Dreptul Isus al lui Navi, urmașul Sfântului Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu (+400 î.Hr.) Sfântul Mucenic Aifal din Persia, diaconul (380) Sfântul Cuvios Meletie cel Nou, nevoitor în Muntele Miopolei din Grecia și Sfântul Mucenic Anghel, care s-a săvârșit de sabie la Constantinopol (+1105 și +1680) Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul din Antiohia (+459) și mama sa, Sfânta Cuvioasă Marta (+428) Sfintele Noi Mucenițe din Rusia: fecioarele Tatiana (Gribkova) şi Natalia (Kozlova), care au pătimit în timpul regimului comunist (+1937) Sfinţii Mucenici și frați buni: Agatocle, Evod şi Ermoghen și sora lor, Sfânta Calista din Nicomidia (II) Sfântul Cuvios Dionisie cel Smerit (Exiguul), originar din Scitia Mică și întemeietorul erei creștine (+545) Sfintele 40 de Muceniţe fecioare din Ieraclia Traciei și a Sfântului Amun diaconul, dascălul lor (+323)
Stil vechi
1 Septembrie

Marți

Stil nou
14 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Începutul Indictului (al anului nou bisericesc). Sfântul Cuvios Dionisie cel Smerit (Exiguul), originar din Scitia Mică și întemeietorul erei creștine (+545). Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul din Antiohia (+459) și mama sa, Sfânta Cuvioasă Marta (+428). Sfintele Noi Mucenițe din Rusia: fecioarele Tatiana (Gribkova) şi Natalia (Kozlova), care au pătimit în timpul regimului comunist (+1937). Dreptul Isus al lui Navi, urmașul Sfântului Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu (+400 î.Hr.). Sfintele 40 de Muceniţe fecioare din Ieraclia Traciei și a Sfântului Amun diaconul, dascălul lor (+323). Sfinţii Mucenici și frați buni: Agatocle, Evod şi Ermoghen și sora lor, Sfânta Calista din Nicomidia (II). Sfântul Cuvios Meletie cel Nou, nevoitor în Muntele Miopolei din Grecia și Sfântul Mucenic Anghel, care s-a săvârșit de sabie la Constantinopol (+1105 și +1680). Sfântul Sfințit Mucenic Prischie, primul episcop de Papua în Italia (I). Sfinţii Mucenici: Donat, Felix și cei dimpreună cu dânșii din Benevento în Italia. Sfinţii Mucenici: Adamastin, Erat, Teano, Teanoi şi Lampao și a Sfintelor Muceniţe: Dionia, Euterpe și cele dimpreună cu dânsele. Sfinţii Sfințiți Mucenici: Terentian, episcop de Todi, şi Flacus diaconul din Italia (II). Sfântul Ierarh Sixt, primul episcop de Reims în Franţa, a Sfintei Cuvioase Evantia și a Sfântului Elpidie din Cipru (III). Sfinţii Mucenici: Roza şi Platanie din insula San Antioco în Italia (II). Sfinții Ierarhi: Neofit, episcop de Lentini în Sicilia, Felix, arhiepiscop de Pisa în Italia și Frimin al II-lea, episcop de Amiens în Franţa (III-IV). Sfântul Verena din Zurzach în Elveţia și a Sfântului Mucenic Aitala din Persia (+350 și +380). Sfinții Ierarhi: Victor, episcop de Mans și Leu, episcop de Sens şi mama sa, Sfânta Aya din Franța (V, VI). Sfântul Sfințit Mucenic Regulie din Italia, episcop african exilat de arieni, Sfântul Ierarh Constant, episcop în Campania și Sfântul Mucenic Areald din Brescia în Italia (VI). Sfinții Cuvioși: Ghilda, stareţ în Franţa, Dritelm, pustnic în Anglia și Egidius, întemeietorul monahismului de-a lungul râului Rhone în Elveția (VI, VIII). Sfinții Cuvioși: Nicolae din Creta și Simeon din Lesbos, și a Sfintei Muceniţe Haido din Stanos (+1670, +1680 și +1821). Sfântul Mucenic Aifal din Persia, diaconul (380).
Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.