Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, care a pătimit în vremea împăratului Dioclețian (+ 302), și cei împreună cu dânsul Teofil, Domna, Dorotei, Zinon, Eufimia. Sfântul Sfințit Mucenic Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia (Asia Mică)(+167) Sfântul Cuvios Teoctist al Palestinei, sihastru în Faran și împreună nevoitor cu Sfântul Eftimie cel Mare (+467) Sfânta Muceniță Vasilisa din Nicomidia, fecioara de nouă ani (+309)
Stil vechi
3 Septembrie

Miercuri

Stil nou
16 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Dezlegare la ulei
Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, care a pătimit în vremea împăratului Dioclețian (+ 302), și cei împreună cu dânsul Teofil, Domna, Dorotei, Zinon, Eufimia.. Sfântul Cuvios Teoctist al Palestinei, sihastru în Faran și împreună nevoitor cu Sfântul Eftimie cel Mare (+467). Sfânta Muceniță Vasilisa din Nicomidia, fecioara de nouă ani (+309). Sfântul Mucenic Zinon, care s-a săvârșit fiind aruncat în plumb topit, și a Sfintei Mucenițe Vasilisa din Nicomidia, care prin răbdarea ei a întors la credință pe călăul care o chinuise (+309). Sfântul Sfințit Mucenic Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia (Asia Mică)(+167). Sfinții Mucenici: Hariton, care s-a săvârșit fiind aruncat într-o groapă cu var, și Arhontie, care s-a săvârșit prin înfometare. Sfântul Constantin cel Nou, împăratul Bizanțului (+668). Sfântul Mucenic Polidor din Efesul cel Nou în Cipru (+1794). Sfintele Mucenițe: Eufimia, Doroteia, Tecla şi Erasma din Acvileea în Italia (I). Sfântul Ierarh Ioanichie al II-lea, Patriarhul Serbiei (1354). Sfânta Diaconiţă Fiva (Febe) din Chenhreea în Corint (I). Sfinţii Mucenici: Teofil diaconul, Dorotei, Petru, Migdonie, Zeno, Gorgonie, Domna fecioara, Mardonie, Indis, Eftimie și alții, care au pătimit împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei (+302). Sfinții Sfințiți Mucenici: Aristeu și Antonin pruncul din Campania Italiei și a Sfinţilor 7 Mucenici din Nisapur. Sfinții Ierarhi: Manie, episcop de Verona în Italia, și Macanisie, episcop de Kells în Irlanda (V, VI). Sfinții Ierarhi: Ansano, episcop de Milano și Martinian, episcop de Como în Italia (+568 și +628). Sfântul Crăciun, preot din Piemont în Italia (VI). Sfântul Ierarh Remaclus, episcop de Maastricht în Olanda, Sfântul Cuvios Egulfie, stareţul Mănăstirii Lerins în Franța şi alți 4 părinți dimpreună cu el (+676 și +677). Sfinţii Cuvioși Mucenici: Monahii: Arcadie, Columban şi Frugenție și a Sfintei Cuvioase Eresvita, monahie din Franţa (VII). Sfântul Ierarh Ioanichie al II-lea, mitropolitul Serbiei și Sfântul Cuvios Ioan Părosul, nebun pentru Hristos din Rostov în Rusia (+1354 și +1580). Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de Pentapolis, făcătorul de minuni din Eghina (+1920), în anul 1953. Sfinții Sfințiți noi Mucenici din Rusia: Pimen, episcop de Vernensk, preoții: Serghie (Fenomenov), Vasile (Kolmîkov), Filip (Șațki), Vladimir (Dimitrevski), Cuviosul Mucenic Meletie (Golokolosov) (+1918) Sfinții Sfințiți Mucenici, preoții: Vasile (Krasivski), Partenie (Krasivski) (+1919); preoții: Andrei (Dalnikov), Teofan (Sokolov) (+1920); preoții: Vladimir (Sadovski), Mihail (Șușkov) (+1921); preotul Nicola (Sușcevski) (+1923); Sfântul Sfințit Mucenic Eftimie (Krugov), preotul și 4 Mucenici împreună cu el (+1024); preotul Roman (Marcenko)(+1929); preoții Alexie (Zinovev), Ilie (Bajanov)(+1937), care au pătimit în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Miercuri

Doamne Atotputernice și Atotîndurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu treizeci de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul!

Primește, Doamne, această mică a mea rugăciune, și umilita a mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat, și mă amărăsc pentru ca Te-am supărat fără de număr. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranța, și cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura și de mine acum, ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci, și să mă învrednicești Împărăției Tale.

Nu Te depărta de la mine Doamne, și ajută-mi, ca în toate sa fac voia Ta, și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici sa Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pacătoasa să-Ti spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi și eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ți fie păcatele...

Amin.