Sfântul Mucenic Vasile, Preotul Ancirei, care  s-a săvârşit fiind străpuns cu ţepuşe în vremea împăratului Iulian Apostatul (362-363) Cuviosul Isaachie Mărturisitorul, Episcopul Mănăstirii Dalmatiei (IV) Icoana Maicii Domnului din Izbor Sfânta Drosida Romana, fiica Împăratului Traian, și cele împreună cu dânsa, 5  fecioare canonice - Aglaida. Apolinaria, Daria, Mamtusa, Taisia - care  s-au  săvârșit  fiind  aruncate într-un vas de aramă încins (104-117)
Stil vechi
22 Martie

Joi

Stil nou
4 Aprilie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Paștelui. Post aspru
Săptămâna a III-a din Postul Mare. Sfântul Mucenic Vasile, Preotul Ancirei, care s-a săvârşit fiind străpuns cu ţepuşe în vremea împăratului Iulian Apostatul (362-363). Cuviosul Isaachie Mărturisitorul, Episcopul Mănăstirii Dalmatiei (IV). Sfânta Drosida Romana, fiica Împăratului Traian, și cele împreună cu dânsa, 5 fecioare canonice - Aglaida. Apolinaria, Daria, Mamtusa, Taisia - care s-au săvârșit fiind aruncate într-un vas de aramă încins (104-117). Sfântul Mucenic Eftimie din Peloponez (Grecia) care s-a nevoit în Constantinopol (1814). Sfintele muceniţe Calinica şi Vasilisa (252). Sfântul Ierarh Artemon, episcop de Seleucia (I). Sfântul Ierarh Epafrodit, primul episcop de Terracina în Italia și ucenicul Sfântului Apostol Petru (I). Sfântul Ierarh Pavel, episcop de Narbonne în Franța și ucenicul Sfântului Apostol Pavel (secolul I). Sfinții 8 Mucenici din Cezareea Palestinei, care s-au săvârşit prin sabie. Sfântul Mucenic Calinic. Sfântul Mucenic Saturnin şi cei dimpreună cu dânsul, 10 Mucenici, care au pătimit în nordul Africii.. Sfânta Muceniţă Drosida din Antiohia, care s-a săvârşit prin foc în vremea lui Diocleţian (IV). Sfântul Cuvios Isaac, întemeietorul Mănăstirii Dalmaţia din Constantinopol (1383). Sfânta Cuvioasă Lia, nevoitoare din Roma (1384). Sfânta Darerca, sora Sfântului Patrick din Irlanda, mamă a cincisprezece copii din care zece au ajuns episcopi (V). Sfântul Cuvios Trien, ucenicul Sfântului Patrick şi egumenla Killelga în Irlanda (V). Sfântul Sfințit Mucenic Octavian, arhidiaconul Bisericii din Cartagina şi cei dimpreună cu dânsul, peste 10.000 de mucenici, care au pătimit în timpul regelui arian Hunneric (484). Sfântul Ierarh Deogratie, episcop de Cartagina în nordul Africii (457). Sfântul Cuvios Failbhe din Irlanda, egumen la Mănăstirea Iona din Scoţia (680). Sfântul Mucenic Miron din Iraklion (1793). Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: episcopul Vasile de Priluki, monahia Sofia și binecredinciosul creștin Dimitrie (1930, 1934 și 1941). Icoana Maicii Domnului din Izbor.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: 'Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.

Amin.