Sfântul Cuvios Iov din Anzer (Rusia) (1720)

Acest Cuvios Iov s-a născut la Moscova în anul 1635 de la Hristos. El a iubit mult cântările şi slujbele Sfintei Bisericii, fiind atras de ele. El a fost duhovnicul Ţarului Petru cel Mare, dar din cauza intrigilor s-a retras la Mănăstirea Soloveţk [!?], unde a dus o viaţă de aspră asceză şi lipsuri. La anul 1720, pe când era în vârstă de optzeci şi cinci de ani, el a adormit întru Domnul; înainte de a-şi da duhul, el a strigat tare: „Binecuvântat este Dumnezeul Părinţilor noştri! De aceea în ceasul acesta eu nu am teamă ci cu bucurie părăsesc această lume”.