Sfântul Sfințit Mucenic Cuvios Petru (Poleanski), Mitropolit de Krutiț (+1937) care a pătimit în timpul regimului comunist Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti, înnecat de turci în râul Tungia, lângă Adrianopol, în anul 1716 Sfântul Mucenic Calistrat și prietenii săi: Gimnasie și ceilalți 48 de Mucenici din Roma, care s-au săvârșit fiind tăiați cu sabia în timpul împăratului Dioclețian (apr. 288-304) Sfântul Apostol Aristarh Sfânta Muceniță Epiharis (Epiharia) din Roma, care a pătimit în vremea împăratului Diocleţian (apr. 284-305) Sfântul Cuvios Savatie, făcătorul de minuni și întemeietorul Solovețului în Rusia (+1435)
Stil vechi
27 Septembrie

Joi

Stil nou
10 Octombrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfântul Mucenic Calistrat și prietenii săi: Gimnasie și ceilalți 48 de Mucenici din Roma, care s-au săvârșit fiind tăiați cu sabia în timpul împăratului Dioclețian (apr. 288-304). Sfinții Apostoli din cei 70: Marcu, episcop de Bivla, altul decât Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, Aristarh, episcop de Apamia în Siria şi Zinon, episcop de Diospol în Laodiceea (I). Sfântul Cuvios Savatie, făcătorul de minuni și întemeietorul Solovețului în Rusia (+1435). Sfânta Muceniță Epiharis (Epiharia) din Roma, care a pătimit în vremea împăratului Diocleţian (apr. 284-305). Sfântul Cuvios Ignatie, egumenul Mănăstirii Valea Adâncă din Olimpul Bitiniei (+963-965). Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti, înnecat de turci în râul Tungia, lângă Adrianopol, în anul 1716. Sfântul Sfințit Mucenic Cuvios Petru (Poleanski), Mitropolit de Krutiț (+1937) care a pătimit în timpul regimului comunist. Sfinţii Sfințiți Mucenici: Filimon episcopul, Fortunianu și Gaiani. Sfinţii 15 Mucenici, care s-au săvârșit într-o corabie căreia i s-a dat foc, iar apoi au fost înecaţi în mare. Sfântul Ierarh Gaius, episcop de Milano, ucenicul Sfântului Apostol Varnava (I). Sfinţii Mucenici: Fidențiu şi Terențiu din Todi în Italia. Sfântul Cuvios Varuh din Anglia (VI). Sfântul Mucenic Sigebert, regele Angliei de Răsărit (+637). Sfânta Muceniță Achilina din Tesalonic (+1764). Sfânta Cuvioasă Rahela, schimonahie de la Mănăstirea Borodino din Rusia (+1928). Soborul Tuturor patriarhilor de Ierusalim. Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preoții: Dimitrie (Șișokin)(+1918), episcopul Gherman de Volsk, Mihail (Platonov)(+1919), preotul Teodor (Bogoeavlenski)(+1937) și binecredinciosul creștin Petru, care au pătimit în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: 'Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.

Amin.