Soborul mai marilor Arhistrategi Mihail si Gavriil dimpreună cu toți mai marii arhistrategi ai Puterilor celor fără-de-trup: Rafail, Uriil, Selatiil, Gudiil şi Varahiil si al tuturor cerestilor, fãrã de trupuri, Puteri
Stil vechi
8 Noiembrie

Marți

Stil nou
21 Noiembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Soborul mai marilor Arhistrategi Mihail si Gavriil dimpreună cu toți mai marii arhistrategi ai Puterilor celor fără-de-trup: Rafail, Uriil, Selatiil, Gudiil şi Varahiil si al tuturor cerestilor, fãrã de trupuri, Puteri. Sfântul Ierarh Maur, episcop de Verdun în Franţa (+383). Sfântul Clair, preot lângă Marmoutier în Franţa (+396). Sfântul Ierarh Deusdedit, episcopul Romei, îngrijitorul celor leproşi (+618). Sfinții Cuvioși: Sibie şi Tisilion, stareţi în Ţara Galilor (VI, VII). Sfântul Cuvios Tyssilio, egumen la Meifod în Anglia, care mai înainte a fost prinţ de Powys (VII). Sfântul Ierarh Willihad, episcop de Bremen în Germania (+789). Sfânta Cuvioasă Eufrosina cea Tânără din Constantinopol (IX). Sfânta Marta, prinţesă de Pskov în Rusia (+1300). Sfântul Mucenic Nimeh cel Nou din Siria (+1471). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preotul Pavel și binecredinciosul creștin Mihail, care au pătimit în timpul regimului comunist (+1922 și +1937).
File pateric

O studentă a dat examen la facultate. Aflându-se departe de casă, se simtea foarte singură. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la un duhovnic cunoscut, despre care auzise numai lucruri bune.
Fata i-a spus că în urmă cu câtiva ani fusese violată de un vecin si că de atunci fusese ispitită foarte puternic să se culce cu prietenul ei. De curând se despărtise de acesta si îi era teamă ca nu cumva farmecul vietii păcătoase din cămin să o molipsească. Părintele a sfătuit-o cu grijă si, printre altele, i-a spus:
- Să nu mergi niciodată la discotecă sau la petreceri dezmătate. Să nu te duci decât acolo unde stii că nu Ti-ar fi rusine dacă Hristos ar veni la tine, să vadă ce faci. Hristos ne vede în fiecare clipă.
Fetei îi era din ce în ce mai greu. Aproape toate colegele ei trăiau în păcat. Când singurele două prietene pe care le avea au murit în urma unei avalanse, aflându-se într-o excursie la munte, pe fată a biruit-o deznădejdea.
- Părinte, ce să fac, îmi e din ce în ce mai greu? Nu mă mai obsedează faptul că am fost violată, dar mă obsedează faptul că sunt singură. Dacă nu intru în discotecă, cine o să se uite la mine?
- Cum ai răbdat până acum, rabdă si în continuare.
- Până când, părinte, până când?
- Până va vrea Dumnezeu.
Când a intrat în ultimul an de facultate, cel mai arătos coleg al ei, sătul de betii, de femei si de alte patimi, s-a hotărât să îsi schimbe viata. Si a venit să se spovedească tot la duhovnicul ei. Nu a trecut mult si cei doi au venit împreună la preot.
- Părinte, am venit să vă cerem binecuvântare să ne căsătorim. Ne simtim făcuti unul pentru altul.
- Când vreti să vă căsătoriti?
- Si luna viitoare.
- Eu zic să asteptati să terminati facultatea, ca să aveti un rost în viată. Dar, decât să cădeti în curvie, mai bine vă căsătoriti într-o lună. Vă dau binecuvântarea mea.
Discutia a continuat câteva minute. În cele din urmă, tinerii s-au hotărât să amâne nunta până după terminarea facultătii. Părintele i-a spus că îi asteaptă la el să se spovedească ori de câte ori vor fi ispititi să trăiască în păcat.
Înainte de a-i cununa pe tinerii licentiati, părintele a luat-o deoparte pe fată.
- Cum e mirele, băiat bun?
- Parcă nu stiti! E tot ce îmi trebuie mie.
- A venit vremea să te bucuri de roada ascultării tale. Si să tii minte: dacă pentru ascultarea de până acum Dumnezeu ti-a rânduit un sot atât de minunat, dacă vei rămâne pe calea credintei, la sfârsitul vietii vei dobândi raiul. Si cea mai mică bucurie de acolo va fi mai mare decât bucuria pe care o simti acum.

