Mănăstirea Schimbarea la Faţă Vajeozerski
Sfinţii Cuvioşi Ghenadie şi Nichifor Vajeozerski sau de la Lacul Vaje (Rusia)(+1516 și +1556)

Pomenirea Sfinților Cuvioși: Ghenadie și Nichifor de la Lacul Vaje din Rusia (+ 1516 și + 1556)


Născut într-o familie bogată, sfântul Ghenadie părăsi lumea ce deşartă şi îşi îndreptă paşii către sihăstria sfântului cuvios Alexandru Svirski (pomenit la 17 aprilie), căruia îi deveni ucenic, nevoindu-se dimpreună cu acesta. Mai târziu, obştea cuviosului Alexandru crescu şi se întemeie mănăstire, însă cuviosul Ghenadie mânat de dorul vieţuirii în linişte, cu binecuvântarea cuviosului său părinte Alexandru, merse să caute loc de nevoinţă pustnicească şi îl află pe malul lacului Vaje, la 12 verste de mănăstirea sa. Aici, îşi ridică o chilie unde se nevoi dimpreună cu doi ucenici.

Aproape de mutarea sa la Domnul, le spuse ucenicilor:

– Aici va fi biserică şi mănăstire.

Cuviosul părinte se mută la cele veşnice la 8 ianuarie 1516.

Sfântul Nichifor veni la mănăstirea sfântului Alexandru din Svir în anul 1510 fiind primit cu căldură de acesta. În anul 1518, cu binecuvântarea părintelui său duhovnicesc, merse la sfântul Chiril de la Lacul Nou (pomenit la 4 februarie). Când cuviosul Nichifor se apropie de Lacul Nou, ostenit de pe cale, se aşeză pentru a se odihni puţin. În vremea aceasta, sfântul Chiril veni cu barcala locul de odihnă al aceluia şi îl trezi întâmpinându-l cu căldură.

Sfântul Nichifor petrecu 8 zile de convorbiri duhovniceşti cu sfântul Chiril, apoi călători la Kiev pentru a se închina la cuvioşii părinţi ale căror moaşte odihneau în Peşteri.

La întoarcere, cu binecuvântarea sfântului Alexandru Svirski, se aşeză pe Lacul Vaje, unde nu cu mulţi ani înainte îşi încheiase nevoinţa sfântul Ghenadie mutându-se la Domnul. Aici sfântul Nichifor ridică biserică închinată Schimbării la Faţă şi întemeie mănăstire unde se osteni până la fericita sa adormire.

În a doua jumătate a veacului ai XIX-lea, în pustiul Zadne-Nichiforov, se ridică o biserică a sfinţilor Ghenadie şi Nichifor de la Lacul Vaje.

Moaştele sfinţilor Ghenadie şi Nichifor se aşezară într-un loc tăinuit în mănăstire.