Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei (258) Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului (+471) Așezarea în Sfânta raclă a Cinstitului brâu al Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei în cinstita ei casă din Halcopratia unde a fost adus de la episcopia Zilas, în zilele împăratului Iustinian (530)
Stil vechi
31 August

Luni

Stil nou
13 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Așezarea în Sfânta raclă a Cinstitului brâu al Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei în cinstita ei casă din Halcopratia unde a fost adus de la episcopia Zilas, în zilele împăratului Iustinian (530). Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului (+471). Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei (258). Sfinții Mucenici: Fileort și Diadoh. Sfintele 7 Muceniţe, fecioare din Gaza, care s-au săvârşit prin sabie. Sfinţii Mucenici: Mina, Faust, Andrei şi Iraclie. Sfinţii 4 Mucenici din Perga Pamfiliei, care s-au săvârşit fiind siliţi a alerga pe cărbuni aprinşi . Sfinţii 366 Mucenici din Nicomidia, care s-au săvârşit prin sabie. Sfântul Mucenic Caesidie şi cei dimpreună cu dânsul, care au pătimit în Italia (III). Sfinţii Mucenici: Mavrentie, Urban, Avu, Maternian şi Vincențiu de la Fossombrone în Italia (III). Sfântul Ierarh Sir, episcop de Padova în Italia (III). Sfinţii Mucenici: Robustian şi Marcu, cinstiţi la Milano în Italia. Sfântul Mucenic Primian de la Spoleto în Italia (III-IV). Sfântul Ierarh Paulin, episcop de Trier în Germania (+358). Sfântul Ierarh Optat, episcop de Auxerre în Franţa (+530). Sfântul Cuvios Barbolen de la Bobbio în Italia (+640). Sfânta Cuvioasă Eanswythe, care a fost mai întâi prințesă, apoi stareţă la Folkestone în Anglia (+640). Sfântul Ierarh Edan, episcop de Lindisfarne în Anglia (+ 651). Sfintele Cuvioase: Cuthburga şi Coenburga, egumenele Mănăstirii Wimborne din Anglia (VIII). Sfântul Ierarh Ioan, mitropolit de Kiev (+1089). Sfinţii Noi Mucenici din Jasenovac în Serbia (+1941-1945). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preotul Alexandru (Liubimov) și diaconul Vladimir (Dvinskii)(+1918), Preoții Mihail (Kosuhin) și Miron (Rjepik)(+1937), și binecredinciosul creștin Dimitrie (Smirnov)(+1938), care au pătimit în timpul regimului comunist. Sfântul Ierarh Ghenadie Scolarius, patriarhul Constantinopolului, ale cărui sfinte moaște se află la Mănăstirea Putna (+1372).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.