Sfântul Mucenic Mihail, Prinţ de Tver (+1318) Sfântul Mucenic Menignu Piuarul din Parios în Helespont, care a pătimit în vremea împăratului Deciu (+250) Sfântul Mucenic: Petru Yaropolk (Iziaslavici), cneaz de Vladimir-Volânia (+1086) Sf. Ap. Filimon și Arhip și cea asemenea apostolilor Apfia Sfântul Mare Mucenic Procopie din Palestina (+303) Sfinții Mucenici: Cecilia, Valerian, soţul său, Tiburtie, fratele Sfântului Valerian, și Maxim Capelarie, care au pătimit împreună cu Sfânta Muceniță Cecilia (III)
Stil vechi
22 Noiembrie

Joi

Stil nou
5 Decembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Crăciunului. Dezlegare la ulei
Sfinții Apostoli din cei 70: Filimon, episcop de Gaza, Arhip, fiul său, Apfia, soţia sa, muceniţă la Colose în Frigia, și Onisim, care au fost ucenici ai Sfântului Apostol Pavel (I). Sfântul Mare Mucenic Procopie din Palestina (+303). Sfinții Mucenici: Cecilia, Valerian, soţul său, Tiburtie, fratele Sfântului Valerian, și Maxim Capelarie, care au pătimit împreună cu Sfânta Muceniță Cecilia (III). Sfântul Ierarh Calist al II-lea Xantopulos, patriarhul Constantinopolului și scriitor filocalic (+1400). Sfântul Mucenic Menignu Piuarul din Parios în Helespont, care a pătimit în vremea împăratului Deciu (+250). Sfântul și Dreptul Mihail Soldatul din Tracia (bulgarul)(+866). Sfinţii Mucenici Marcu, Ştefan şi alt Marcu din Antiohia Pisidiei (IV). Preacuviosul Părintele nostru Agavva (Avva) Ismaelitul, ucenicul Sfântului Evsevie Sirianul (V). Sfântul Mucenic Mihail, Prinţ de Tver (+1318). Sfântul Mucenic: Petru Yaropolk (Iziaslavici), cneaz de Vladimir-Volânia (+1086). Sfinții Mucenici: Hristofor şi Eufimia. Sfinții Mucenici: Talaleu şi Antim. Sfântul Mucenic Tadeu, care s-a săvârşit fiind tras pe roată. Sfinții Mucenici: Agapion, Sisinie şi Agapie. Sfântul Ierarh Clement de Ohrida, arhiepiscopul Bulgariei, ucenicul Sfinţilor Chiril şi Metodiu și luminătorul bulgarilor și sârbilor (+916). Sfântul Mucenic Mavru din Roma (+284). Sfântul Ierarh Pragmatie, episcop de Autun în Franţa (VI). Sfântul Cuvios Daniel cel Tânăr, stareţ la Bangor în Irlanda (+621). Sfântul Cuvios Sabin, stareţ la Menat în Franţa (+720). Sfântul Cuvios Gherman, întemeietorul Mănăstirii Icosifinisa din Macedonia (IX). Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preotul Vladimir (Reasenskii)(+1932), episcopul Ioasaf de Moghilev, ieromonahul Gherasim (Mocealov) și Evtihie (Didenco), preoţii: Ioan (Baranov), Teodor (Gusev), Vasile (Bova), Gherasim, Ioan, Atanasie (Milov), Alexe (Benemanski), Pavel (Evdochimov), Vasile, Ioan (Smirnov), Iacov (Socolov), Ilie (Gromoglasov), Teodor, Pavel, Alexandru, Avenir (Sinițin), Sava (suslov), Marcu (Mahrov), Atanasie (Milov) și Mucenicul Boris (Kozlov)(+1937), monahia Parascheva (Matieșina)(+1952), care au pătimit în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: 'Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.

Amin.