Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Mucenici sub Nero (65-68) Sfântul Ierarh Grigorie (Kallidis) (1925) Icoanele Maicii Domnului Kasperovskaia și Balikinskaia din Rusia
Stil vechi
29 Iunie

Vineri

Stil nou
12 Iulie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Dezlegare la pește
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Mucenici sub Nero (65-68). Sfântul Ierarh Grigorie (Kallidis) (1925). Sfânta Cuvioase Muceniţe Benedicta, fecioară din Sens în Franţa, care a pătimit în timpul împăratului Aurelian (III). Sfinții Ierarhi: Leolin şi Ilarie, episcopi de Padova în Italia (III, IV). Sfinții Mucenici: Marcel şi Anastasie, care au pătimit la Bourges în Franţa în timpul împăratului Aurelian (+274). Sfântul Ierarh Sir, episcop de Genova în Italia (+380). Sfânta Cuvioasă Cocha, stareţă la Ross-Benchuir în Irlanda (VI). Sfântul Ierarh Casie, episcop de Narni-Umbria în Italia (+558). Sfintele Cuvioase: Salomea, prințesă din Anglia, şi Iudita, pustnice la Oberaltaich în Germania (IX). Sfânta Cuvioasă Gemma, întemeietoarea mănăstirii Gurk din Austria (+1045). Sfântul Cuvios Petru, prinț tătar devenit monah și făcător de minuni la Rostov în Rusia (+1290). Sfântul Sfințit Nou Mucenic din Rusia: ieroschimonahul Petru, care a pătimit în timpul regimului comunist (+1939). Icoanele Maicii Domnului Kasperovskaia și Balikinskaia din Rusia.
File pateric

 Un preot le spunea credinciosilor:
"Un terorist a pus o bombă la o bancă ce ocupa parterul si primul etaj al unui bloc învecinat cu blocul în care locuiesc eu. Bomba a explodat si blocul a căzut la pământ. Nu au fost multe victime, căci locatarii erau plecati în concediu. Dar au rămas fără locuinte. Când s-au întors din concediu, văzând că s-a ales praful de apartamentele lor, majoritatea au căzut în deznădejde. Îi priveam din când în când pe geam. Iesind să cumpăr ceva, m-am întâlnit cu un vecin care locuise în blocul care explodase. Mi-a spus:
- Părinte, Îi multumesc lui Dumnezeu că nu eram acasă. Eram la socri cu familia.
Credinta lui m-a mirat. Nu era un om cu multi bani, deci încercarea prin care trecea era cu atât mai mare.
- Nu ai avut gânduri de deznădejde?
- Deznădejde? Nu, părinte. V-am spus: I-am multumit lui Dumnezeu că suntem întregi. Cu casa, se va rezolva până la urmă. Nu ne lasă Cel de sus. Pentru noi nu e atât de greu cum e pentru cei care si-au pierdut un sot, o mamă sau un copil în această nenorocire.
Toti erau deznădăjduiti, numai el nu. Iată ce înseamnă să ai credintă puternică. Putea să cârtească, dar nu a făcut-o. Si a luat plata răbdării sale".

Povestit-a unul din părinti, zicând: "Fiind eu în Exorinho, au venit frati săraci acolo sâmbătă seara să ia milostenie si, când dormeam noi, unul dintr-însii, având numai o rogojină din care jumătate era pe deasupra lui si jumătate dedesubt, îngheta de frig, căci era ger mult. Deci eu iesind pentru trebuinta udului, l-am auzit când se chinuia si tremura de frig, cum se mângâia pe sine si zicând lui Dumnezeu: "Multumesc, Tie, Doamne, pentru toate bunătătile Tale pe care le faci cu mine, căci câti sunt acum în fiare, iar altii cu picioarele băgate în butuc si nici udul lor nu pot să si-l facă, iar eu ca un împărat îmi întind picioarele". Eu, auzindu-l, am povestit acestea fratilor spre zidirea si folosul lor". (14-344)

