Icoana Maicii Domnului, ”Mângâierea celor întristați și necăjiți”
Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului, care a slujit un timp la biserica „Sfântul Nicolae” din Galați și ale cărui sfinte moaște se află la Harkov în Ucraina (+1654)

Viața Sfântului Atanasie al III-lea (Patelarie)

Sfântul Atanasie Patelarie s-a născut în anul 1580 în oraşul Rethimno din insula Creta, primind la botez numele de Alexios. După ce studiază la înaltele şcoli din insula natală, Alexios intră în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea „Sf. Ecaterina” din Muntele Sinai, unde va fi călugărit cu numele de Anania, iar mai apoi la Mănăstirea „Sf. Atanasie” din Tesalonic. În scurt timp ajunge la Muntele Athos, intrând în obştea Mănăstirii Esfigmenu (sau Xeropotam). De aici pleacă în pelerinaj la Locurile Sfinte şi la vechea mănăstire din Sinai. Sfârşindu şi călătoria, se întoarce în Sfântul Munte, găsindu şi un loc retras aproape de Kareia, unde petrece în rugăciune, post şi priveghere. Aici este hirotonit ieromonah, primind numele de Atanasie. În anul 1626, o veche scriere grecească arată că Sfântul Atanasie, se afla în Ţara Românească, unde profesa ca dascăl pentru fii de boieri.

Datorită virtuţilor şi cunoştinţelor sale, Patriarhul ecumenic Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie la Constantinopol. În anul 1631 este ales Mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului. Pe când încă era Mitropolit al Tesalonicului, Sfântul Atanasie a avut de înfruntat presiunile orânduirii turce care cereau noi taxe. A suferit chinuri şi umilinţe, care îl fac să părăsească eparhia şi să ia calea pribegiei. Ajunge la Roma, dar aici este profund dezamăgit: i se cerea să accepte şi să iscălească o mărturisire de credinţă catolică, în schimbul ajutorului pe care l sperase.

Sfântul Ierarh va găsi însă sprijin şi ocrotire în Ţara Moldovei. Sfântul care „stă pe tron” Cu învoirea voievodului Vasile Lupu şi cu încuviinţarea Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, Patriarhul ecumenic Atanasie este găzduit la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din Galaţi, în anul 1642, unde va sluji până prin 1653, când pleacă după ajutoare în Rusia. Un călător contemporan cu Sfântul Atanasie, diaconul Paul de Alep, ne informează că patriarhul Atanasie avea în grija sa şi păstorirea credin¬cioşilor din Brăila, oraş aflat sub stăpânire otomană şi unde se găsea sediul Mitropoliei Proilaviei.

Cu siguranţă că mitropolitul îi încredinţase Sfântului Atanasie dreptul de a hirotoni preoţi şi diaconi, pentru partea de sud a Moldovei şi de a în¬druma viaţa credincioşilor de la Dunăre. Sfântul Ierarh se îngrijea şi de bi¬se¬rica Mănăstirii „Sfântul Nicolae”, pe care într o scrisoare înmânată ţarului Rusiei, în vara anului 1653 o numeşte „mănăstirea mea de la Galaţi”. Deşi avea o vârstă venerabilă (74 de ani), multele trebuinţe ale mănăstirii îl determină pe fostul patriarh să plece în Rusia, sperând în ajutorul ţarului. Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, în anul 1654, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu la Mă¬năstirea „Schimbarea la Faţă” din Lubensk, în Rusia Mică (Ucraina de as¬tăzi), la 5 aprilie 1654, în a treia zi a Sfintelor Paşti. Înveşmântat cu toate însemnele ierarhice, este înmormântat în jilţ, fiind înhumat într un mormânt săpat sub soleea bisericii, în faţa Sfântului Altar. Acest mod de îngropare l a făcut cunoscut pe Sfântul Atanasie în lumea slavă, sub denumirea de Atanasie sideaşcii, adică „sfântul care şade” (stă pe tron).

După opt ani de la mutarea sa la veşnicele locaşuri, prin descoperire dumnezeiască, trupul fericitului patriarh Atanasie s a aflat neputrezit. Cu binecuvântarea mitropolitului Kievului, sfintele moaşte au fost aşezate cu mare cinste şi evlavie în partea dreaptă a bisericii, în ziua de 1 februarie 1662, iar pomenirea sa s a hotărât a se face în fiecare an, la 2 mai, ziua cinstirii Sfântului Atanasie cel Mare. Astăzi, sfintele sale moaşte, care săvârşesc multe minuni, se păstrează în Catedrala „Buna Vestire” din Harkov, într o raclă aşezată lângă altarul din partea dreaptă a sfântului lăcaş. Cinstit la Dunărea de Jos Deşi puţin cunoscut în rândurile credincioşilor gălăţeni, Bunul Dumnezeu, „Cel ce este minunat întru Sfinţii Săi”, l-a readus pe Sfântul Atanasie în evlavia creştinilor de la Dunărea de Jos.

Astfel, în data de 12 octombrie 2000, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului împreună cu patriarhul de vie memorie al Bisericii Orto¬doxe Române, Teoctist au binecuvântat o placă omagială pe peretele de la intrarea în biserica „Sfântul Nicolae“, pe care este gravat următoarea inscripţie: „În această biserică a slujit între anii 1642 1653 patriarhul ecumenic Atanasie Patelarie, alungat de turci de pe tronul Constantinopolului, stabilindu şi reşedinţa în chiliile Mănăstirii Sfântul Nicolae, cu îngăduinţa voievodului Moldovei Vasile Lupu. S a aşezat această comemorativă placă astăzi, 12 octombrie 2000, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi de Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din iniţiativa Preasfinţitului Casian, Episcopul Dunării de Jos“.

