Sfânta Cuvioasă Teodora cea din Alexandria în Egipt care s-a nevoit în chip de bărbat (+491) Sfânta Muceniță Ia (Evdochia) cea bătrână, împreună cu alţi 9000 de Mucenici care au pătimit împreună cu ea în Persia în vremea împăratului Sapor al II-lea (+363) Cuviosul Siluan Athonitul (1938) Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul din Alexandria (IX)
Stil vechi
11 Septembrie

Marți

Stil nou
24 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Cuviosul Siluan Athonitul (1938). Sfânta Cuvioasă Teodora cea din Alexandria în Egipt care s-a nevoit în chip de bărbat (+491). Sfinţii Mucenici: Dimitrie şi Evantia, soţia sa, şi Dimitrian, fiul lor, care s-au săvârșit de foame la Skepsis în Helespont, fiind chinuiți împreună cu Sfântul Corneliu Sutașul (I). Sfinţii Mucenici și fraţi buni: Protus şi Iachint din Roma, care au fost slujitorii Sfintei Mucenițe Eugenia (III). Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul din Alexandria (IX). Sfinţii Mucenici: Diodor, Diomid şi Didim din Laodiceea Siriei, care s-au săvârșit de sabie (+362). Sfânta Muceniță Ia (Evdochia) cea bătrână, împreună cu alţi 9000 de Mucenici care au pătimit împreună cu ea în Persia în vremea împăratului Sapor al II-lea (+363). Sfinţii Mucenici: Ingeniu şi Ipolit din Lazio în Italia. Sfânta Muceniță Teodora din Vasta în Peloponez. Sfântul Ierarh Pafnutie Mărturisitorul, nevoitor în Tebaida Egiptului (IV). Sfântul Ierarh Patient, episcop de Lyon în Franța (+490). Sfântul Ierarh Emilian, episcop de Vercelli în Italia (+520). Sfântul Ierarh Deiniol, episcop la Bangor în Ţara Galilor (+584). Sfântul Cuvios Almir, pustnic din Franţa (VI). Sfântul Cuvios Adelfie, stareţ la Remiremont în Franţa (+670). Sfinţii Cuvioși: Arsenie din Calabria şi Ilie, ucenicul său (+960). Mutarea moaștelor Sfinţilor Cuvioși: Serghie şi Gherman (+1353) în insula Valaam, în anul 1718. Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: protoiereul Nicolae (Podiakov), preoții: Victor (Usov) (+1918) și Carp (Elba) (+1937) și diaconul Nicolae (Șirogorov) (+1942), care au pătimit în timpul regimului comunist. Sfânta Cuvioasă Agafia de la Cușelăuca (proslăvirea 2016). Icoana Maicii Domnului din Kaplunovka (1689).
File pateric

Într-un concediu, un credincios a stat într-o mănăstire. Mergea la slujbe, avea diferite ascultări. Tot timpul îi era ocupat, dar îi plăcea foarte mult acolo. La plecare, s-a dus să se spovedească la duhovnicul mănăstirii. Acesta i-a dat un canon greu, cu multe metanii. Dar credinciosului i se părea usor:
- Părinte, dar vă rog să îmi dati canon să fac si închinăciuni.
- Nu îmi spune care e măsura ta. Fă în fiecare zi metaniile si când mai vii la mine mai vedem. Că nu îti e de nici un folos să îti dau un canon pe care să nu îl poti duce si să renunti la el după câteva zile.

Spunea avva Avraam pentru unul de la Schit, că era scriitor si nu mânca pâine. Deci a venit la el un frate, rugându-se să-i scrie o carte. Deci bătrânul avându-si mintea sa la privire a scris trecând stihuri si n-a pus soroace [pauze]. Iar fratele lui luând si vrând să pună soroace, a găsit niste cuvinte sărite si i-a zis bătrânului: "Avvo, sunt niste stihuri lăsate". I a zis bătrânul: "Du-te întâi de fă cele scrise si apoi vei veni si-ti voi scrie si celelalte!". (3-36)

Pilda zilei

Testul lui Socrate

În Grecia antică Socrate (469-399 î.Hr.), era foarte mult lăudat pentru înțelepciunea lui.
Într-o zi,  marele filozof s-a întâlnit întâmplător cu o cunoștință care alerga spre el agitat și care i-a spus:
“Socrate, știi ce-am auzit tocmai acum, despre unul dintre studenții tăi?”
“Stai o clipă, ” îi replică Socrate. “Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește Testul celor Trei”.
“Trei?”
“Așa este, ” a continuat Socrate. “Înainte să-mi vorbești despre studentul meu, să stăm puțin și să testăm ce ai de gând să-mi spui.
Primul test este cel al Adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat?”
“Nu, ” spuse omul. “De fapt doar am auzit despre el”.
“E-n regulă, ” zise Socrate. “Așadar, în realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu.
Acum să încercăm testul al doilea, testul Binelui.
Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu este ceva de bine?”
“Nu, dimpotrivă…”
“Deci, ” a continuat Socrate, “vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu ești sigur că este adevărat?”
Omul a dat din umeri, puțin stânjenit.
Socrate a continuat. “Totuși mai poți trece testul, pentru că există a treia probă – filtrul Folosinței.
Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu îmi este  de folos?”
“Nu, nu chiar…”
“Ei bine, ” a conchis Socrate, “dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici Adevărat, nici de Bine, nici măcar de Folos, atunci de ce să-mi mai spui?”
Omul era învins și s-a rușinat.

Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.

Biblia intr-un an

Osea

Capitolul 5
1.  Ascultaţi acestea voi, preoţilor, şi luaţi aminte voi cei din casa lui Israel, şi plecaţi urechea, voi cei din casa regelui, căci către voi se îndreaptă hotărârea, fiindcă aţi fost un laţ la Miţpe şi o cursă întinsă pe Tabor.
2.  Şi la Sitim au săpat o groapă adâncă. Nu mai e nici o scăpare pentru ei toţi!
3.  Iată Eu cunosc Efraimul, iar Israelul nu se poate ascunde de Mine că tu, Efraime, chiar acum ai săvârşit fapte de ocară şi Israelul s-a întinat cu spurcăciuni.
4.  Faptele lor nu le dau răgaz să se întoarcă la credinţa în Domnul Dumnezeul lor, că un duh de ticăloşie sălăşluieşte înăuntru lor şi pe Domnul nu vor să-L cunoască.
5.  Trufia lui Israel mărturiseşte pe faţă împotriva lui; Israel şi Efraim se vor prăbuşi din pricina fărădelegilor lor, de asemenea şi Iuda va cădea cu ei.
6.  Cu oile şi cu boii lor vor merge să caute pe Domnul, dar nu-L vor afla. El S-a despărţit de ei!
7.  Căzut-au de la credinţa în Domnul, că au născut fii din desfrânare; de aceea, la sărbătoare de lună nouă vor fi nimiciţi ei şi ţarinile lor.
8.  Sunaţi din corn în Ghibea şi din trâmbiţă în Rama; strigaţi de deznădejde în Bet-Aven! Ia seama, Veniamine!
9.  Efraim va fi pustiit în ziua judecăţii; pentru seminţiile lui Israel vestesc un lucru care se va adeveri.
10.  Căpeteniile lui Iuda. au fost ca unii care schimbă piatra de hotar; peste ei voi vărsa ca apa întărâtarea Mea!
11.  Efraim este asupritor, calcă dreptul fiecăruia, fiindcă îi place să alerge după idoli.
12.  Iar Eu sunt ca o molie pentru Efraim, ca un cariu pentru casa lui Iuda.
13.  Când Efraim a văzut boala lui, iar Iuda rana lui, Efraim s-a îndreptat spre Asiria şi a trimis soli către regele din Iareb. Acela însă n-a putut să-l tămăduiască şi să-l vindece de rana lui;
14.  Căci Eu sunt ca un leu faţă de Efraim şi ca un pui de leu faţă de casa lui Iuda. Eu, Eu sfâşii şi Mă duc şi nimeni nu poate să-i scape din mâna Mea.
15.  Mă duc să nu Mă mai întorc la locul Meu, până ce nu se vor căi şi-Mi vor căuta faţa Mea. Întru strâmtorarea lor ei umblă după Mine, zicând: 

Capitolul 6
1.  "Veniţi să ne întoarcem către Domnul, căci numai El, după ce ne-a rănit, ne tămăduieşte, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre.
2.  Şi după două zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom trăi în faţa Lui.
3.  Să-L cunoaştem, să ne sârguim să cunoaştem cine este Domnul! Venirea Lui este sigură ca ivirea zorilor. Că El va veni la noi ca o ploaie timpurie şi ca o ploaie târzie care adapă pământul".
4.  Ce să-ţi fac ţie, Efraime? Ce să-ţi fac ţie, Israele, fiindcă dragostea ta se risipeşte ca norii de dimineaţă, ca roua care se ia de timpuriu?
5.  Pentru aceasta i-am prăbuşit prin cuvântul profeţilor, i-am ucis prin graiul gurii Mele, iar judecata Mea s-a înălţat ca soarele.
6.  Că milă voiesc, iar nu jertfă, şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot.
7.  Ei, întocmai ca Adam, au călcat legământul Meu, au căzut de la credinţă.
8.  Galaadul este o cetate de răufăcători, plină de urme de sânge.
9.  Ca şi tâlharii din locuri ascunse, o ceată de preoţi săvârşesc ucideri pe drumul spre Sichem - ei au făcut lucruri de ocară.
10.  În Betel am văzut lucruri înspăimântătoare; desfrânarea lui Efraim şi întinarea lui Israel.
11.  Şi ţie, Iuda, îţi este pregătit un seceriş, când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu. 