Povestit-au unii pentru avva Ioan Colov că, mergând către un bătrân tebeu la Schit, sedea în pustie si luând avva lui un lemn uscat, l-a răsădit si i-a zis lui: "În fiecare zi adapă acest lemn cu câte un ulcior de apă, până ce va face roadă". Si era departe de dânsii, încât se ducea de cu seară si venea dimineata. Iar după trei ani, a trăit lemnul si a făcut roadă si, luând bătrânul rodul lui, l-a dus la biserică, zicând fratilor: "Luati, mâncati rodul ascultării!". (1-97)

Pilda zilei

Despre păcat

La avva Arsenie a venit o femeie temătoare de Dumnezeuşi l-a întrebat:
- Avva, ce este păcatul?
Atunci avva Arsenie i-a zis:

- Păcatul este o conspiraţie a minţii omului cu diavolul împotriva Legii Sfinte a lui Dumnezeu.

Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.

Biblia intr-un an

    Romani 9-11

    Capitolul 9

1.     Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conştiinţa mea în Duhul Sfânt,
2.     Că mare îmi este întristarea şi necurmată durerea inimii.
3.     Căci aş fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru fraţii mei, cei de un neam cu mine, după trup,
4.     Care sunt israeliţi, ale cărora sunt înfierea şi slava şi legămintele şi Legea şi închinarea şi făgăduinţele,
5.     Ai cărora sunt părinţii şi din care după trup este Hristos, Cel ce este peste toate Dumnezeu, binecuvântat în veci. Amin!
6.     Dar nu aşa că ar fi căzut cuvântul lui Dumnezeu: căci nu toţi cei din Israel sunt şi israeliţi;
7.     Nici pentru că sunt urmaşii lui Avraam, sunt toţi fii, ci "întru Isaac, a zis, se vor chema ţie urmaşi",
8.     Adică: Nu copiii trupului sunt copii ai lui Dumnezeu, ci fiii făgăduinţei se socotesc urmaşi.
9.     Căci al făgăduinţei este cuvântul acesta: "(La anul) pe vremea aceasta voi veni şi Sara va avea un fiu".
10.     Dar nu numai ea, ci şi Rebeca, având copii gemeni dintr-unul, Isaac, părintele nostru;
11.     Şi nefiind ei încă născuţi şi nefăcând ei ceva bun sau rău, ca să rămână voia lui Dumnezeu cea după alegere, nu din fapte, ci de la Cel care cheamă,
12.     I s-a zis ei că "cel mai mare va sluji celui mai mic",
13.     Precum este scris: "Pe Iacov l-am iubit, iar pe Isav l-am urât".
14.     Ce vom zice dar? Nu cumva la Dumnezeu este nedreptate? Nicidecum!
15.     Căci grăieşte către Moise: "Voi milui pe cine vreau să-l miluiesc şi Mă voi îndura de cine vreau să Mă îndur".
16.     Deci, dar, nu este nici de la cel care voieşte, nici de la cel ce aleargă, ci de la Dumnezeu care miluieşte.
17.     Căci Scriptura zice lui Faraon: "Pentru aceasta chiar te-am ridicat, ca să arăt în tine puterea Mea şi ca numele Meu să se vestească în tot pământul".
18.     Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte.
19.     Îmi vei zice deci: De ce mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă?
20.     Dar, omule, tu cine eşti care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice Celui ce a făcut-o: De ce m-ai făcut aşa?
21.     Sau nu are olarul putere peste lutul lui, ca din aceeaşi frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de necinste?
22.     Şi ce este dacă Dumnezeu, voind să-Şi arate mânia şi să facă cunoscută puterea Sa, a suferit cu multă răbdare vasele mâniei Sale, gătite spre pierire,
23.     Şi ca să facă cunoscută bogăţia slavei Sale către vasele milei, pe care mai dinainte le-a gătit spre slavă?
24.     Adică pe noi, pe care ne-a şi chemat, nu numai dintre iudei, ci şi dintre păgâni,
25.     Precum zice El şi la Osea: "Chema-voi poporul Meu pe cel ce nu este poporul Meu, şi iubită pe cea care nu era iubită;
26.     Şi va fi în locul unde li s-a zis lor: Nu voi sunteţi poporul Meu - acolo se vor chema fii ai Dumnezeului Celui viu".
27.     Iar Isaia strigă pentru Israel : "Dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămăşiţa se va mântui.
28.     Pentru că împlinind şi scurtând, Domnul va îndeplini, pe pământ, cuvântul Său".
29.     Şi precum a proorocit Isaia: "Dacă Domnul Savaot nu ne-ar fi lăsat nouă urmaşi, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora".
30.     Ce vom zice, deci? Că neamurile care nu căutau dreptatea au dobândit dreptatea, însă dreptatea din credinţă;
31.     Iar Israel, urmărind legea dreptăţii, n-a ajuns la legea dreptăţii.
32.     Pentru ce? Pentru că nu o căutau din credinţă, ci ca din faptele Legii. S-au poticnit de piatra poticnirii,
33.     Precum este scris: "Iată pun în Sion piatră de poticnire şi piatră de sminteală; şi tot cel ce crede în El nu se va ruşina".  

