Sfântul Mucenic Pansofie din Alexandria, care a pătimit în vremea împăratului Deciu (+250)

Pomenirea Sfântului Mucenic Pansofie din Alexandria, care a pătimit în vremea împăratului Deciu (+ 250)


Pansofie a fost fiul lui Nil, proconsulul din Alexandria. El a lepădat onorurile şi bogăţiile acestei lumi şi s-a tuns de tînăr în monahism. Timp de douăzeci şi şapte de ani el a dus o viaţă ascetică foarte strictă, ţintuindu-şi duhul către lumea cea de sus. În timpul domniei lui Decius a fost tîrît în faţa curţii de judecată unde a fost biciuit pentru Numele lui Hristos pînă cînd, după mari chinuri, şi-a dat sufletul său lui Dumnezeu.