Sfântul Cuvios Mucenic Acachie pantofarul (1816)

Acest sfint Acachie era din satul Neohorion de lîngă Tesalonic. Maltratat cumplit de către stăpînul lui la Serres, Acachie a trecut la mahomedanism. Mai tîrziu, pocăindu-se cu amar şi luînd asupră-şi chipul monahicesc, al a vieţuit la Muntele Athos la Mîntăstirea Hilandar. Biata lui maică, o femeie săracă şi iubitoare de Hristos, 1-a povăţuit astfel: „Aşa cum de bună voia ta te-ai lepădat de Domnul, aşa acum trebuie tot de bună voia ta să iei asupră-ţi cu curaj mucenicia pentru El.” Fiul a urmat sfatul maicii lui. Cu binecuvîntarea Părinţilor de la Sfîntul Munte, Acachie a călătorit la Constantinopole, unde turcii l-au prins şi i-au tăiat capul în ziua întîia a lunii mai, în anul 1816. Sfîntul cap al acestui cuvios mucenic se păzeşte în Mînăstirea Sfîntul Pantelimon din Sfîntul Munte Athos.