Sfinții Cuvioși Mucenici: Zosima Monahul şi Atanasie Comentarisiul (VI) Cuviosul Ahila, diaconul de la Kievo-Pecerska (XIV) Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: Nicolae (Maslov)(+1939) și Pavel (Felcin) (+1941), prezbiteri, care au pătimit în timpul regimului comunist Soborul Sfinților slăviţilor 70 de Apostoli ai Domnului Sfântul Cuvios Teoctist, egumen la Cucumia-Sicilia în Italia (+800)
Stil vechi
4 Ianuarie

Luni

Stil nou
17 Ianuarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Soborul Sfinților slăviţilor 70 de Apostoli ai Domnului. Înainte-prăznuirea Botezului Domnului. Sfântul Cuvios Teoctist, egumen la Cucumia-Sicilia în Italia (+800). Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou, nevoitor din Constantinopol. Sfântul Ierarh Linus, Episcop al Romei (79). Sfinții Cuvioși Mucenici: Zosima Monahul şi Atanasie Comentarisiul (VI). Cuviosul Ahila, diaconul de la Kievo-Pecerska (XIV). Sfinții Sfințiți Mucenici Alexandru (Scalski), Ștefan (Ponomarev), Filip (Grigoriev) din Rusia (+1933), care au pătimit în timpul regimului comunist. Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: Nicolae (Maslov)(+1939) și Pavel (Felcin) (+1941), prezbiteri, care au pătimit în timpul regimului comunist. Preacuvioasa Apolinaria, fiica unui dregător din Roma, care în chipul monahicesc bărbătesc s-a nevoit sub numele de Dorotei (+470). Sfântul Eustatie, Arhiepiscopul Serbiei (apr. 1285). Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie, egumenul Mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte Athos, care s-a săvârșit prin înecare (+1204). Sfinții Cuvioși Mucenici 12 monahi din Mănăstirea Vatopedu, care s-au săvârșit prin sugrumare. Sfinții Mucenici: Hrisant şi Eufimia. Sfântul Cuvios Mucenic Onufrie de la Mănăstirea Hilandaru din Sfântul Munte Athos, care a mărturisit în Hios (+1818). Sfinții 6 Mucenici, care s-au săvârşit cu pace. Sfântul Gamaliel, din ceata fariseilor, dascălul Sfântului Apostol Pavel (I). Sfinții Mucenici: Hermes, Aghie şi Caius din Bologna în Italia, care au pătimit în timpul împăratului Maximian (+304). Sfânta Muceniță Dafrosia din Roma, soţia Sfântului Mucenic Flavian (+360). Sfinții Sfințiți Mucenici: preotul Prischie, diaconul Priscilian şi binecredincioasa creștină Benedicta din Roma, care au pătimit în timpul împăratului Iulian Apostatul (+362). Sfântul Cuvios Ioan Scholaris, ucenicul Sfântului Sava cel Sfințit şi stareţ la Mănăstirea de la Turnul Eudoxiei. Sfântul Grigorie de Langres în Galia (+539). Sfinții Cuvioși: Evagrie şi Ilie diaconul din Georgia, dimpreună cu alți 13 părinţi sirieni (VI). Sfântul Cuvios Timotei din Kakuşta (IX). Sfântul Cuvios Evstatie I, patriarhul Serbiei (+1285). Sfântul Ierarh Simeon, mitropolit de Smolensk în Rusia (+1699).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.