Sfântul Cuvios Fantin, făcător de minuni din Calabria în Italia, care s-a nevoit la Tesalonic (+1000) Cuviosul Hristofor Romanul (VI) Sfântul Cuvios Alexandru de Svir, nevoitor pe insula Valaam, iar apoi egumen al Sihăstriei Svir din Rusia (+1533) Sf. Ierarh Alexandru al Constantinopolului Sfântul Ierarh cărturar Varlaam, Mitropolitul Moldovei (+1657) Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Alexandru Nevski (+1263), marele cneaz al Rusiei, de la Vladimir la Petersburg, în anul 1724
Stil vechi
30 August

Joi

Stil nou
12 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfântul Ierarh cărturar Varlaam, Mitropolitul Moldovei (+1657). Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului (XVII). Sfinții Ierarhi Alexandru (+340), Ioan (+595) și Pavel (+784), patriarhii Constantinopolului, care s-au săvârşit cu pace. Sfântul Cuvios Alexandru de Svir, nevoitor pe insula Valaam, iar apoi egumen al Sihăstriei Svir din Rusia (+1533). Cuviosul Hristofor Romanul (VI). Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Alexandru Nevski (+1263), marele cneaz al Rusiei, de la Vladimir la Petersburg, în anul 1724. Sfântul Cuvios Fantin, făcător de minuni din Calabria în Italia, care s-a nevoit la Tesalonic (+1000). Sfinţii 6 Mucenici din insula Melitina și a Sfinţilor 16 Cuvioși Mucenici din Teba. Sfânta Cuvioasă Vriena din Nisibe în Siria (+318). Sfântul Ierarh Eulalie, episcop de Lapitos în insula Cipru (IV). Sfinții Cuvioși: Sarmata din Pustiul Egiptului și Pamachie, senator din Roma şi mărturisitor al dreptei credințe (+362 și +410). Sfinţii Mucenici: Bonifatie şi Tecla, care au pătimit în Tunisia (+250). Sfinţii Sfințiți Mucenici: preotul Felix şi Adauctus și Sfânta Muceniţă Gaudenția fecioara, dimpreună cu alţi 3 Mucenici, care au pătimit la Roma (+303). Sfinții Cuvioși: Loarn, ucenicul Sfântului Patrick, luminătorul Irlandei, și Hristofor din Roma, nevoitor în Țara Sfântă (V, VI). Sfântul Ierarh Rumon și a Sfântului Romanus din Anglia (VI). Sfântul Cuvios Agil, stareţ la Rebais în Franţa, și Sfântul Cuvios Fiacrius, pustnic din Irlanda (+650 și +670). Sfinţii Cuvioși Mucenici: Pelaghie, Arsenie şi Silvan, pustnici la Burgos în Spania, martirizaţi de către saracini (+950). Sfinții Cuvioși: Bononie, egumen la Lucedio în Piemont și Petru din Trevi în Italia (+1026 și +1050). Soborul Sfinţilor Ierarhi evanghelizatori ai Bisericii Sârbe. Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preotul Petru (Reșetnikov)(+1918), binecredinciosul creștin Apolinarie (Mosalitinov)(+1918), schiarhimandritul Ignatie (Lebedev)(+1938), preoții: Petru (Reșetnikov)(+1918), Pavel (Malinovki), monahia Elisabeta (Iarîghina) şi binecredinciosul creștin Teodor (Ivanov)(+1937), și preotul Petru (Celțov)(+1972) care au pătimit în timpul regimului comunist. Sfinții Ierarhi: Sava I (+1237), Arsenie I (+1266), Sava II (+1269), Eustatie I (+1285), Iacov (+1292), Nicodim (+1325), Daniil (+1338), Arhiepiscopii Serbiei; Ioanichie II (+1354), Efrem II (+1395), Spiridon (+1388), Macarie (+1574), Gavriil I (+1659), Patriarhii Serbiei, și Grigorie, episcopul. Sfântul Daniel, prinţ de Moscova (1303). Aflarea moaștelor Sfântului Daniel al Moscovei (1652).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: 'Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.

Amin.