Sf. Mc. Nestor Aflarea moaștelor Sfântului Andrei, Cneazul Smolenskului (1539) Sfântul Cuviosul Părintele nostru Nestor, Cronicarul de la Pecerska, în Peșterile din Apropiere (+1114)
Stil vechi
27 Octombrie

Sâmbătă

Stil nou
9 Noiembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Sfântul Mare Mucenic Nestor, prietenul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, care a pătimit în timpul împăratului Maximian Hercule (apr. 306). Sfintele Mucenițe: Capitolina şi Erotiida din Capadocia (+304). Sfântul Cuviosul Părintele nostru Nestor, Cronicarul de la Pecerska, în Peșterile din Apropiere (+1114). Cuviosul Nestor cel neștiutor de carte de la Lavra Peșterilor din Kiev, Peșterile din Depărtare (XIV). Aflarea moaștelor Sfântului Andrei, Cneazul Smolenskului (1539). Sfântul Ierarh Chiriac, patriarhul Constantinopolului (+606). Sfânta Procla, soţia lui Pilat (I). Sfinții Mucenici: Marcian, Luciu şi Victus din Roma (+269). Sfântul Mucenic Mark din Tasos şi cei dimpreună cu el (+304). Sfinții Mucenici: Maxim, Venantie, Lucian, Comițiu şi Donat din Italia (IV). Sfinții Mucenici: Marian şi Valentin. Sfântul Cuvios Odran, stareţ în Irlanda (+568). Sfânta Ia fecioara din Cornwall în Anglia. Sfântul Ierarh Constantin, arhiepiscop de Harkov în Rusia (+1937). Sfântul Sfințit Nou Mucenic Serafim, episcop de Uglici în Rusia (XX). Aflarea moaștelor binecredinciosului kneaz Andrei de Smolensk, în orașul Preslavli-Zalesski (1539). Sfântul Cuvios Nou Mucenic Serghie (Cernuhin)(+1942) care a pătimit în Rusia în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de sâmbătă

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu Prea drept! Cunosc că păcatele mele sânt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în rai.

Îngroapă păcatele mele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă. Nu încetaţi a vă ruga, pentru că prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutorul, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci.

Amin.