Sfânta Muceniță Valentina Sfânta Muceniță Valentina Sfânta Muceniță Valentina
Sfintele Mucenițe fecioare: Enata din Gaza şi Valentina din Cezareea, care s-au săvârșit prin foc, şi Sfântul Mucenic Pavel din Gaza, care s-a săvârșit prin sabie în timpul împăratului Maximian (+308)

Pomenirea Sfintelor Mucenițe fecioare: Enata din Gaza şi Valentina din Cezareea, care s-au săvârșit prin foc, şi a Sfântului Mucenic Pavel din Gaza, care s-a săvârșit prin sabie în timpul împăratului Maximian (+ 308)


Sfânta Enata era din ţinutul Gaza, iar Valentina din Cezareea. Când ighemonul Firmilian sta la judecată, a fost adusă viteaza fecioară Enata, care fiind întrebată dacă se leapădă de Hristos şi ea mărturisind că Hristos este Dumnezeu, a fost chinuită cumplit.

Atunci cinstita Valentina şi ea fecioară fiind şi nesuferind să vadă neomenia şi cruzimea celor săvârşite, s-a umplut de îndrăzneală şi când i s-a poruncit ca să aducă jertfă idolilor, căci acolo lângă scaunul de judecată, se găsea un jertfelnic, ea l-a izbit cu picioarele şi l-a surpat împreună cu focul ce era pe el. Atunci tiranul mânuindu-se, a chinuit-o cumplit şi pe ea. Şi încetând a le mai chinui, a hotărât să fie arse în foc.

După aceasta a fost adusă la pătimire Sfânta Pavla. Şi după ce a suferit mai multe chinuri şi s-a arătat mai presus de patimi, cu harul lui Hristos, a fost osândită la moarte de sabie. Iar ea, mulţumind lui Dumnezeu şi rugându-se pentru cei de o credinţă cu ea, a primit tăierea cinstitului său cap, dându-şi duhul în mâinile lui Dumnezeu.