Prima slujbă închinată Sfântului Atanasie în România s a săvârşit în biserica parohială „Sfântul Nicolae“ din Galaţi, în zilele de 1 2 mai 2004 la care a participat şi chiriarhul Dunării de Jos. Apoi, ca urmare a unei intense corespondenţe purtate, începând cu anul 2003, între Înalt Preasfinţitul Mitropolit Nicodim al Harkovului şi Bogoduhovului şi Preasfinţitul Episcop Casian, ierarhul ucrainean a răspuns cu bunăvoinţă solicitării chiriarhului Dunării de Jos şi a oferit în dar o frumoasă icoană a Sfântului Atanasie, în care se păstrează şi o părticică din moaştele sfântului ierarh. În luna octombrie a anului 2004, o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos a efectuat un pelerinaj la Harkov, de unde a adus la Galaţi cinstitele moaşte mult aşteptate. Sfintele relicve au fost primite cu mare entuziasm la Catedrala episcopală, în ziua de 26 octombrie 2004 de către Preasfinţitul Casian, înconjurat de preoţi, monahi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, studenţi, seminarişti, profesori şi elevi, şi numeroşi credincioşi.

După 350 de ani de la mutarea la Domnul, Sfântul Atanasie a intrat, astfel, în calendarul spiritual al zonei Dunării de Jos. Sfintele sale moaşte sunt venerate an de an de mii de credincioşi, atât la ziua de prăznuire a sfântului, cât şi cu prilejul altor pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine. Biserica Mănăstirii „Sf. Nicolae” din Galaţi, astăzi biserică parohială, a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Atanasie, iar la iniţiativa ierarhului locului, o nouă biserică, construită în cartierul Micro 18 din Galaţi, a fost închinat ocrotirii aceluiaşi mare ierarh şi sfânt al Bisericii Ortodoxe. Din darul lui Dumnezeu, credincioşii de aici îl au din nou printre ei pe Sfântul Atanasie, prin părticica moaştelor sale, dar şi prin binecuvântarea şi ocrotirea sa.

Ca şi la Harkov, şi la Galaţi, dreptmăritorii creştini se roagă neîncetat Sfântului Ierarh Atanasie, iar sfântul le vine grabnic în ajutor, căci an de an, o minune se întâmplă mereu la sfintele sale moaşte: slujitorii care schimbă sfinţitele veşminte arhiereşti ale Sfântului, dau mărturie că, de fiecare dată, tălpile ciorapilor de lână pe care le pun în picioarele sfântului sunt tocite şi găurite, deşi celelalte odăjdii sunt neatinse - Sfântul „aleargă“ în continuare spre ajutorul celor ce îl cheamă în rugăciune.

▲Proclamarea solemnă a introducerii în calendarul BOR

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Episcopia Dunării de Jos a hotărât ca ceremonia de proclamare solemnă a introducerii în calendar a Sfântului Ierarh Atanasie să se facă în zilele de 1 – 3 mai 2009, la Galaţi, la locurile unde sfântul ierarh a vieţuit o vreme, respectiv la biserica „Sf. Nicolae” – fosta reşedinţă a sfântului -, biserica „Sf. Atanasie Patriarhul”, dar şi la Catedrala episcopală din Galaţi, locul unde se păstrează o părticică din cinstitele sale moaşte.

***

Sfântul ierarh Atanasie Patelarie a fost unul dintre ierarhii altor popoare care au poposit pe meleagurile noastre românești pe care le sfinți cu rugăciunile sale curate și cu nevoințele osârdnice vreme de 12 ani.

Acesta se născu în anul 1580 în insula Creta, într-o familie creştină şi cu bun nume. Tatăl său, Gheorghe Patelarie, era secretar al episcopului locului, iar mama sa – o evlavioasă creştină. Primind din pruncie o educaţie aleasă, viitorul ierarh, ce primise la botez numele de Alexie, se îndreptă încă din tinereţe spre studiul dumnezeieştilor scripturi şi spre viaţa duhovnicească profundă.

După moartea tatălui său, Alexie renunţă la lume şi intră în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, unde fu călugărit cu numele Atanasie, apoi la Mănăstirea Sfântul Atanasie din Tesalonic, unde fu hirotonit ieromonah, iar mai apoi în Muntele Athos, la Mănăstirile Esfigmenu şi Xeropotam. Pentru o vreme se află ca dascăl şi în Ţara Românească, unde traduse „Psaltirea“ în greaca populară.

Aflând de alesele sale calităţi teologice şi duhovniceşti, sfântul patriarh Chiril Lucaris îl cheamă pe sfântul Atanasie în Constantinopol la apărarea credinţei ortodoxe mult încercate, la acea vreme, de atacurile ereticilor şi ale necredincioşilor.

Sfântul Sfințit Mucenic Chiril Lucaris, patriarhul Constantinopolului (pomenit la 27 iunie). Portret ale sfântului ierarh săvârșit în anul 1632, cu 6 ani înaintea de primirea cununii mucenciei. Icoana și o părticică din cinstitele sale moaște se află și la Mănăstirea Radu-Vodă din București

În anul 1631, fu ales mitropolit al Tesalonicului, iar 3 ani mai târziu, pentru scurtă vreme, sfântul Atanasie ocupă şi scaunul patriarhal al Constantinopolului.

