Aflarea moaștelor Sfântului Chiril de la Lacul Nou, Novgorod, Rusia (1649) Sfântul Mucenic Ieron din Meletina, dimpreună cu alți 33 de Mucenici, care au mărturisit împreună cu dânsul (III) Sfântul Cuvios Lazăr, făcătorul de minuni, din Muntele Galisiului (+1054) Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, și cele 7 fecioare împreună cu el (+303) Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) Sfântul Cuvios Zosima, egumen la Vorbozomsk în Rusia (+1550)
Stil vechi
7 Noiembrie

Luni

Stil nou
20 Noiembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfântul Mucenic Ieron din Meletina, dimpreună cu alți 33 de Mucenici, care au mărturisit împreună cu dânsul (III). Sfântul Cuvios Lazăr, făcătorul de minuni, din Muntele Galisiului (+1054). Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, și cele 7 fecioare împreună cu el (+303). Sfinţii Mucenici: Auct, Tavrion şi Tesalonichi (Thessalonika), fiica unui slujitor idolesc. Sfinții Mucenici: Melasip, Casina, soţia sa, şi Antonie, fiul lor, din Asia Mică, care s-au săvârșit prin sabie în timpul împăratului Iulian Apostatul (+363). Sfântul Cuvios Zosima, egumen la Vorbozomsk în Rusia (+1550). Aflarea moaștelor Sfântului Chiril de la Lacul Nou, Novgorod, Rusia (1649). Sfântul Mucenic Atinodor. Sfântul Mucenic Alexandru din Tesalonic (+ 305). Sfântul Mucenic Grigorie, fratele Sfântului Grigorie, făcătorul de minuni. Sfântul Ierarh Prosdochimie, primul episcop de Padova în Italia, ucenicul Sfântului Apostol Petru (+100). Sfântul Ierarh Ruf, episcop de Metz în Franţa (IV). Sfinții 40 de Mucenici copii, care au crezut în Hristos văzând martiriul Sfinților Melasip, Casina şi Antonie (+363). Sfântul Mucenic Amarat din Alpi în Franţa (+407). Sfântul Ierarh Herculan, episcop de Perugia în Italia (+547). Sfântul Cuvios Congat, monah din Anglia (VI). Sfântul Ierarh Wilibrord, primul episcop de Utrecht și apostolul Olandei (+739). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: mitropoliții: Chiril de Kazan și Iosif de Petrograd, arhiepiscopul Serghie de Eletsk, preoţii: Mihail (Adamontov), Alexandru (Ilinski), Mihail (Gusev), Alexandru (Kurmîșski), Pavel (Borisoglebski), Vasile (Krasnov), Paulin (Stavropolev)(+1937), Nicolae (Troițki), Alexie, Mihail, Alexandru și Nicolae, diaconii: Ioan (Moșkov) şi Veniamin (Vladimirski) şi binecredincioșii creștini: Nicolae (Filipov), Elisabeta (Sidorova) și Gheorghe (Iurinev)(+1937), care au pătimit în timpul regimului comunist. Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) .
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.