Sfântul Mucenic Mamant din Gangra Paflagoniei, care a pătimit în Cezareea Capadociei în timpul împăratului Aurelian (+275) Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului (+595) Sfinţii Cuvioși: Antonie şi Teodosie, întemeietorii și ocrotitorii Lavrei Pecerska din Kiev (+1073 și +1074)
Stil vechi
2 Septembrie

Marți

Stil nou
15 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfinţii Cuvioși: Antonie şi Teodosie, întemeietorii și ocrotitorii Lavrei Pecerska din Kiev (+1073 și +1074). Sfântul Mucenic Mamant din Gangra Paflagoniei, care a pătimit în Cezareea Capadociei în timpul împăratului Aurelian (+275). Sfinţii Mucenici: Teodot şi Rufina, părinţii Sfântului Mamant, care s-au săvârșit în temniţă (III). Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului (+595). Sfinţii Mucenici: Diomid, Iulian, Filip, Eutihian, Isihie, Leonid, Eutihie, Filadelf și Melanip. Sfânta Muceniță Partagapia, care s-a săvârșit prin înnecare. Sfinţii Mucenici: Aitala şi Amun din Tracia, care s-au săvârșit fiind bătuți cu vine de bou. Sfinţii și Drepţii Preoți: Eleazar, fiul lui Aaron, şi Finees (XII î.Hr.). Sfinţii Mucenici: Evpie, Iosif, Felix, Secundulus şi Iuliu din Sicilia. Sfinţii Mucenici: Facondin, Iuventin, Peregrin şi Felicita din Rimini în Italia. Sfinţii 3628 de Mucenici din Alexandria, ucişi în Nicomidia în timpul împăratului Dioclețian. Sfânta Muceniță Maxima, sclavă din Roma (+304). Sfântul Ierarh Iust, episcop de Lyon, care s-a săvârșit cu pace în Pustia Egiptului (+390). Sfinţii Ierarhi: Iust şi Valentin, episcopi de Strasbourg în Germania (IV). Sfântul Cuvios Octavian, pustnic la Volterra în Italia (V). Sfântul Cuvios Nonosie din Muntele Soracte în Italia (VI). Sfânta Cuvioasă Hieu, stareţă la Tadcaster în Anglia (VII). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: episcopul Varsanufie de Kyrilov și împreună cu el, preotul Ioan (Ivanov), Cuvioasa Muceniță, Egumena Serafima (Sulimova) de Terapont, Sfinții Mucenici Anatolie (Barașkov), Nicolae (Burlakov), Mihail (Trubnicov) și Filip (Marâșev)(+1918), Sfinții Sfințiți Mucenici: Episcopul Damaschin de Starodub și împreună cu el, preoții: Eftimie (Goreacev), Ioan (Melnicenco), Ioan (Smolicev), Vladimir (Morinski), Victor (Basov), Teodor (Șatohin), Petru (Novoselski), Ștefan (Iaroșevici), Vasile, Teodot (+1937); Sfinții Sfințiți Mucenici, preoții: Gherman de Veaznikovsk, Ștefan (Ermolin), protoiereul Eufimie, Sfântul Mucenic Pavel (Elkin)(+1937) Sfinții Mucenici: monahia Xenia, Sfinții Binecredincioși creștini Anatolie, Nicolae, Mihail și Filip, care au pătimit în timpul regimului comunist. Cei 3628 Mucenici din Nicomidia (III-IV).
Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.