Pilda zilei

 Încredere 

Un om călătorea pe un drum de ţară, împreună cu soţia sa. Obosiţi de atâta mers şi văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei doi călători au vrut să tragă la un han. Dar hangiul, om rău, a refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulţumită.
- Ei, lasă, femeie, a încercat să o liniştească omul, lasă, că ştie Dumnezeu ce e mai bine!
- Mai, omule, zise atunci femeia sa, dar ce poate fi bine când, uite! - nu avem unde sta peste noapte?!
În sfârşit, au plecat mai departe şi, spre bucuria lor, au întâlnit un ţăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că i-a prins noaptea pe drum, ţăranul i-a primit cu drag în căsuţa lui.
Dar a doua zi dimineaţa, când au vrut să plece mai departe, ţăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători: peste noapte, hanul fusese atacat de hoţi, care îi jefuiseră pe toţi călătorii.
- Vezi, i-a mai spus omul femeii - trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduieşte pe toate. Ţii minte ce ţi-am spus aseară? "Lasă, ştie Dumnezeu ce e mai bine".

"Fără nicio îndoială că Dumnezeu rânduieşte faptele noastre mai bine decât am putea-o face noi înşine".

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Biblia intr-un an

Psalmul 143
1.  Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă şi degetele mele la război.
2.  Mila mea şi Scăparea mea, Sprijinitorul meu şi Izbăvitorul meu, Apărătorul meu, şi în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine.
3.  Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socoteşti pe el?
4.  Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec.
5.  Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege.
6.  Cu fulger fulgeră-i şi-i risipeşte! Trimite săgeţile Tale şi tulbură-i!
7.  Trimite mâna Ta dintru înălţime; scoate-mă şi mă izbăveşte de ape multe, din mâna străinilor,
8.  A căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii.
9.  Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta ţie; în psaltire cu zece strune Îţi voi cânta ţie,
10.  Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce izbăveşti pe David, robul Tău, din robia cea cumplită.
11.  Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii,
12.  Ai căror fii sunt ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile lor; fiicele lor înfrumuseţate şi împodobite ca chipurile templului.
13.  Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta. Oile lor cu mulţi miei, umplând drumurile când ies;
14.  Boii lor sunt graşi. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în uliţele lor.
15.  Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. 

Psalmul 144
1.  Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului.
2.  În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.
3.  Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit.
4.  Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti.
5.  Măreţia slavei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor istorisi
6.  Şi puterea lucrurilor Tale înfricoşătoare vor spune şi slava Ta vor povesti.
7.  Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura.
8.  Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
9.  Bun este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui.
10.  Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvânteze.
11.  Slava împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi.
12.  Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi slava măreţiei împărăţiei Tale.
13.  Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul intru cuvintele Sale şi cuvios întru toate lucrurile Sale.
14.  Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gârboviţi.
15.  Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme.
16.  Deschizi Tu mâna Ta şi de bunăvoinţă saturi pe toţi cei vii.
17.  Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui.
18.  Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr.
19.  Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii.
20.  Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc pe El şi pe toţi păcătoşii îi va pierde.
21.  Lauda Domnului va grăi gura mea şi să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui, zn veac şi în veacul veacului.

Psalmul 145
1.  Laudă, suflete al meu, pe Domnul.
2.  Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.
3.  Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire.
4.  Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.
6.  Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte adevărul în veac;
7.  Cel ce face judecată celor năpăstuiţi, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi;
8.  Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte pe cei drepţi;
9.  Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde.
10.  Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam. 

Psalmul 146
1.  Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea.
2.  Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel;
3.  Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor
4.  Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor.
5.  Mare este Domnul nostru şl mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar.
6.  Domnul înalţă pe cei blânzi şi smereşte pe cei păcătoşi până la pământ.
7.  Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului nostru în alăută;
8.  Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui ce răsare în munţi iarbă şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
9.  Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El.
10.  Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui.
11.  Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui.