Aflarea moaștelor Sfântului Chiril de la Lacul Nou, Novgorod, Rusia (1649) Sfântul Mucenic Ieron din Meletina, dimpreună cu alți 33 de Mucenici, care au mărturisit împreună cu dânsul (III) Sfântul Cuvios Lazăr, făcătorul de minuni, din Muntele Galisiului (+1054) Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, și cele 7 fecioare împreună cu el (+303) Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) Sfântul Cuvios Zosima, egumen la Vorbozomsk în Rusia (+1550)
Stil vechi
7 Noiembrie

Vineri

Stil nou
20 Noiembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Dezlegare la ulei
Sfântul Mucenic Ieron din Meletina, dimpreună cu alți 33 de Mucenici, care au mărturisit împreună cu dânsul (III). Sfântul Cuvios Lazăr, făcătorul de minuni, din Muntele Galisiului (+1054). Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, și cele 7 fecioare împreună cu el (+303). Sfinţii Mucenici: Auct, Tavrion şi Tesalonichi (Thessalonika), fiica unui slujitor idolesc. Sfinții Mucenici: Melasip, Casina, soţia sa, şi Antonie, fiul lor, din Asia Mică, care s-au săvârșit prin sabie în timpul împăratului Iulian Apostatul (+363). Sfântul Cuvios Zosima, egumen la Vorbozomsk în Rusia (+1550). Aflarea moaștelor Sfântului Chiril de la Lacul Nou, Novgorod, Rusia (1649). Sfântul Mucenic Atinodor. Sfântul Mucenic Alexandru din Tesalonic (+ 305). Sfântul Mucenic Grigorie, fratele Sfântului Grigorie, făcătorul de minuni. Sfântul Ierarh Prosdochimie, primul episcop de Padova în Italia, ucenicul Sfântului Apostol Petru (+100). Sfântul Ierarh Ruf, episcop de Metz în Franţa (IV). Sfinții 40 de Mucenici copii, care au crezut în Hristos văzând martiriul Sfinților Melasip, Casina şi Antonie (+363). Sfântul Mucenic Amarat din Alpi în Franţa (+407). Sfântul Ierarh Herculan, episcop de Perugia în Italia (+547). Sfântul Cuvios Congat, monah din Anglia (VI). Sfântul Ierarh Wilibrord, primul episcop de Utrecht și apostolul Olandei (+739). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: mitropoliții: Chiril de Kazan și Iosif de Petrograd, arhiepiscopul Serghie de Eletsk, preoţii: Mihail (Adamontov), Alexandru (Ilinski), Mihail (Gusev), Alexandru (Kurmîșski), Pavel (Borisoglebski), Vasile (Krasnov), Paulin (Stavropolev)(+1937), Nicolae (Troițki), Alexie, Mihail, Alexandru și Nicolae, diaconii: Ioan (Moșkov) şi Veniamin (Vladimirski) şi binecredincioșii creștini: Nicolae (Filipov), Elisabeta (Sidorova) și Gheorghe (Iurinev)(+1937), care au pătimit în timpul regimului comunist. Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) .
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.