Sfântul Mucenic Apolonie din Sardia (III)

Pomenirea Sfântului Mucenic Apolonie din Sardia (secolul al III-lea)


 Sfântul Apolonie s-a născut în oraşul Sardia, fostă capitală a oraşului Lidia (Asia Mică). Sfântul Mucenic Apolonie a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos în faţa guvernatorului Perinie din Iconia (oraş vecin cu Lidia) şi a primit cununa muceniciei prin răstignire.