Silit fiind să-şi părăsească păstoriţii săi şi să ia calea pribegiei, sfântul primi sprijin şi găzduire la domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, care îi îngădui să se aşeze la Mănăstirea Sfântul Nicolae din oraşul Galaţi.

Vreme de 12 ani, între 1642 şi 1654, cu o scurtă pauză în anul 1652, când fu ales din nou patriarh ecumenic, sfântul Atanasie îmbogăţi spiritual ținutul Dunării de Jos, însă nu-şi uită nici scaunul său mitropolitan, pentru care ceru neîncetat ajutor material. Tocmai pentru acest scop, întreprinse o lungă călătorie la Moscova, unde obţinu de la ţarul Rusiei sprijin pentru eparhia sa, în grea suferinţă.

Un călător contemporan cu sfântul Atanasie, diaconul Paul de Alep, ne relatează că sfântul patriarh Atanasie avea în grija sa şi păstorirea credincioşilor din Brăila, oraş aflat sub stăpânire otomană şi unde se găsea sediul Mitropoliei Proilaviei.

Deşi era înaintat în vârstă, având 74 de ani, multele trebuinţe ale mănăstirii îl determină pe fostul patriarh să plece în Rusia, sperând în ajutorul ţarului.

Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, în anul 1654, obosit de greutatea drumului, sfântul Atanasie îşi dădu sufletul în mâinile Domnului Mănăstirea Schimbarea la Faţă din Lubensk, în Rusia Mică (Ucraina de astăzi), la 5 aprilie 1654, în a treia zi a Sfintelor Paşti.

După 8 ani de la mutarea sa la veşnicele lăcaşuri, prin descoperire dumnezeiască, trupul fericitului patriarh Atanasie se află necurins de stricăciune.

Astăzi, sfintele sale moaşte, care săvârşesc multe minuni, se păstrează în Catedrala Buna Vestire din Harkov, Ucraina, într-o raclă aşezată lângă altarul din partea dreaptă a sfântului lăcaş, fiind de secole izvor de binecuvântare şi tămăduire pentru credincioşi.

***

 Icoana Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați” a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie (prăznuită în ziua de 19 noiembrie/2 decembrie)

Icoana Maicii Domnului Mangaierea celor necajiti si intristati (19 noiembrie)  a Sf Ier Atanasie Patelarie  4

(Sursă: http://vyatskaya-eparhia.ru/)

Icoana Maicii Domnului cunoscută ca „Mângâierea celor necăjiți și întristați” este un triptic cu balamale ce datează din veacul al XVII-lea. Conform tradiției această icoană a aparținut sfântului patriarh Atanasie al Constantinopolului.

În toate călătoriile sale, dar și în perioadele de retragere, inclusiv în vremea șederii în Muntele Athos, vlădica avu cu sine această icoană a Maicii Domnului.

 După adormirea sfântului părinte, icoana Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați” fu dusă la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, unde rămase până în octombrie 1849, când fu înființat schitul rusesc Sfântul Andrei. Atunci, mitropolitul Grigorie care se retrăsese la Vatoped, oferi această icoană ca binecuvântare schitului nou înființat. Icoana fu așezată în chilia întemeietorului, părintele Visarion. Înainte de a muri, acesta binecuvântă pe frați cu icoana Maicii Domnului spunând:

– Această icoană ar putea fi pentru voi bucurie și mângâiere în necazuri și întristări.

În 1863, icoana Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați” se proslăvit prin nenumărate minuni în ținutul rusesc Vyatsk, atunci când ieromonahul Paisie veni din Athos pentru a strânge donații, aducând cu sine și icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Acum, icoana se află în Catedrala Sfântul Nicolae din Sankt Petersburg. O dovadă a puterii făcătoare de minuni a icoanei, există în Rusia ortodoxă contemporană. În Mănăstirea Sfântul Alexie din Voronej se află o copie a icoanei athonite, ce poartă inscripția: „această icoană a fost pictată și sfințită în Mănăstirea rusească Sfântul Ioan Gură de Aur din Sfântul Munte Athos, în timpul păstoririi ieroschimonahului Kiril (1905).”

În anul 1999, la scurt timp după ce icoana fu restaurată, începu să izvorască mir. Într-o zi din luna iulie, din ochii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu curseră râuri de lacrimi de mir.

***

Personalitate proeminentă a vieţii bisericeşti ortodoxe în secolul al XVII-lea, mitropolit al Tesalonicului şi patriarh ecumenic în două rânduri, pentru scurte perioade de timp, într-o vreme de mari încercări pentru credinţa creştină, cinstit ca sfânt în Creta, locul naşterii sale, şi Ucraina, locul adormirii sale, Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului (1580-1654) a fost mai puţin cunoscut, până de curând, în România. Vreme de mai bine de un deceniu, el a locuit, însă, la Galaţi, la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“, realizând, atât în timpul vieţii, cât mai ales după mutarea sa la cele veşnice, o adevărată punte de legătură între popoarele şi Bisericile de sorginte greacă, slavonă şi română. Ca recunoaştere a rolului şi a locului său în istoria şi spiritualitatea românească, Sfântul Sinod a hotărât, la propunerea Eparhiei Dunării de Jos, ca Sfântul Atanasie să fie înscris, din anul 2008, şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Atanasie s-a născut în anul 1580 în insula Creta, într-o familie creştină şi cu bun nume. Tatăl său, Gheorghe Patelarie, era secretar al episcopului locului, iar mama sa - o evlavioasă creştină. Primind din pruncie o educaţie aleasă, viitorul ierarh, ce primise la botez numele de Alexie, s-a îndreptat încă din tinereţe spre studiul dumnezeieştilor scripturi şi spre viaţa duhovnicească profundă.

