Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preoții: Atanasie (Dokukin), Alexandru (Levitski), Dimitrie (Rozanov) şi binecredincioșii creștini: Ioan (Zolotov) şi Nicolae (Gusev)(+1937) și preotul Vladimir (Veatskii)(+1939), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Pomenirea Sfinţilor Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preoții: Atanasie (Dokukin), Alexandru (Levitski), Dimitrie (Rozanov) şi binecredincioșii creștini: Ioan (Zolotov) şi Nicolae (Gusev)(+1937) și preotul Vladimir (Veatskii)(+1939), care au pătimit în timpul regimului comunist.