Săptămâna a III-a din Postul Mare
Troparele celor adormiți, glasul al 2-lea

Apostolilor, mucenicilor și proorocilor, ierarhilor, cuvioșilor și drepților, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăznire având către Mântuitorul, vă rugăm ca pe Acela, ca pe un bun să-l rugați pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre.

Slavă...,

Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi, și câte în viață au greșit, iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat fără numai Tu, Cel ce poți și celor răposați a le da odihnă.

Și acum..., al Născătoarei:

Maică sfântă a Luminii celei negrăite, cu îngerești cântări pe tine cinstindu-te, cu dreaptă credință te mărim.