File de sinaxar.

După moartea tatălui său, Alexie renunţă la lume şi intră în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina“ din Sinai, unde este călugărit cu numele Atanasie, apoi la Mănăstirea „Sfântul Atanasie“ din Tesalonic, unde este hirotonit ieromonah, iar mai apoi în Muntele Athos, la Mănăstirile Esfigmenu şi Xeropotam. Pentru o vreme se va afla ca dascăl şi în Ţara Românească, unde traduce „Psaltirea“ în greaca populară.

Aflând de alesele sale calităţi teologice şi duhovniceşti, patriarhul Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie în Constantinopol la apărarea credinţei ortodoxe mult încercate, la acea vreme, de atacurile ereticilor şi ale necredincioşilor. În anul 1631, este ales mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului.

Silit fiind să-şi părăsească păstoriţii săi şi să ia calea pribegiei, sfântul primeşte sprijin şi găzduire la domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, care îi îngăduie să se aşeze la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul Galaţi. Vreme de 12 ani, între 1642 şi 1654, cu o scurtă pauză în anul 1652, când este ales din nou patriarh ecumenic, Sfântul Atanasie va îmbogăţi spiritual zona Dunării de Jos, dar nu îşi va uita nici scaunul său mitropolitan, pentru care va solicita neîncetat ajutor material. Tocmai pentru acest scop, va întreprinde o lungă călătorie la Moscova, unde obţine de la ţarul Rusiei sprijin pentru eparhia sa, în grea suferinţă.

Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu la Lubni, în Ucraina de astăzi, după o viaţă întreagă dăruită slujirii pline de râvnă a Bisericii lui Hristos. La doar câţiva ani de la adormirea sa, este trecut în rândul sfinţilor, fiind prăznuit la 2 mai, la ziua Aducerii moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare.

Sfintele moaşte ale Sfântului Atanasie al Constantinopolului, aflate la Harkov, în Ucraina, sunt de secole izvor de binecuvântare şi vindecare pentru credincioşi.

Moaştele Sfântului Atanasie la Galaţi.

Ca urmare a unei intense corespondenţe purtate începând cu anul 2003 între Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicodim al Harkovului şi Bogoduhovului şi Preasfinţitul Episcop Casian, ierarhul ucrainean a răspuns cu bunăvoinţă solicitării chiriarhului Dunării de Jos şi a oferit în dar o frumoasă icoană a Sfântului Atanasie, care poartă încastrată şi o părticică din moaştele sfântului ierarh.

În luna octombrie a anului 2004, după 350 de ani de la mutarea la ceruri a sfântului, o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos a efectuat un pelerinaj la Harkov, de unde a adus la Galaţi sfintele moaşte mult aşteptate. Sfintele relicve au fost primite cu mare entuziasm la Catedrala episcopală, în ziua de 26 octombrie 2006, de ziua pomenirii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, de către Preasfinţitul Casian, înconjurat de preoţi, monahi, monahii, reprezentanţi ai autorităţilor locale, armatei şi numeroşi credincioşi.

În anul 2006, răspunzând invitaţiei Mitropolitului Harkovului, chiriarhul Dunării de Jos a efectuat o vizită în Ucraina, aducând la Galaţi un veşmânt al sfântului şi o nouă părticică din sfintele sale moaşte.

Cinstirea pe plan local şi naţional a Sfântului Atanasie.

Sfântul Atanasie a intrat, astfel, în calendarul spiritual al zonei Dunării de Jos. Sfintele sale moaşte sunt venerate an de an de mii de credincioşi, atât la ziua de prăznuire a sfântului, cât şi cu prilejul altor pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine. Biserica Mănăstirii „Sf. Nicolae“ din Galaţi, astăzi biserică parohială, a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Atanasie, iar, la iniţiativa Ierarhului locului, un nou locaş de cult, construit în cartierul Micro 18 din Galaţi, a fost închinat aceluiaşi mare ierarh şi sfânt al Bisericii Ortodoxe.

Toate aceste mărturii ale cinstirii pe plan local a Sfântului Atanasie s-au constituit ca argumente duhovniceşti şi misionare pentru aşezarea sfântului şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua de prăznuire a Sfântului Atanasie.

În urma demersurilor făcute de Eparhia Dunării de Jos, care a înaintat, spre studiu, motivaţiile înscrierii sfântului în calendarul Bisericii noastre, însoţite de slujba, acatistul şi icoana acestuia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa sa de lucru din 6 martie 2008, ca Sfântul Atanasie să fie cinstit şi în patria sa adoptivă de la gurile Dunării, cu zi de prăznuire la 2 mai.

Cu prilejul prăznuirii din acest an a Sfântului Atanasie, primul moment de acest gen după înscrierea sfântului în calendarul Bisericii noastre, Episcopia Dunării de Jos a organizat un program spiritual special dedicat evenimentului. Moaştele sfântului au fost conduse în procesiune şi cinstite de credincioşi la Catedrala episcopală, la Biserica „Sf. Nicolae“ şi la noua biserica închinată Sfântului Atanasie.

Prezentând evlavioşilor creştini importanţa spirituală a momentului, Preasfinţitul Episcop Casian a subliniat, printre altele: „A chema după mai bine de trei sute cincizeci de ani un sfânt în ajutor, a zidi biserici şi aşezăminte închinate lui, a întocmi sfinte slujbe şi a trăi cu credinţă prezenţa sfântului în mijlocul nostru, prin părticele din sfintele sale moaşte, acestea toate sunt acte spirituale de excepţională importanţă pentru viaţa duhovnicească a Dunării de Jos.

