Sfântul Cuvios Simeon Metafrastul, mare aghigraf (scriitor de vieți de sfinți) (X-XI)

Pomenirea Sfântului Cuvios Simeon Metafrastul, mare aghigraf (secolele al X-lea și al XI-lea)


Sfîntul Simeon Metafrast s-a născut în Constantinopol pe timpul împăratului Leon înţeleptul, anul 886. Pentru faptele lui cele bune şi înţelepciunea sa, a fost înălţat la vrednicia de magistru şi logofăt şi avea multă cinste la împăratul.

    Mergînd arabii în Creta, au prădat multe oraşe şi sate; iar împăratul trimise pe generalul Imerie, împreună cu Sfîntul Simeon Metafrast să meargă soli la arabi, dîndu-le putere deplină, ca, sau să-i supună de bună voie sau prin arme; precum spune Metafrast în viaţa Sfintei Teoctista, care se serbează în aceeaşi zi.

    Cu toate că împăratul îl iubea şi-l cinstea pentru înţelepciunea şi fapta bună, cît şi pentru vitejia lui, totuşi Sfîntul nu avea înclinări războinice, ci cugeta să părăsească lucrurile lumeşti şi să se facă monah. Deci a zis către împăratul, că dacă se va întoarce biruitor din război să-i facă un dar, şi împăratul i-a făgăduit.

    Mergînd în Creta au înduplecat pe arabi a se supune şi a plăti tribut împăratului. Întorcîndu-se la Constantinopol se rugă să-i împlinească dorinţa, după făgăduinţă. Împăratul se mîhni, neputîndu-se despărţi de un bărbat aşa de înţelept şi viteaz, dar nevoind a-şi călca cuvîntul dat, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat cu lacrimi, zicînd: "Mergi, fiule, cu mila lui Dumnezeu, Căruia roagă-te şi pentru păcatele mele".

    Cuviosul, după ce s-a făcut monah, a scris Vieţile Sfinţilor, cîte s-au aflat. După aceea ca unul ce era bogat şi avea putere şi închipuire, a trimis oameni în diferite locuri şi i-au adus toate vieţile de sfinţi cîte le-au aflat. El le-a tîlcuit în cuvinte mai dulci, pentru care se numeşte şi Metafrast.

Cântare de laudă la Sfântul Simeon Metafrast

Sfântul Simeon Metafrast s-a numit,

Căci el al lui înalt har şi a lui înaltă ştiinţă

Sfintei Biserici şi lui Hristos Dumnezeu le a închinat.

El pre Sfinţi iubit-a, ai Domnului prieteni,

Şi minunat însemnat-a sfinte vieţile şi nevoinţele lor:

Nevoinţe ale trupului, duhului, cuvîntului şi faptei.

El cu adevărat fost-a.

Prietenul Prietenilor lui Dumnezeu,

Pe care El îi iubeşte mai mult

Decît pe toţi oamenii din lume.

El i-a iubit pe aceia pe care Dumnezeu i-a iubit,

El prin ei adîncitu-şi-a dragostea de Hristos.

El scris-a Vieţile cu artă, precum artistul ţese

Scoarţă scumpă de aur,

El scris-a Vieţile pentru zidirea şi întărirea sufletelor

Tuturor creştinilor de pe pămînt.

Căci nimic nu întăreşte mai mult omul

Decît modelul viu al vieţii unui Sfânt.

Minunat este Domnul întru Sfinţii Săi,

Minunat este Domnul Carele a făcut cerul şi pămîntul!