Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, care a pătimit în vremea împăratului Dioclețian (+ 302), și cei împreună cu dânsul Teofil, Domna, Dorotei, Zinon, Eufimia. Sfântul Sfințit Mucenic Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia (Asia Mică)(+167) Sfântul Cuvios Teoctist al Palestinei, sihastru în Faran și împreună nevoitor cu Sfântul Eftimie cel Mare (+467) Sfânta Muceniță Vasilisa din Nicomidia, fecioara de nouă ani (+309)
Stil vechi
3 Septembrie

Joi

Stil nou
16 Septembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, care a pătimit în vremea împăratului Dioclețian (+ 302), și cei împreună cu dânsul Teofil, Domna, Dorotei, Zinon, Eufimia.. Sfântul Cuvios Teoctist al Palestinei, sihastru în Faran și împreună nevoitor cu Sfântul Eftimie cel Mare (+467). Sfânta Muceniță Vasilisa din Nicomidia, fecioara de nouă ani (+309). Sfântul Mucenic Zinon, care s-a săvârșit fiind aruncat în plumb topit, și a Sfintei Mucenițe Vasilisa din Nicomidia, care prin răbdarea ei a întors la credință pe călăul care o chinuise (+309). Sfântul Sfințit Mucenic Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia (Asia Mică)(+167). Sfinții Mucenici: Hariton, care s-a săvârșit fiind aruncat într-o groapă cu var, și Arhontie, care s-a săvârșit prin înfometare. Sfântul Constantin cel Nou, împăratul Bizanțului (+668). Sfântul Mucenic Polidor din Efesul cel Nou în Cipru (+1794). Sfintele Mucenițe: Eufimia, Doroteia, Tecla şi Erasma din Acvileea în Italia (I). Sfântul Ierarh Ioanichie al II-lea, Patriarhul Serbiei (1354). Sfânta Diaconiţă Fiva (Febe) din Chenhreea în Corint (I). Sfinţii Mucenici: Teofil diaconul, Dorotei, Petru, Migdonie, Zeno, Gorgonie, Domna fecioara, Mardonie, Indis, Eftimie și alții, care au pătimit împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei (+302). Sfinții Sfințiți Mucenici: Aristeu și Antonin pruncul din Campania Italiei și a Sfinţilor 7 Mucenici din Nisapur. Sfinții Ierarhi: Manie, episcop de Verona în Italia, și Macanisie, episcop de Kells în Irlanda (V, VI). Sfinții Ierarhi: Ansano, episcop de Milano și Martinian, episcop de Como în Italia (+568 și +628). Sfântul Crăciun, preot din Piemont în Italia (VI). Sfântul Ierarh Remaclus, episcop de Maastricht în Olanda, Sfântul Cuvios Egulfie, stareţul Mănăstirii Lerins în Franța şi alți 4 părinți dimpreună cu el (+676 și +677). Sfinţii Cuvioși Mucenici: Monahii: Arcadie, Columban şi Frugenție și a Sfintei Cuvioase Eresvita, monahie din Franţa (VII). Sfântul Ierarh Ioanichie al II-lea, mitropolitul Serbiei și Sfântul Cuvios Ioan Părosul, nebun pentru Hristos din Rostov în Rusia (+1354 și +1580). Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de Pentapolis, făcătorul de minuni din Eghina (+1920), în anul 1953. Sfinții Sfințiți noi Mucenici din Rusia: Pimen, episcop de Vernensk, preoții: Serghie (Fenomenov), Vasile (Kolmîkov), Filip (Șațki), Vladimir (Dimitrevski), Cuviosul Mucenic Meletie (Golokolosov) (+1918) Sfinții Sfințiți Mucenici, preoții: Vasile (Krasivski), Partenie (Krasivski) (+1919); preoții: Andrei (Dalnikov), Teofan (Sokolov) (+1920); preoții: Vladimir (Sadovski), Mihail (Șușkov) (+1921); preotul Nicola (Sușcevski) (+1923); Sfântul Sfințit Mucenic Eftimie (Krugov), preotul și 4 Mucenici împreună cu el (+1024); preotul Roman (Marcenko)(+1929); preoții Alexie (Zinovev), Ilie (Bajanov)(+1937), care au pătimit în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: 'Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.

Amin.