Mormântul Sfântului Cuvios Atanasie din biserică. Biserica Sfinţilor Atanasie şi Chiril din pustia Siademsk ridicată pe mormântul Sfântului Cuvios Atanasie Schitul de maici ridicat în vremurile din urmă pe locul unde odinioară fusese Biserica Sfinţilor Atanasie şi Chiril
Sfântul Cuvios Atanasie de la Valaam în Rusia, ucenicul Sfântului Alexandru de Svir și ctitorul Mănăstirii Siandemsk (Vologda)(+1550)

Pomenirea Sfântului Cuvios Atanasie de la Valaam în Rusia, ucenicul Sfântului Alexandru de Svir și ctitorul Mănăstirii Siandemsk (Vologda)(+ 1550)


Acest sfânt părinte a fost ucenic al cuviosului Alexandru de Svir (30 august/12 septembrie). După adormirea stareţului său, s-a aşezat în schitul Adormirii Maicii Domnului din pădurile Kareliei, nu departe de oraşul Oloneţ, pe o insulă de pe lacul Sinadem.

Defăimările şi uneltirile locuitorilor din împrejurimi îl siliră pe sfântul Atanasie să se întoarcă la mănăstirea Svir unde fu rânduit în treapta de egumen. Însă inima sa dorind viaţă de linişte, după o vreme se întoarse la schitul Adormirii unde încărcat de anii nevoinţelor sale adormi cu pace în anul 1550, fiind înmormântat în insula Roscinsk. După o vreme se ridică pe mormântul său o biserică cu hramul sfinţilor Atanasie şi Chiril ai Alexandriei. În anul 1720 s-a aflat trupul său nestricat, răspândind bună mireasmă şi izvorând mulţime de tămăduiri.