Sfânta Cuvioasă Agafia de la Cușelăuca (proslăvirea 2016)

Pomenirea Sfintei Cuvioase Agafia de la Cușelăuca (proslăvirea 2016)

Troparul Cuvioasei Agafia, glasul al 8-lea

În răbdarea crucii tale ai dobândit mântuirea, iar în cântarea necontenită a psalmilor, te-ai învrednicit de rugăciunea curată, Fericită Maică Agafia. Întru care și darul facerii de minuni și darul întrajutorării ai primit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L să lumineze și să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfintei Cuvioase Agafia, glasul al 2-lea

Dorind viață desăvârșită, supusă ai fost poruncii Maicii lui Dumnezeu și cu tărie răbdând bolile și îndelungata suferință, te-ai învrednicit de darul facerii de minuni, Fericită Maică Agafia, grăbețte spre ajutorul nostru, celor ce cu credință pururea te chemăm pe tine.