De aceea, în acest an în care numele Sfântului Atanasie a fost înscris şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, ne rugăm lui Dumnezeu ca viaţa şi învăţătura acestui mare sfânt să ne fie şi nouă, celor de astăzi, o pildă vie de credinţă şi de slujire. Ne rugăm Sfântului Atanasie, ca aşa cum el a mărturisit, în necazuri şi încercări, pe Mântuitorul Hristos Înviat din morţi, să ne ajute şi pe noi să-L mărturisim prin faptele vieţii noastre şi prin curăţia sufletului nostru. Ne rugăm Sfântului Atanasie, ca aşa cum a povăţuit şi sprijinit pe creştinii din Tesalonic şi Constantionopol, pe monahii din Muntele Athos, pe românii de aici, de la gurile Dunării şi pe ortodocşii din părţile Ucrainei, prin sfintele sale moaşte, să ne unească şi pe noi, pe toţi, creştinii români, greci sau slavi de pretutindeni, în dragoste şi credinţă neşovăielnică, în bucuria Domnului şi în nădejdea vieţii veşnice.“

Acatistul Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarhe Atanasie, pomenind nevoințele, viața plină de necazuri și iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor și al nostru apărător. Tu, însă, având îndrăzneală către Dumnezeu, izbăvește-ne pe noi de toate necazurile ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ți-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte și pașii tăi încă din tinerețe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Tu, însă, pricepând nestatornicia acestei lumi, ai dorit să slujești Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. De aceea, primește de la noi aceste laude:

Bucură-te, rob credincios al lui Hristos, că din anii tinereții ai slujit împăratului ceresc;
Bucură-te, om dumnezeiesc, căci prin viața ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, rod îmbelșugat al darurilor sfințeniei;
Bucură-te, că te-ai născut și ai crescut în insula Creta;
Bucură-te, că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniștit;
Bucură-te, că nevoitorii te-au învățat evlavia;
Bucură-te, că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învățături a Evangheliei;
Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins;
Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălțimea cugetării de Dumnezeu;
Bucură-te, că prin post și înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Văzând că patria ta a căzut în greaua robie a agarenilor, părinte Atanasie, răbdând strâmtorări și prigoane de la slugile lui Mahomed, ți-ai înălțat mintea spre patria cerească, având mângâiere în Unul Hristos și Lui, printre dureroase ispite, l-ai cântat, ca unui împărat și Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 2-lea

Înțelepciunea minții tale luminate de Dumnezeu nu a rămas necunoscută patriarhului Constantinopolului, căci din singurătatea Cretei te-a chemat și te-a așezat mitropolit al cetății Tesalonicului, ca neabătut să vestești cuvântul adevărului către turma cuvântătoare a oilor lui Hristos, ca hrănindu-le cu hrana cea mângâietoare de suflet a învățăturii Evangheliei, pe tine, ca pe un bun păstor, să te preamărească așa:

Bucură-te, luminător nestins al luminii celei neînserate;
Bucură-te, propovăduitorul neobosit al adevărului Evangheliei;
Bucură-te, urmaș și slujitor al apostolilor;
Bucură-te, al Tesalonicului arhipăstor și învățător întocmai cu apostolii;
Bucură-te, că turma încredințată ție de Dumnezeu bine ai păstorit-o printre multe și grele nenorociri;
Bucură-te, că oile tale cuvântătoare le-ai păzit de lupii cei pierzători de suflete;
Bucură-te, că și pe tronul ierarhului stând, nevoințele călugărești nu le-ai lăsat;
Bucură-te, că în post și rugăciune ai petrecut neîncetat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 3-lea

Puterea lui Dumnezeu a coborât asupra ta, Sfinte Ierarhe Atanasie, și te-a întărit în chip nevăzut în lupta cu necredincioșii și cu cei ce părăseau credința ortodoxă. Cu toate acestea, nici viclenele lor clevetiri, nici săgețile cele ascuțite ale învățăturilor celor rele nu te-au clătinat pe tine. Tu, însă, ai stat ca un diamant pe piatra credinței Sfinților Părinți și ai cântat lui Hristos: Aliluia.

Icosul al 3-lea

Marele Ierarh al Constantinopolului, fericitul Chiril, iubindu-te pe tine precum un tată pe fiul său, te-a oprit pe tine ajutător în ostenelile sale și în prigoanele din partea necredincioșilor, împreună cu el pătimitor fiind; de aceea și noi, ca unui iubitor de Dumnezeu și de oameni, îți cântăm:

Bucură-te, stea ce strălucești pe firmamentul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, stâlp neclintit al credinței ortodoxe;
Bucură-te, mustrător nebiruit al relelor învățături;
Bucură-te, apărător atotputernic al adevăratei Ortodoxii;
Bucură-te, că bine ai lucrat în via lui Hristos;
Bucură-te, că oile cele rătăcite le-ai adus la turma lui Hristos;
Bucură-te, teolog dumnezeiesc ce folosești alese cuvinte omenești;
Bucură-te, văzător tainic al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea

Furtuna de prigoane pe care au ridicat-o împotriva Bisericii lui Hristos cei răucredincioși l-a înlăturat de la cârma Bisericii din Constantinopol pe fericitul Chiril, pe care în chinuri vrăjmașii săi l-au sugrumat. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, te-ai învrednicit să porți veșmântul lui și, primind în mâinile tale purtătoare de Dumnezeu cârma bisericească, ai cântat îngereasca cântare lui Hristos, întemeietorul Bisericii: Aliluia.

