Înainte prăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică

În această zi, facem înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului 

Troparul Înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea

Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura pururea Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bucurie, făgăduiţele rugăciuni împlinindu-şi în Templul Domnului, ca pe Ceea ce este Biserică a Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică Curată.

Condacul Înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea

De veselie astăzi lumea toată s-a umplut, întru Strălucitul praznic al Născătoarei de Dumnezeu, strigând: Acesta este Cortul cel Ceresc.