Aducerea moaştelor Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (+34) de la Ierusalim la Constantinopol, în anul 428

Pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (+ 34) de la Ierusalim la Constantinopol, în anul 428

Troparul Sfântului Arhidiacon Ştefan, glasul al 4-lea

Cu împărătească cunună a fost încununat creştetul tău, din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi-pătimitorule între mucenici. Că tu, mustrând nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântului Arhidiacon Ştefan, glasul al 8-lea

Întâi tu ai fost semănat pe pământ de cerescul Lucrător de pământ, prealăudate. Cel dintâi tu pe pământ ţi-ai vărsat sângele pentru Hristos, fericite. Cel dintâi tu cu cunună de biruinţă de Dânsul ai fost încununat în ceruri, începătorule al pătimitorilor, purtătorule de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii ai pătimit.