Capitolul 10
1.     Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire.
2.     Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă.
3.     Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus.
4.     Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.
5.     Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că: "Omul care o va îndeplini va trăi prin ea".
6.     Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: "Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?", ca adică să coboare pe Hristos!
7.     Sau: "Cine se va coborî întru adânc?", ca să ridice pe Hristos din morţi!
8.     Dar ce zice Scriptura? "Aproape este de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta", - adică cuvântul credinţei pe care-l propovăduim.
9.     Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui.
10.     Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.
11.     Căci zice Scriptura: "Tot cel ce crede în El nu se va ruşina".
12.     Căci nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, Care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El.
13.     Căci: "Oricine va chema numele Domnului se va mântui".
14.     Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor?
15.     Şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: "Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune!"
16.     Dar nu toţi s-au supus Evangheliei, căci Isaia zice: "Doamne, cine a crezut celor auzite de la noi?"
17.     Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos.
18.     Dar întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă: "În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor".
19.     Dar zic: Nu cumva Israel n-a înţeles? Moise spune cel dintâi: "Voi întărâta râvna voastră prin cel ce nu este poporul (Meu) şi voi aţâţa mânia voastră cu un popor nepriceput".
20.     Isaia îndrăzneşte şi zice: "Am fost aflat de cei ce nu Mă căutau şi M-am făcut arătat celor ce nu întrebau de Mine".
21.     Dar către Israel zice: "Toată ziua întins-am mâinile Mele către un popor neascultător şi împotrivă grăitor".  

Capitolul 11
1.     Întreb deci: Oare lepădat-a Dumnezeu pe poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din urmaşii lui Avraam, din seminţia lui Veniamin.
2.     Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu ştiţi, oare, ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând:
3.     "Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută să-mi ia sufletul!".
4.     Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? "Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal".
5.     Deci tot aşa şi în vremea de acum este o rămăşiţă aleasă prin har.
6.     Iar dacă este prin har, nu mai este din fapte; altfel harul nu mai este har. Iar dacă este din fapte, nu mai este har, altfel fapta nu mai este faptă.
7.     Ce este deci? Nu tot Israelul a dobândit ceea ce căuta; ci cei aleşi au dobândit, iar ceilalţi s-au împietrit,
8.     Precum este scris: "Dumnezeu le-a dat duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi".
9.     Iar David zice: "Facă-se masa lor cursă şi laţ şi sminteală şi răsplătire lor!
10.     Întunce-se ochii lor ca să nu vadă şi spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna!"
11.     Deci, întreb: S-a poticnit, oare, ca să cadă? Nicidecum! Şi prin căderea lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel să-şi întărâte râvna faţă de ele.
12.     Dar dacă greşeala lor a fost bogăţie lumii şi micşorarea lor bogăţie neamurilor, cu cât mai mult întreg numărul lor!
13.     Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt eu, deci, apostol al neamurilor, slăvesc slujirea mea,
14.     Doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei.
15.     Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor la loc, dacă nu o înviere din morţi?
16.     Iar dacă este pârga (de făină) sfântă, şi frământătura este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt.
17.     Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi tu, care erai măslin sălbatic, ai fost altoit printre cele rămase, şi părtaş te-ai făcut rădăcinii şi grăsimii măslinului,
18.     Nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te mândreşti, nu tu porţi rădăcina, ci rădăcina pe tine.
19.     Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu.
20.     Bine! Din cauza necredinţei au fost tăiate, iar tu stai prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci teme-te;
21.     Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nici pe tine nu te va cruţa.
22.     Vezi deci bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: Asprimea Lui către cei ce au căzut în bunătatea Lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate; altfel şi tu vei fi tăiat.
23.     Dar şi aceia, de nu vor stărui în necredinţă, vor fi altoiţi; căci puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăşi.
24.     Căci dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic şi împotriva firii ai fost altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceştia, care sunt după fire, vor fi altoiţi în însuşi măslinul lor.
25.     Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor.
26.     Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov;
27.     Şi acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor".
28.     Cât priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi din pricina voastră, dar cu privire la alegere ei sunt iubiţi, din cauza părinţilor.
29.     Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi.
30.     După cum voi, cândva, n-aţi ascultat de Dumnezeu, dar acum aţi fost miluiţi prin neascultarea acestora,
31.     Tot aşa şi aceştia n-au ascultat acum, ca, prin mila către voi, să fie miluiţi şi ei acum.
32.     Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare, pentru ca pe toţi să-i miluiască.
33.     O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât sunt de nepătrunse căile Lui!
34.     Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?
35.     Sau cine mai înainte I-a dat Lui şi va lua înapoi de la El?
36.     Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt toate. A Lui să fie mărirea în veci. Amin!