Capitolul 7
1.  Când am voit să tămăduiesc pe Israel, atunci s-au dat pe faţă păcatele lui Efraim şi ticăloşiile Samariei, că toţi laolaltă săvârşesc fărădelegi: tâlharii intră prin case, hoţii pradă la drumul mare.
2.  Dar ei nici nu cugetă în inimile lor că Eu Îmi aduc aminte de răutăţile lor. Faptele lor Mă împresoară; ele se întâmplă înaintea ochilor Mei.
3.  Prin fărădelegile lor înveselesc pe rege şi pe căpetenii prin graiurile lor mincinoase;
4.  Ei sunt toţi desfrânaţi, ei ard ca un cuptor aprins de brutar pe care el nu-l mai încinge de când a frământat aluatul şi până ce acesta s-a ridicat.
5.  La ziua regelui căpeteniile s-au îmbolnăvit de prea mult vin, şi regele şi-a dat mâna cu batjocoritorii.
6.  Toată noaptea mânia lor stă potolită, iar dimineaţa arde ca văpaia focului.
7.  Ei toţi sunt ca un cuptor încins şi mistuie pe judecătorii lor. Toţi regii lor s-au prăbuşit şi nici unul din ei nu M-a chemat pe Mine!
8.  Efraim s-a ofilit printre neamuri, el este ca o turtă pe care nimeni n-a întors-o la foc.
9.  Cei de alt neam i-au stors vlaga lui, iar el nu bagă de seamă! Păr alb îi creşte, şi el tot nu simte.
10.  Cu toate că trufia lui Israel mărturiseşte împotriva lui, el nu se întoarce către Domnul Dumnezeul lui şi nu-L caută.
11.  Şi Efraim s-a purtat ca un porumbel, nepriceput şi neştiutor; au chemat pe Egipteni şi s-au îndreptat către Asirieni;
12.  În vreme ce se duc acolo, Eu întind asupra lor laţul Meu; ca pe păsările cerului îi voi doborî, îi voi pedepsi precum s-a dat de ştire în obştea lor.
13.  Vai de ei, căci au fugit de Mine! Prăpăd să vină peste ei, căci au păcătuit împotriva Mea! Eu aş vrea să-i răscumpăr, dar ei grăiesc minciuni împotriva Mea.
14.  Şi nu strigă către Mine din toată inima lor, ci se tânguiesc pentru jertfelnicele lor. Ei se iau la harţă pentru grâu şi pentru must, şi îşi întorc privirea de la Mine.
15.  Dacă îi învăţ şi le întăresc braţul lor, atunci gândesc lucruri rele împotriva Mea:
16.  Ei se îndreaptă către Baal. Ei sunt asemenea unui arc care scapă din mână. Căpeteniile lor au căzut în ascuţişul sabiei, din pricina iuţimii lor. Limba lor M-a făcut de ocară în ţara Egiptului. 

Capitolul 8
1.  Sună din trâmbiţă! Vrăjmaşul vine ca un vultur asupra templului Domnului!... Pentru că ei au călcat legământul cu Mine; împotriva legii Mele au păcătuit laolaltă.
2.  Cu toate acestea ei strigă: "Dumnezeul meu, noi cei din Israel Te-am cunoscut pe Tine!"
3.  Israel a dispreţuit milostivirea mântuitoare; duşmanul să-l urmărească!
4.  Ei şi-au ales rege fără voinţa Mea, şi-au pus căpetenii fără ca Eu să fi ştiut. Din aurul şi din argintul lor şi-au făcut idoli, ca ei să se prăbuşească.
5.  Samaria aduce jertfă unui viţel; mânia Mea stă aprinsă împotriva lor. Până când pot să rămână ei nepedepsiţi?
6.  Că el este din Israel, un meşter l-a lucrat, dar el nu este Dumnezeu. Să fie sfărâmat în bucăţi viţelul Samariei!
7.  Pentru că ei au semănat vânt, vor culege furtună; o semănătură care nu rodeşte spice şi care nu au nici un grăunte în ele! Şi dacă ar avea ceva în ele, străinii să le mănânce!
8.  Israel va fi nimicit, va fi socotit printre neamuri ca un vas fără preţ.
9.  Că ei şi-au îndreptat ochii spre Asirieni, au dat daruri de dragoste...
10.  - Chiar când ei vor fi împrăştiaţi printre neamuri, Eu îi voi aduna laolaltă - şi ei vor înceta ca să-şi ungă regi şi căpetenii.
11.  Efraim şi-a clădit multe altare - cu gând de păcat au fast ridicate!
12.  Dacă Eu aş scrie pentru el o mie de porunci ale legii Mele, ele sunt privite ca ale unui străin.
13.  Le plac jertfe şi ei le aduc, carne vor şi o mănâncă. Domnul nu le binevoieşte. Şi acum Îmi voi aduce aminte de fărădelegile lor şi voi pedepsi păcatele lor. Să se întoarcă în Egipt!
14.  Israel a uitat pe Ziditorul său şi şi-a clădit palate, şi Iuda şi-a înmulţit întăriturile sale; de aceea voi trimite foc în cetăţile lui care îi va mistui palatele.