Sfântul Cuvios Moise Arapul, monah la Sketis în Egipt, etiopian de neam, care mai întâi a fost vătaf de tâlhari și care s-a sâvârșit fiind ucis de către barbari (+400) Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Iov, egumenul şi făcătorul de minuni de la Poceaev (+ 1651), în anul 1659 Sfânta Proorociţă Ana, fiica lui Fanuel, cea care L-a întâmpinat pe Domnul Hristos la templu (I) Cuvioasa Irina, egumena locașului Hrisovalant
Stil vechi
28 August

Marți

Stil nou
10 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Iov, egumenul şi făcătorul de minuni de la Poceaev (+ 1651), în anul 1659. Sfântul Cuvios Moise Arapul, monah la Sketis în Egipt, etiopian de neam, care mai întâi a fost vătaf de tâlhari și care s-a sâvârșit fiind ucis de către barbari (+400). Sfânta Proorociţă Ana, fiica lui Fanuel, cea care L-a întâmpinat pe Domnul Hristos la templu (I). Cuvioasa Irina, egumena locașului Hrisovalant. Sfântul şi Dreptului Iezechia împăratul, care s-a săvârşit cu pace (+687 î. Hr.). Sfinţii 33 de Mucenici din Iraclia, care s-au săvârşit prin foc. Sfinţii Mucenici: Ermie şi Teodora, sora sa, din Roma (II). Sfântul Sfințit Mucenic Damon și a Sfinţilor Mucenici: Ilie, Ştefan şi Polion din Roma. Sfântul Mucenic Pelaghie din Istria (+283). Sfinţii Mucenici: Fereol din Vienne şi Iulian din Briud în Franţa (III). Sfântul Ierarh Vicinie, episcop de Sarsina şi mărturisitor, și Sfinţii Mucenici: Fortunat, Caius şi Antie din Salerno în Italia (III, IV). Sfinţii Ierarhi: Ambrozie şi Vivian, episcopi de Saintes în Franţa (V). Sfânta Muceniţă Suzanica, regina Georgiei (+475). Sfântul Ierarh Facondin, episcop de Taino în Italia, şi a Sfântului Iuventin arhidiaconul, ucenicul său (VII). Sfântul Ierarh Gorman, episcop de Schleswig în Danemarca, și a Sfintei Cuvioase Adelindis din Germania (+965 și +930). Sfântul Cuvios Sava, monah la Pskov şi Kripeţ în Rusia (+1495). Sfinţii Cuvioși Noi Mucenici de la Mănăstirea Zilantov-Kazan în Rusia: arhimandritul Serghie (Zaițev), ieromonahii: Lavrentie (Nikitin) şi Serafim (Kuzmin), ierodiaconul Teodosie (Alexandrov), monahii: Leontie (Kareaghin) şi Ştefan, fraţii: Gheorghe (Timofeiev), Ilarion (Pravdin), Ioan (Sretenskii) şi Serghie (Galin), care au pătimit în timpul regimului comunist (+ 1918). Sfântul Sfințit Nou Mucenic Hrisostom, mitropolitul Smirnei (+1922). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici: preoţii: Nicolae (Gheorghevskii)(+1931) şi Vasile (Sokolskii)(+1937), Sfinții Sfințiți Mucenici: Alexie (Budrin), diaconul Alexandru (Medvedev)(+1918) din Rusia, și Sfinții Noi Mucenici: preotul Pavel și soţia sa, prezvitera Ioana, uciși la Graboviec în regiunea Helm şi Pontlaskia din Polonia (+ 1943). Soborul Tuturor Sfinţilor Preacuvioşi Părinţi care s-au nevoit în Lavra Pecerska din Kiev.
Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.