Sfântul Cuvios Nil, izvorâtorul de mir de pe Muntele Athos (+1651)

Pomenirea Sfântului Cuvios Nil, izvorâtorul de mir, din Sfântul Munte Athos (+ 1651)


Acest Sfînt Nil s-a născut la Morea. Fiind ieromonah, el a mers împreună cu unchiul lui la Sfîntul Munte Athos şi acolo s-a nevoit pînă la capătul zilelor lui ca zăvorit la un loc muntos şi pustiu ce se numea „Pietrele Sfinte”. Săvîrşindu-se el către Domnul, din sfintele lui moaşte a izvorît şuvoi de mir, care curgea din vîrful acelui munte şi se vărsa în mare. Acesta minune nemaivăzută a adus la acel loc oameni greu bolnavi de pretutindeni. Mulţimea lor atît de mult a tulburat liniştea unuia dintre ucenicii Sfîntului Nil, încît, rugîndu-se acesta Sfîntului, mirul a încetat pe dată să mai curgă. Sfîntul Nil Izvorîtorul de Mir a fost unul dintre marii asceţi ai lumii, asemenea marilor sfinţi pustnici şi făcători de minuni din primele veacuri creştine. El s-a săvîrşit către Domnul în veacul al şaptesprezecelea.

Troparul Sfântului Cuvios Nil, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nil, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Nil, glasul al 8-șea

Zburdările cele aprinzătoare de patimi de la trup despărţindu-le, Sfinte Nil, Fericite, cu veghetoare rugăciunea ta le-ai tăiat. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, scapă-mă din toate primejdiile, ca să strig ţie: Bucură-te, părinte a toată lumea!