Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru Romanul, episcopul Tiverianilor (284-305) Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Mucenic Macarie, arhimandritul de la Ovruci și Kanev, egumenul de la Pimsk, făcătorul de minuni din Pereiaslav (1688) Sfânta Muceniță Glicheria fecioara care era din cetatea Traianopolei (Heraclea) (+177) Sfinții Gheorghe Mărturisitorul, soția sa, Irina și fiii lor din Constantinopolul (IX) Sfânta fecioară Glicheria de la Novgorod în Rusia (+1522)
Stil vechi
13 Mai

Vineri

Stil nou
26 Mai
Ziua precedentă
Ziua următoare
Dezlegare la pește
Sfânta Muceniță Glicheria fecioara care era din cetatea Traianopolei (Heraclea) (+177). Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru Romanul, episcopul Tiverianilor (284-305). Sfinții Gheorghe Mărturisitorul, soția sa, Irina și fiii lor din Constantinopolul (IX). Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Mucenic Macarie, arhimandritul de la Ovruci și Kanev, egumenul de la Pimsk, făcătorul de minuni din Pereiaslav (1688). Sfânta fecioară Glicheria de la Novgorod în Rusia (+1522). Sfântul Ierarh Pavsicachie (Pavsicacos), Episcopul Sinadelor, care a trăit în vremea împăratului Mavrichie (+606). Sfânta Cuvioasă Eufimia din Iviria (Georgia) (1028). Sfântul Mucenic Laodichie, temnicerul Sfintei Glicheria, care a crezut în Hristos prin Sfânta Glicheria și care s-a săvârşit prin sabie (II). Sfântul Cuvios Nichifor din Afarsis, presbiterul Mănăstirii Efesului. Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou, ctitorul Mănăstirii Iviru din Sfântul Munte Athos (+1028). Sfinții Cuvioși: Ioan Iviritul, tatăl Sfântului Eftimie, și Gheorghe Iviritul, rudenie după trup cu Sfântul Eftimie, care s-au săvârşit cu pace (+1098 și +1066). Sfântul Cuvios Gavriil Iviritul, care a auzit dumnezeiesc glas şi a scos din mare Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Portăriţa” şi care s-a săvârşit cu pace (XI). Sfinții Cuvioși Mucenici monahi iviriţi de la Mănăstirea Iviru, care apărând Dreapta Credinţă și înfruntând pe împăratul Mihail şi pe patriarhul Ioan Vecos, au fost aruncaţi în mare şi aşa s-au săvârşit (XIII). Sfinții Ierarhi: Valerian, episcop de Auxerre, Onisim, episcop de Soissons în Franţa, și Servatius, primul episcop de Maastricht în Olanda (+350, +361 și +384). Sfântul Cuvios Mael, pustnic în Insula Bardsey din Marea Britanie, și Sfintele Cuvioase Domnica fecioara, fiica Sfântului Ierarh Agripin, episcop de Como în Italia, și Agnia, stareţa Mănăstirii „Sf. Cruce” din Poitiers în Franţa (VI). Sfinții Ierarhi: Natalis, episcop de Milano, și Annon, episcop de Verona în Italia (VIII). Sfântului Cuvios Fortis Gabriel, pustnic şi călugăr la Mănăstirea Fontavellana din Italia (+1040). Sfântul Cuvios Macarie, egumenul Mănăstirii Glushiţa-Vologda (+1478). Sfântul Cuvios Eufrosin, nevoitor la Mănăstirea Iviru din Sfântul Munte Athos (secolul al XVIII-lea). Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: Ieromonahul Macarie (Teleghin), protoereii: Vasile (Socolov) și Alexandru (Zaozervskii), preotul Hristofor (Nadejdin) și binecredinciosul creștin Serghie (Tihomirov), care au pătimit în timpul regimului comunist (+1922). Sfântul Cuvios Eftimie Ivireanul (+1028).
File pateric

Pentru avva Antonie

Oarecari frati s-au dus de la Schit la avva Antonie si intrand intr-o corabie sa mearga la el, au aflat pe un batran care si el voia sa mearga acolo, dar nu-l cunosteau fratii. Si sezand acela in corabie, graiau cuvinte de ale parintilor si din Scripturi si iarasi pentru lucrul mainilor lor. Iar batranul tacea. Si venind ei la vad, s-a aflat ca si batranul merge la avva Antonie. Si dupa ce au venit la avva, le-a zis lor ( Antonie ) : buna tovarasie ati avut pe batranul acesta. A zis si batranului : buni frati ai aflat cu tine, avvo. Zis-a batranul : buni sunt, cu adevarat, dar ograda ( curtea ) lor n-are usa si cel ce voieste, intra in grajd si dezleaga asinul. Iar acestea zicea, insemnand, ca cele ce vin la gura, acelea graiesc.

S-au dus oarecari frati la avva Antonie si i-au zis lui : spune-ne noua cuvant, cum sa ne mantuim ? Zis-a lor batranul : ati auzit Scriptura ? Bine va este voua. Iar ei au zis : voim sa auzim si de la tine, parinte. Si a zis lor batranul : zice Evanghelia : de te va lovi cineva peste fata cea dreapta a obrazului, intoarce-i lui si pe cealalta. Zis-au lui : nu putem face aceasta. Zis-a lor batranul : de nu puteti intoarce si pe cealalta, macar pe aceea una s-o suferiti. Zis-au lui : nici aceasta nu putem. Zis-a batranul : daca nici aceasta nu puteti, nu dati in locul aceluia ce ati luat. Si au zis ei : nici aceasta nu putem. Deci, zis-a batranul, ucenicului sau : fa-le putina fiertura caci sunt neputinciosi. Daca aceasta nu puteti si aceea nu voiti, ce sa va fac voua ? De rugaciuni este trebuinta.