Icosul al 4-lea

S-a auzit că tu, Sfinte Ierarhe Atanasie, asemenea marelui Atanasie din Alexandria, i-ai rușinat cu învățătura ta pe vrăjmașii credinței ortodoxe și pentru aceasta din tronul tău ai fost izgonit de dușmani. De aceea, ca pe un mărturisitor al lui Hristos, te fericim cu aceste laude:

Bucură-te, urmașul apostolilor;
Bucură-te, împreună pătimitorule cu mucenicii;
Bucură-te, tare mărturisitor al lui Hristos;
Bucură-te, că ai arătat răbdare în prigoane;
Bucură-te, că ai biruit răutatea vrăjmașilor cu iubirea lui Hristos;
Bucură-te, că de două ori ai fost izgonit de la Tronul patriarhal;
Bucură-te, că ai fost ispitit cu mari necazuri;
Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea

Asemenea stelei izvorâtoare din Dumnezeu ai venit, Sfinte Părinte Atanasie, din Constantinopol la Muntele Athos, în grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și acolo ai zidit o chilie singuratică, unde te-ai ostenit cu munca în tăcere, în post și în rugăciune, cântând ziua și noaptea cântare de laudă Sfintei Treimi: Aliluia.

Icosul al 5-lea

Am văzut, Sfinte Părinte Atanasie, ca la chilia ta, mulți călugări s-au adunat și schitul tău s-a mărit și acolo până acum se preamărește numele lui Hristos și amintirea ta se întărește cu aceste laude:

Bucură-te, bun rânduitor al singurătății călugărești;
Bucură-te, tămâie binemirositoare în rugăciune către Dumnezeu;
Bucură-te, că la Athos ai dobândit liman lin și prielnic pentru mântuire;
Bucură-te, că, sub acoperământul Maicii Domnului, în liniște ai viețuit;
Bucură-te, că ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului;
Bucură-te, că ai răbdat cu înțeleaptă bărbăție prigoanele și chinurile cele crunte;
Bucură-te, că, asemenea lui Hristos, nici tu nu ai avut unde să-ți pleci capul;
Bucură-te, că ai ajuns la desăvârșirea tuturor virtuților;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 6-lea

Propovăduitor al credinței ortodoxe ai fost tu în toată Țara Moldovei, în Mănăstirea Sfântului Ierarh și făcător de minuni Nicolae din Galați, găsind odihnă vremelnică de osteneli, de prigoane și răutăți; aici te-ai nevoit pentru mântuirea fiilor credincioși ai Bisericii, învățându-i neîncetat să-l cânte cu bună cucernicie lui Dumnezeu Celui în Treime: Aliluia.

Icosul al 6-lea

Lumina neapusă a cunoașterii de Dumnezeu strălucind în sufletul tău iubitor, te-a dus la înălțimea duhovnicească a desăvârșirii, uimind și pe binecredinciosul voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea ta în rugăciune înaintea Domnului; ca și aceluia odinioară, dă și sufletelor noastre celor întunecate să-ți cântăm aceste laude:

Bucură-te, următor al Sfântului Apostol Andrei în ținuturile Dunării de Jos;
Bucură-te, lumină strălucitoare care arăți sufletelor credincioase calea spre Soarele dreptății;
Bucură-te, povățuitor sfințit al marelui voievod Vasile;
Bucură-te, păstor sfințit de mâna Celui Preaînalt;
Bucură-te, cel ce ai sfințit și învățat dreapta credință pe creștinii de la Dunăre;
Bucură-te, sfințitor al sufletelor însetate de adevăr;
Bucură-te, potir umplut de pacea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte iubitor al celor binecredincioși;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 7-lea

Domnul, Cel iubitor de oameni, dorind să-ți vină în ajutor, ți-a pus gând să călătorești spre ținuturile Rusiei, ca să dobândești mângâiere sufletească și prin rugăciunile tale sa sfințești pământurile unde din vremuri străvechi se cântă Preasfintei Treimi cântare de laudă: Aliluia.

Icosul al 7-lea

Văzând în tine un nou luptător pentru evlavie, țarul Alexei te-a primit cu dragoste și te-a dăruit cu daruri bogate. Noi îți aducem, cu smerenie, în loc de daruri, aceste laude:

Bucură-te, că pământul l-ai sfințit cu pașii picioarelor tale;
Bucură-te, că la bătrâneți cinstite ai arătat tinerețe duhovnicească;
Bucură-te, că inimile creștinilor noștri le-ai mângâiat cu rugăciunile tale;
Bucură-te, că pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea ta;
Bucură-te, luptător al evlaviei bisericești;
Bucură-te, mustrătorul eresurilor și al schismelor;
Bucură-te, judecător înțelept al celor credincioși;
Bucură-te, păstrătorul curăției credinței ortodoxe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 8-lea

Călător străin ai fost, Sfinte Ierarh Atanasie, în pământul Ucrainei, dar numai prin limbă, căci prin credință și prin evlavie, ai fost apropiat de poporul din acele locuri și cu voia lui Dumnezeu, curând ai dobândit a doua patrie, căci prin somnul morții te-ai odihnit, ca să te faci apărator și rugător către Dumnezeu pentru poporul care cântă totdeauna lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia.

