Sfântul Mucenic Trifon din Lampsac în Frigia, care a pătimit în Siria în timpul împăratului Gordian și care s-a săvârșit prin sabie (+250) Sfintele Mucenițe: Perpetua și Felicitas din Cartagina, dimpreună cu cei 7 fii ai săi şi cu Sfinții Mucenici: Satir, Revcat, Satornil și Secund, care au pătimit în timpul împăratului Septimiu Sever (+203) Sfântul Cuvios Petru din Galatia, pustnic lângă Antiohia în Siria (+403) Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola, Iași, România, aflată astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași
Stil vechi
1 Februarie

Vineri

Stil nou
14 Februarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Mucenic Trifon din Lampsac în Frigia, care a pătimit în Siria în timpul împăratului Gordian și care s-a săvârșit prin sabie (+250). Sfintele Mucenițe: Perpetua și Felicitas din Cartagina, dimpreună cu cei 7 fii ai săi şi cu Sfinții Mucenici: Satir, Revcat, Satornil și Secund, care au pătimit în timpul împăratului Septimiu Sever (+203). Sfântul Cuvios Vendimian, pustnic din Misia, ucenicul Sfântului Auxenţiu din Muntele Oscia în Bitinia (Turcia de astăzi)(+512). Sfântul Cuvios Petru din Galatia, pustnic lângă Antiohia în Siria (+403). Sfântul Nou Mucenic Atanasie Naupliotul (din Grecia), care s-a săvârșit în chinuri cumplite, fiind tăiat în bucăți (+1755). Sfântul Mucenic Carion, care s-a săvârșit tăindu-i-se limba. Sfântul Cuvios Timotei Mărturisitorul. Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, arhiepiscopul Tesalonicului (+871). Sfântul Mucenic Tion, împreună cu cei 2 fii ai săi, care s-au săvârşit prin sabie. Sfinții Sfințiți Mucenici: Sever, episcopul Ravenei și mărturisitor în Italia, dimpreună cu soţia sa, Vincenția, şi fiica lor, Inochentia (+ 348). Sfântul Ierarh Iolat, episcop de Armagh în Irlanda (+480). Sfântul Cuvios Seiriol, egumen la Penmon, și Sfânta Cuvioasă Brigit, întemeietoarea Mănăstirii Kildare din Irlanda (VI). Sfântul Mucenic Ilie cel Nou din Damasc (+779). Sfântul Mucenic Nil, căruia i s-a tăiat capul de către arabi în Damasc (+779). Sfinții Cuvioși Mărturisitori: David, Simeon și Gheorghe din insula Mitilene (VIII, IX). Sfântul Urs, preot la Aosta în Italia, care a mărturisit pentru sfintele icoane (IX). Sfântul Ierarh Trifon, episcop de Rostov în Rusia (+1468). Sfântul Mucenic Rizcala din Tripoli în Italia (+1477). Sfântul Cuvios Trifon din Pecenga şi Kola în Rusia (+1583). Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preotul Nicolae (Mezențev)(+1938) și binecredinciosul creștin Petru (+1918), care au pătimit în timpul regimului comunist. Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola, Iași, România, aflată astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.