Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, episcopul Romei, şi cei dimpreună cu dânsul, care au pătimit la Ostia în Italia (+269) Sfântul Mucenic Teodor Hagiul, Militineul, care a pătimit în insula Lesvos și care s-a săvârşit prin sugrumare (+1784) Sfântul Cuvios Zinon Postitorul de la Pecerska (XIV) Icoana Maicii Domnului din Tinos sau Prințesa Cicladelor Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, mari dascăli și învățători ai lumii (IV, V) Sfânta Cuvioasă Pelaghia (Serebrennikova), nebună pentru Hristos de la Mănăstirea Diveevo din Rusia (+1884)
Stil vechi
30 Ianuarie

Luni

Stil nou
12 Februarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, mari dascăli și învățători ai lumii (IV, V). Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, episcopul Romei, şi cei dimpreună cu dânsul, care au pătimit la Ostia în Italia (+269). Sfântul Mucenic Teofil cel Nou din Constantinopol, care s-a săvârşit prin sabie (+787). Sfânta Muceniță Martina, fecioară din Roma, care a pătimit în timpul împăratului Alexandru Sever (+226). Sfântul Cuvios Zinon, pustnic din Antiohia, ucenicul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (+414). Sfântul Cuvios Petru, care a fost mai întâi țarul Bulgariei, iar mai târziu s-a făcut monah (+967). Sfântul Mucenic Teodor Hagiul, Militineul, care a pătimit în insula Lesvos și care s-a săvârşit prin sugrumare (+1784). Sfânta Cuvioasă Pelaghia (Serebrennikova), nebună pentru Hristos de la Mănăstirea Diveevo din Rusia (+1884). Sfântul Cuvios Zinon Postitorul de la Pecerska (XIV). Sfânta Muceniță Martina, fecioară din Roma, care a pătimit în timpul împăratului Alexandru Sever (+226). Sfânta Sabina de la Lodi în Italia (+311). Sfântul Ierarh Felix al IV-lea Mărturisitorul, episcopul Romei (+530). Sfânta Cuvioasă Adelgonda, soţia regelui Clovis al II-lea și ctitoră la Maubeuge în Olanda (+680). Sfânta Cuvioasă Bathilda, regina Franţei (+680). Sfântul Ierarh Armentarie, episcop de Pavia în Italia (+711). Sfântul Mucenic Dimitrie din Sliven (+1841). Sfinţii Noi Mucenici din Rusia: preotul Vladimir (Hrișcenovici)(+1933) și binecredincioșii creștini: Ştefan (Nalivaiko)(+1945), Pavel, Dimitrie şi Eugen, care au pătimit în timpul regimului comunist (XX). Icoana Maicii Domnului din Tinos sau Prințesa Cicladelor.
File pateric

Mântuirea este cu putință și în bogăție, și în sărăcie. Sărăcia în sine nu mântuiește, dar poți avea milioane, cu inima la Domnul, și să te mântuiești.

De exemplu Filaret cel Milostiv avea o avere enormă, dar prin ea și-a dobândit Împărăția Cerească ajutând celor săraci și în nevoi. Avraam a fost și el foarte bogat: bogăția lui în acele timpuri consta în mulțime de turme, însă aceasta nu l-a împiedicat să se mântuiască.

E cu putință să te lipești de bani și în sărăcie și să te pierzi. Spre exemplu, stătea odată un cerșetor în drum și răbda frigul și foamea, numai să agonisească niște bănuți. A câștigat vreo patruzeci-cincizeci de ruble și a murit. Și a mers sufletul lui în iad, pentru că și l-a lipit de bani și nu de Dumnezeu. (Cuviosul Varsanufie)

Pilda zilei

La un bătrân călugăr, a venit într-o zi un tânăr pentru a se spovedi şi a-i cere sfat. Din vorbă în vorbă, tânărul îi spuse:
- Părinte, sunt destul de rău. Aş vrea să mă schimb, dar nu pot. Îmi pierd uşor răbdarea. Atunci când mă enervez, vorbesc urât şi multe altele. Am încercat să mă schimb, dar nu am putut. Totuşi, eu sper că după ce voi mai creşte, voi putea să mă schimb, nu-i aşa?
- Nu, i-a răspuns bătrânul. Vino cu mine!
L-a dus pe tânăr în spatele chiliei, unde începea pădurea, şi i-a spus:
- Vezi acest vlăstar, ştii ce este?
- Da, părinte, un puiet de brad.
- Smulge-l!
Tânărul a scos brăduţul imediat. Mergând mai departe, călugărul s-a oprit lângă un brăduţ ceva mai înalt, aproape cât un om.
- Acum, scoate-l pe acesta.
S-a muncit băiatul cu pomişorul acela, dar cu puţin efort a reuşit până la urmă să-l scoată. Arătându-i un brad ceva mai mare, călugărul i-a mai spus:
- Smulge-l acum pe acela.
- Dar e destul de mare, nu pot singur.
- Du-te şi mai cheamă pe cineva.
Întorcându-se tânărul cu încă doi flăcăi, au tras ce-au tras de pom şi, cu multă greutate, au reuşit, în sfârşit, să-l scoată.
- Acum scoateţi bradul falnic de acolo.
- Părinte, dar acela este un copac mare şi bătrân. Nu am putea niciodată să-l smulgem din rădăcini, chiar de-am fi şi o sută de oameni.
- Acum vezi, fiule ? Ai înţeles că şi relele apucături din suflet sunt la fel? Orice viciu sau orice neputinţă pare, la început, inofensivă şi fără mare importanţă, dar, cu timpul, ea prinde rădăcini, creşte şi pune stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău. Cât este încă mică, o poţi scoate şi singur. Mai târziu, însă, vei avea nevoie de ajutor, dar fereşte-te să laşi răul să ţi se cuibărească adânc în suflet, căci atunci nimeni nu va mai putea să ţi-l scoată. Nu amâna niciodată să-ţi faci curăţenie în suflet şi în viaţă, căci mai târziu, va fi cu mult mai greu.

"Degeaba tăiem crengile păcatului în afara noastră, dacă în noi rămân rădăcinile care vor creşte din nou".

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.