fîntînă, şi aşa s-a strămutat la locaşurile cele veşnice ale împăratului Hristos.

Cântare de laudă la Sfânta Fotinia, femeia samarineancă

Samarineancă la fîntînă

Pe Hristos îl află,

Şi El însuşi o luminează

Cu lumina Adevărului Său.

Sub Nero ea mucenicia primeşte

Prin aruncarea într-o fîntînă,

Şi astfel sufletul şi-l dă

Lui Hristos Dumnezeu, Stăpînul.

Fiii ei slăviţi sînt Victor şi Iosua,

Pe ei maica lor

Cu sfinţenia i-a luminat.

Cinci surori ale ei mucenicia au primit

Pentru Numele lui Hristos,

Şi acum împreună cu ea în ceruri se veselesc.

O, Fotinio, femeie a pocăinţei,

Femeie a suferinţei,

Chipul tău acum cu veşnică lumină străluceşte.

Odinioară ai pregetat chiar apă Mîntuitorului să-I dai.

Dar mai la sfârşit nu ai pregetat

Chiar sîngele să ţi-l verşi pentru EL

Sufletul tău, odinioară întunecat,

Pe cînd încă samarineancă erai

Mai strălucitor decît razele soarelui l-ai arătat

Cînd creştină te-ai făcut.

În Sihar pe Hristos

L-ai propovăduit cu frică,

Dar la Roma slăvită pe El

L-ai mărturisit cu viaţa.

Iubirea omoară frica

Şi pe om îl face erou.

O, Fotinia, iubirea pe tine

Te-a preaslăvit în veci.

Incendieze Nero oricîte Rome,

Pe sufletul creştinesc să-l ardă

El nu va putea nicicînd.

Trupurile Nero poate să le ucidă

Precum pe nişte vase de lut,

Dar asupra sufletului Fotiniei

El nici o putere n-a avut.

O, sfîntă nemuritoare,

Ajută-ne nouă acum

Cu rugăciunile tale sfinte înaintea

Tronului Mîntuitorului Hristos.