Pilda zilei

Creştinul trăieşte din mila lui Dumnezeu

Alexandru cel Mare, regele Macedoniei, a spus odată unui curtean:

- Cere-mi ce vrei şi eu îţi voi da.

Curteanul a cerut o sumă de bani atât de mare, că aproape sărăcise vistieria regelui. Monarhul a răspuns:

- Este ceva mare pentru tine să ceri însă ceva neînsemnat pentru Alexandru să dea. Mă bucur de încrederea ce o arăţi faţă de mine.

La fel trebuie să procedeze fiecare creştin cu Mântuitorul Iisus, cerându-I toate făgăduinţele Sale. (Grigorie Comşa, O mie de pilde)

 

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Biblia intr-un an

Psalmi

PSALMUL 1

Al lui David.

1. Fericit barbatul, care n-a umblat in sfatul necredinciosilor si in calea pacatosilor nu a stat si pe scaunul hulitorilor n-a sezut;
2. Ci in legea Domnului e voia lui si la legea Lui va cugeta ziua si noaptea.
3. Si va fi ca un pom rasadit langa izvoarele apelor, care rodul sau va da la vremea sa si frunza lui nu va cadea si toate cate va face vor spori:
4. Nu sunt asa necredinciosii, nu sunt asa! Ci ca praful ce-l spulbera vantul de pe fata pamantului.
5. De aceea nu se vor ridica necredinciosii la judecata, nici pacatosii in sfatul dreptilor.
6. Ca stie Domnul calea dreptilor, iar calea necredinciosilor va pieri.
5. Atunci va grai catre ei intru urgia Lui si intru mania Lui ii va tulbura pe ei;
6. Iar Eu sunt pus imparat de El peste Sion, muntele cel sfant al Lui, vestind porunca Domnului.
7. Domnul a zis catre Mine: “Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut!
8. Cere de la Mine si-ti voi da neamurile mostenirea Ta si stapanirea Ta, marginile pamantului.
9. Le vei paste pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”
10. Si acum imparati, intelegeti! Invatati-va toti, care judecati pamantul!
11. Slujiti Domnului cu frica si va bucurati de El cu cutremur.
12. Luati invatatura, ca nu cumva sa Se manie Domnul si sa pieriti din calea cea dreapta, cand se va aprinde degrab mania Lui! Fericiti toti cei ce nadajduiesc in El.

PSALMUL 2
Al lui David.

1. Pentru ce s-au intaratat neamurile si popoarele au cugetat desertaciuni?
2. S-au ridicat imparatii pamantului si capeteniile s-au adunat impreuna impotriva Domnului si a unsului Sau, zicand:
3, “Sa rupem legaturile lor si sa lepadam de la noi jugul lor”.
4. Cel ce locuieste in ceruri va rade de dansii si Domnul ii va batjocori pe ei!
5. Atunci va grai catre ei intru urgia Lui si intru mania Lui ii va tulbura pe ei;
6. Iar Eu sunt pus imparat de El peste Sion, muntele cel sfant al Lui, vestind porunca Domnului.
7. Domnul a zis catre Mine: “Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut!
8. Cere de la Mine si-Ti voi da neamurile mostenirea Ta si stapanirea Ta marginile pamantului.
9. Le vei paste pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”
10. Si acum imparati intelegeti! Invatati-va toti, care judecati pamantul!
11. Slujiti Domnului cu frica si va bucurati de El cu cutremur.
12. Luati invatatura, ca nu cumva sa Se manie Domnul si sa pieriti din calea cea dreapta, cand se va aprinde degrab mania Lui! Fericiti toti cei ce nadajduiesc in El.

PSALMUL 3
Al lui David.

1. Doamne, cat s-au inmultit cei ce ma necajesc! Multi se scoala asupra mea;
2. Multi zic sufletului meu: “Nu este mantuire lui, intru Dumnezeul lui! ”
3. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu esti, slava mea si Cel ce inalti capul meu.
4. Cu glasul meu catre Domnul am strigat si m-a auzit din muntele cel sfant al Lui.
5. Eu m-am culcat si am adormit; sculatu-m-am, ca Domnul ma va sprijini.
6. Nu ma voi teme de mii de popoare, care imprejur ma impresoara.
7. Scoala, Doamne, mantuieste-ma, Dumnezeul meu, ca Tu ai batut pe toti cei ce ma vrajmasesc in desert; dintii pacatosilor ai zdrobit.
8. A Domnului este mantuirea si peste poporul Tau, binecuvantarea Ta.

PSALMUL 4
Al lui David.

1. Cand Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptatii mele! Intru necaz m-ai desfatat! Milostiveste-Te spre mine si asculta rugaciunea mea.
2. Fiii oamenilor, pana cand grei la inima? Pentru ce iubiti desertaciunea si cautati minciuna?
3. Sa stiti ca minunat a facut Domnul pe cel cuvios al Sau; Domnul ma va auzi cand voi striga catre Dansul.
4. Maniati-va, dar nu gresiti; de cele ce ziceti in inimile voastre, intru asternuturile voastre, va caiti.
5. Jertfiti jertfa dreptatii si nadajduiti in Domnul.
6. Multi zic: “Cine ne va arata noua cele bune?” Dar s-a insemnat peste noi lumina fetei Tale, Doamne!
7. Dat-ai veselie in inima mea, mai mare decat veselia pentru rodul lor de grau, de vin si de untdelemn ce s-a inmultit.
8. Cu pace, asa ma voi culca si voi adormi, ca Tu, Doamne, indeosebi intru nadejde m-ai asezat.