Icosul al 8-lea

Încredințându-te cu toată inima Domnului și povățuit de Dumnezeu fiind, ai venit, Sfinte Ierarh Atanasie, la mănăstirea din Lubni și bolnav, ai binevoit să rămai acolo. Dar chiar în neputințe fiind, nu ai lăsat nevoința rugăciunii și alegând un loc însingurat ai înălțat neîncetat rugăciuni către Domnul. De aceea și noi, cu dragoste îți cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, care prin venirea ta, ai preamărit liniștitul așezământ de la Lubni;
Bucură-te, că prin minunatele tale minuni, tuturor l-ai făcut cunoscut;
Bucură-te, că Biserica dreptmăritoare cu nestricăciunea moaștelor tale ai împodobit-o;
Bucură-te, că prin harul moaștelor tale vindecătoare ai sfințit-o;
Bucură-te, că în cântări neîncetate ai primit sfârșit cu pace;
Bucură-te, că, în rugăciune și cu genunchii, plecați l-ai întâmpinat pe îngerul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost socotit în ceata sfinților;
Bucură-te, că ai fost răsplătit de Dumnezeu cu nestricăciune;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 9-lea

Toți îngerii lui Dumnezeu cu cântări de bucurie au întâmpinat dreptul tău suflet, Sfinte Ierarhe Atanasie, care s-a înălțat până la locașurile cerești, iar Făcătorul îngerilor în cămările raiului l-a primit și împreună cu cetele îngerilor ai cântat cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 9-lea

Ritorii cei vorbitori în deșert au fost rușinați. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, prin nestricăciune și minuni de la Domnul, ai fost preamărit după moarte. Căci sfintele tale moaște, după opt ani de ședere în mormânt, au fost aflate întregi și nestricate. Bucurându-ne de această vădită mărturie a sfințeniei tale, îți aducem aceste laude:

Bucură-te, că primind moartea, nu ai cunoscut stricăciunea;
Bucură-te, că te-ai preamărit prin binecuvântatele și vindecătoarele tale moaște;
Bucură-te, că racla cu moaștele tale este vindecătoare de suferințe;
Bucură-te, că prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire;
Bucură-te, că și după moarte șezi pe scaunul ierarhicesc;
Bucură-te, căci, cu dreapta ta întinsă spre sărutare, ne binecuvântezi în chip nevăzut;
Bucură-te, că din nevoi și suferințe ne izbăvești cu rugăciunile tale;
Bucură-te, vindecător fără de plată;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea

Mântuire veșnică ai moștenit, neuitate Sfinte Ierarhe! Căci nouă, celor cuprinși de valurile acestei vieți, ne ești cârmaci credincios și apărător până în ziua de astăzi. Pe cei ce te cheamă în ajutor îi miluiești, pe alții îi îndreptezi spre limanul cel lin, ca împreună cu tine să cântăm cu toții lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinți: Aliluia.

Icosul al 10-lea

Slujitor credincios al lui Hristos împăratul cel ceresc fiind, Sfinte Ierarhe Atanasie, pe noi, robii Săi leneși și netrebnici, învrednicește-ne de harul dat ție din ceruri, spre săvârșirea faptelor bune și a virtuților și cheamă-ne spre împlinirea poruncilor lui Hristos, ca să ne asemănam ție și în ceasul morții noastre să avem nădejde de mântuire, cântându-ți aceste laude:

Bucură-te, Sfinte Atanasie, că ești preamărit de Dumnezeu;
Bucură-te, arhiereule, ca ești plin de daruri de la Arhiereul cel Veșnic, Hristos;
Bucură-te, că ești ocrotitorul binecuvântatului neam creștinesc;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc pe tine le ești rugător neadormit;
Bucură-te, că văduvelor și orfanilor le ești apărător nemitarnic;
Bucură-te, doctorul celor bolnavi;
Bucură-te, vindecătorul celor slăbănogi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea

Cântările noastre de laudă nu le lepăda, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, ci primește-le cu milostivire și înalță pentru noi, la Domnul Dumnezeu, rugăciunile tale fierbinți, ca să fie milostiv față de nedreptățile noastre. Avându-te pe tine mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, avem îndrăzneală să cerem har de la El, Căruia îi cântăm: Aliluia.

Icosul al 11-lea

Te cinstim pe tine, Sfinte Părinte Atanasie, ca pe un mare luminător, căci lumina faptelor tale bune, cu care Tatăl ceresc te slăvește, nu se va stinge în veci. Și acum, în fața Tronului Său șezând întru slavă, primește de la noi aceste laude:

Bucură-te, că petreci întru slava sfinților;
Bucură-te, că pentru sufletele noastre înalți rugăciuni neîncetate;
Bucură-te, crin înmiresmat al sfințeniei și curăției;
Bucură-te, floare prealuminată a tuturor virtuților;
Bucură-te, apărător milostiv al tuturor celor furați și oropsiți;
Bucură-te, că și după moarte ești povățuitor și păstor al oilor cuvântătoare;
Bucură-te, că tuturor celor ce aleargă la cinstita ta racla le dăruiești daruri bogate;
Bucură-te, nădejdea și ocrotitorul celor ce ți se roagă ție;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 12-lea

Racla sfintelor tale moaște este plină de harul lui Dumnezeu, Sfinte Părinte Atanasie; privirile noastre se bucură și inima se umilește când ne uităm la tronul arhieresc pe care șezi, ținând în mână cârja păstorească. Pentru aceasta, închinându-ne moaștelor tale mult-vindecătoare, îl preaslăvim pe Dumnezeu, Cel ce ni Ie-a dăruit spre mângâiere și tămăduire și îi cântăm neîncetat: Aliluia.

