Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Tihvin din Rusia (1383) Sfântul Preacuvios David cel din Tesalonic, care s-a nevoit într-un copac (+ 540) Sfântul Ierarh Dionisie, Episcop de Suzdal, în Rusia (+1385) Sfântul Ierarh Ioan, episcopul Goției, care a trăit în timpul împăratului Constantin al V-lea Copronim (+800)
Stil vechi
26 Iunie

Marți

Stil nou
9 Iulie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Sfinților Apostoli. Post aspru
Sfântul Preacuvios David cel din Tesalonic, care s-a nevoit într-un copac (+ 540). Sfântul Ierarh Dionisie, Episcop de Suzdal, în Rusia (+1385). Sfântul Ierarh Ioan, episcopul Goției, care a trăit în timpul împăratului Constantin al V-lea Copronim (+800). Sfântul Sfințit Mucenic Vigiliu, episcop de Trento în Italia (+405). Sfântul Cuvios Maxentie, stareţul Mănăstirii Poitou din Franţa (+515). Sfântul Cuvios Barbolen, stareţ din Franţa (+677). Sfântul Cuvios Corbican din Irlanda, care s-a nevoit ca pustnic în Olanda (VIII). Sfânta Cuvioasă Perseveranda din Spania, monahie în Franţa (+726). Sfinții Sfințiți Mucenici: Salvian, episcop de Angouleme, şi Superie din Franța (+770). Sfântul Mucenic Pelagius din Cordoba din Spania (+925). Sfântul Hermogie, întemeietorul Mănăstirii Labrugia din Galicia în Spania (+942). Sfântul Cuvios Mucenic David din Kidonia în Grecia (+1813). Sfântul Sfinţit Nou Mucenic din Rusia: preotul Gheorghe(Stepaniuk), care a pătimit în timpul regimului comunist (+1918). Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Tihvin din Rusia (1383). Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ. Icoana Maicii Domnului Odighitria. Icoana Maicii Domnului de la Lydda (Romana).
File pateric

O femeie nu vroia să aibă copii. La spovedanie nu îi spunea duhovnicului că lua pilule contraceptive. După câtiva ani, însă, preotul a întrebat-o:
- Ce e cu voi de nu aveti copii? Aveti probleme cu sănătatea?
- Nu, părinte.
Sotul femeii era de fată:
- Nu, părinte, suntem sănătosi. Dar dacă nu pot să o conving… Duhovnicul meu m-a oprit de la împărtăsanie pentru asta, dar dacă sfintia voastră îi îngăduiti…
- Eu? Eu nu îngădui asa ceva. Preotii nu pot fi îngăduitori cu păcatul. Nu stiam nimic. Of, de asta e bine ca amândoi sotii să aibă acelasi duhovnic, să fie călăuziti pe acelasi drum, nu unul într-o parte si unul în alta.
Femeii îi spuse:
- Îti dau dezlegare să mergi la duhovnicul sotului tău. Si cât de curând vreau să aud că ai rămas însărcinată. Terminati cu prostiile!
Femeia s-a dus la duhovnicul sotului ei si a început să ducă o viată crestină. A făcut prima spovedanie completă din viata ei. Si apoi a renuntat să mai ia pilule contraceptive. Au trecut câteva luni si a rămas însărcinată.
Nu după mult timp, însă, în viata lor au început să apară tot felul de necazuri si ispite. Întâlnindu-se pe stradă cu fostul ei duhovnic, l-a întrebat:
- Părinte, cum se face că înainte toate ne mergeau bine, iar acum avem din ce în ce mai multe probleme?
- Înainte, când vă fereati să faceti copii, adică fugeati de una din cele mai importante cruci ale familiei, dracii vă lăsau în pace. Pentru că dragostea egoistă în care trăiati era de ajuns ca să vă pierdeti mântuirea. Acum, însă, când ati înteles că trebuie să faceti copii, când asteptati un copil, începeti să mergeti pe drumul cel bun. Înainte, toate faptele voastre bune erau puse în umbră de lasitatea voastră, de frica voastră de a avea copii care să vă stânjenească, copii care să vă mănânce timpul. Acum dracii se luptă cu voi, pentru că stiu că mergeti pe calea mântuirii. Ar trebui să vă bucurati că aveti necazuri. E semn bun. E semnul că Dumnezeu vă învată să urcati pe scara raiului.

Povestit-a unul din părinti că un călugăr iubitor de osteneli lua aminte de sine, dar s-a întâmplat că s-a lenevit putin. Si, pe când se lenevea, prihănindu-se zicea: "Suflete, până când te lenevesti de mântuirea ta si nu te temi de judecata lui Dumnezeu? Vezi, nu cumva să fi apucat în lenevirea aceasta si să te dai chinurilor celor vesnice!". Acestea zicând întru sine, se ridica la lucrul lui Dumnezeu. Într-una din zile, însă, făcându-si pravila, au venit dracii si l-au tulburat. Iar el a zis către ei: "Până când mă necăjiti? Nu vă îndestulati cu lenevirea vremii celei trecute?". Zis-au lui dracii: "Când erai în lenevire, nici noi nu aveam grijă de tine. După ce te-ai sculat asupra noastră si noi ne-am sculat asupra ta". Aceasta auzind fratele, se îndemna pe sine la lucrul lui Dumnezeu si sporea cu darul lui Hristos. (1-412)

Pilda zilei

Paşii lui Dumnezeu

Un om, ajuns în rai, i-a cerut lui Dumnezeu să-i descopere viaţa pe care a trăit-o. Dumnezeu i-a înfăţişat-o ca şi când ea s-a desfăşurat pe nisipul unei plaje. Omul a văzut că în momentele de bucurie erau patru urme de paşi pe nisip, ale lui şi ale lui Dumnezeu. Dar în clipele de suferinţă, erau numai două urme. Mâhnit, omul i-a spus lui Dumnezeu: " De ce în momentele grele m-ai lăsat singur? ". Acesta i-a răspuns: " În clipele de suferinţă erau doar urmele Mele, pentru că atunci te purtam pe braţe ". 

Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.

Biblia intr-un an

Psalmul 129
1.  Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
2.  Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
3.  De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?
4.  Că la Tine este milostivirea.
5.  Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
6.  Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineţii până în noapte. Din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.
7.  Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El
8.  Şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui. 


Psalmul 130
1.  Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine,
2.  Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înţărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu.
3.  Să nădăjduiască Israel în Domnul, de acum şi până în veac! 

Psalmul 131
1.  Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui.
2.  Cum s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:
3.  Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă,
4.  Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele,
5.  Până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob.
6.  Iată am auzit de chivotul legii; în Efrata l-am găsit, în ţarina lui Iaar.
7.  Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.
8.  Scoală-Te, Doamne, intru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale.
9.  Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.
10.  Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci faţa unsului Tău.
11.  Juratu-S-a Domnul lui David adevărul şi nu-l va lepăda: "Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău,
12.  De vor păzi fiii tăi legământul Meu şi mărturiile acestea ale Mele, în care îi voi învăţa pe ei şi fiii lor vor şedea până în veac pe scaunul tău".
13.  Că a ales Domnul Sionul şi l-a ales ca locuinţă Lui.
14.  "Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el.
15.  Roadele lui le voi binecuvânta foarte; pe săracii lui îi voi sătura cu pâine.
16.  Pe preoţii lui îi voi îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu bucurie se vor bucura.
17.  Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu.
18.  Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea".