Dreptul Isus al lui Navi, urmașul Sfântului Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu (+400 î.Hr.) Sfântul Mucenic Aifal din Persia, diaconul (380) Sfântul Cuvios Meletie cel Nou, nevoitor în Muntele Miopolei din Grecia și Sfântul Mucenic Anghel, care s-a săvârșit de sabie la Constantinopol (+1105 și +1680) Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul din Antiohia (+459) și mama sa, Sfânta Cuvioasă Marta (+428) Sfintele Noi Mucenițe din Rusia: fecioarele Tatiana (Gribkova) şi Natalia (Kozlova), care au pătimit în timpul regimului comunist (+1937) Sfinţii Mucenici și frați buni: Agatocle, Evod şi Ermoghen și sora lor, Sfânta Calista din Nicomidia (II) Sfântul Cuvios Dionisie cel Smerit (Exiguul), originar din Scitia Mică și întemeietorul erei creștine (+545) Sfintele 40 de Muceniţe fecioare din Ieraclia Traciei și a Sfântului Amun diaconul, dascălul lor (+323)
Stil vechi
1 Septembrie

Luni

Stil nou
14 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Începutul Indictului (al anului nou bisericesc). Sfântul Cuvios Dionisie cel Smerit (Exiguul), originar din Scitia Mică și întemeietorul erei creștine (+545). Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul din Antiohia (+459) și mama sa, Sfânta Cuvioasă Marta (+428). Sfintele Noi Mucenițe din Rusia: fecioarele Tatiana (Gribkova) şi Natalia (Kozlova), care au pătimit în timpul regimului comunist (+1937). Dreptul Isus al lui Navi, urmașul Sfântului Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu (+400 î.Hr.). Sfintele 40 de Muceniţe fecioare din Ieraclia Traciei și a Sfântului Amun diaconul, dascălul lor (+323). Sfinţii Mucenici și frați buni: Agatocle, Evod şi Ermoghen și sora lor, Sfânta Calista din Nicomidia (II). Sfântul Cuvios Meletie cel Nou, nevoitor în Muntele Miopolei din Grecia și Sfântul Mucenic Anghel, care s-a săvârșit de sabie la Constantinopol (+1105 și +1680). Sfântul Sfințit Mucenic Prischie, primul episcop de Papua în Italia (I). Sfinţii Mucenici: Donat, Felix și cei dimpreună cu dânșii din Benevento în Italia. Sfinţii Mucenici: Adamastin, Erat, Teano, Teanoi şi Lampao și a Sfintelor Muceniţe: Dionia, Euterpe și cele dimpreună cu dânsele. Sfinţii Sfințiți Mucenici: Terentian, episcop de Todi, şi Flacus diaconul din Italia (II). Sfântul Ierarh Sixt, primul episcop de Reims în Franţa, a Sfintei Cuvioase Evantia și a Sfântului Elpidie din Cipru (III). Sfinţii Mucenici: Roza şi Platanie din insula San Antioco în Italia (II). Sfinții Ierarhi: Neofit, episcop de Lentini în Sicilia, Felix, arhiepiscop de Pisa în Italia și Frimin al II-lea, episcop de Amiens în Franţa (III-IV). Sfântul Verena din Zurzach în Elveţia și a Sfântului Mucenic Aitala din Persia (+350 și +380). Sfinții Ierarhi: Victor, episcop de Mans și Leu, episcop de Sens şi mama sa, Sfânta Aya din Franța (V, VI). Sfântul Sfințit Mucenic Regulie din Italia, episcop african exilat de arieni, Sfântul Ierarh Constant, episcop în Campania și Sfântul Mucenic Areald din Brescia în Italia (VI). Sfinții Cuvioși: Ghilda, stareţ în Franţa, Dritelm, pustnic în Anglia și Egidius, întemeietorul monahismului de-a lungul râului Rhone în Elveția (VI, VIII). Sfinții Cuvioși: Nicolae din Creta și Simeon din Lesbos, și a Sfintei Muceniţe Haido din Stanos (+1670, +1680 și +1821). Sfântul Mucenic Aifal din Persia, diaconul (380).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.