Icosul al 12-lea

Cântând nenumăratele și minunatele tale minuni, Sfinte Atanasie făcătorule de minuni, te mărim și te lăudăm, că ai primit har de la Dumnezeu și te rugăm cu sârguință: în ceasul morții, când sufletul nostru se apropie de ieșirea sa și este înconjurat de demonii cei îngrozitori, arată-te nouă ocrotitor și cu rugăciunile tale, izbăvește-ne din stăpânirea celui rău, ca să-ți cântăm cu mulțumire acestea:

Bucură-te, ca ai mare îndrăznire către Domnul;
Bucură-te, urmașul apostolilor;
Bucură-te, că stai în ceruri cu toți sfinții, întru slavă;
Bucură-te, că și pe pământ, în tron arhieresc petreci, prin moaștele tale nestricate;
Bucură-te, căci și pe noi, românii, ne binecuvântezi prin sfintele tale moaște;
Bucură-te, bucuria celor credincioși;
Bucură-te, doctor binecuvântat al trupurilor noastre;
Bucură-te, mijlocitor aducător de mântuire sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea

O, mare făcător de minuni, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Părintele nostru Atanasie, cerem și te rugăm: înalță sfintele tale rugăciuni la Domnul Dumnezeu și izbăvește-ne pe noi de osânda veșnică și de chinurile iadului, ca, prin mijlocirea ta, să ne învrednicim împreună cu tine să moștenim fericirea raiului și să-l cântăm, cu toți sfinții, Ziditorului nostru: Aliluia. (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: „Făcătorul îngerilor...” şi
Condacul 1: „Alesule al lui Hristos...”

După aceea zicem aceaste rugăciuni:

Rugăciunea I către Sfântul Atanasie al Constantinopolului.

O, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Atanasie! Chemarea slujirii arhierești dându-ți-se prin porunca lui Dumnezeu, alegerea slujirii arhierești ai primit și Crucea lui Hristos pe umerii tăi punând, ai fost un bun păstor, luminător preaslăvit, stâlp neclintit, slujitor credincios al Bisericii, începător al ierarhilor, apărător al Ortodoxiei, dezrădăcinător al necredinței, iar pentru aceasta ai fost așezat în casa Domnului tău.

Roagă-te dar pentru noi, cei ce venim cu credință și cu dragoste la cinstitele și mult-vindecătoarele tale moaște, și nu ne lepăda pe noi, cei ce îți cerem ajutor în necazuri și în boli.

Îndrăznește la Preabunul Părinte cu rugăciunea ta, mijlocește pentru sufletele și trupurile noastre și deschide-ne nouă ușile milostivirii lui Dumnezeu. Prin rugăciunile tale, păstrează Sfânta Biserică întărită și neclintită de toate uneltirile vrăjmașului. Roagă-L pe Domnul și Stăpânul să ne ajute să petrecem viață liniștită și netulburată, întru toată evlavia și curăția. Păzește Biserica noastră de toate necazurile și ispitele care vin de la toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și precum fiind în viața i-ai izbăvit pe locuitorii Cretei de moartea cea nedreaptă a agarenilor, așa și acum, fiind în ceruri, roagă-te neîncetat lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată reaua întâmplare și pe noi, smeriții creștini, care te cinstim cu laude și cântări la Dunăre, unde ca un neîntrecut povățuitor ai propovăduit pocăința și iertarea vrăjmașilor pentru iubirea lui Hristos cea fără de margini, întinde mâna ta de ajutor tuturor creștinilor ortodocși care aleargă la cinstitele tale moaște. Fii grabnic sprijinitor celor ce ți se roagă, ca văzând milostivirea lui Dumnezeu și primind ajutorul așteptat, să mărim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o Ființă și nedespărtiță, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a II-a către Sfântul Atanasie al Constantinopolului.

O, mare și minunate Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Atanasie, luminătorul Bisericii din Constantinopol, făcător de minuni și ocrotitor al țărilor ortodoxe! Tu încă din tinerețe ai părăsit toate cele lumești, călăuzit fiind de iubirea către Dumnezeu și de bună socotință duhovnicească și ai vestit tuturor oamenilor zicând: Ce este bogăția, ce este omul, slava și puterea? Fum care se împrăștie în văzduh; toate acestea sunt duse de vânt!

De aceea să ne dorim bogăție pentru veacul viitor. Astfel învățând, tu însuți te-ai făcut pildă, căci erai milos, bun la inima, smerit, blând și simplu pentru toți. Pentru aceasta și întru adormirea ta, mult-Milostivul Dumnezeu te-a luminat și te-a preaslăvit cu nenumărate minuni și cu nestricăciunea moaștelor tale.

Având însă îndrăzneală către Domnul, apără și mântuiește cu mijlocirea ta poporul român, țara noastră și orașul acesta, în care ai binevoit să te odihnești prin aducerea sfintelor tale moaște. Roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne ierte nouă toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, și să ne izbăvim de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de toate necazurile și supărările și de toate nepuțintele.

Roagă-te ca Milostiv să ne fie nouă, tuturor, Domnul și aici și în veacul ce va să fie, iar pe cei adormiți dintre noi să-i odihnească în loc de lumină. Noi, cei ce ne închinăm la icoana cu moaștele tale, avându-te pe tine rugător neadormit către Domnul, cu mulțumită și cu dragoste preaslăvim Treimea cea Sfântă, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Acatistul Sf. Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului