Sfânta Cuvioasă Tavita (Thavita) din Iope, care a fost înviată din morți de către Sfântul Apostol Petru (I)

Pomenirea Sfintei Cuvioase Tavita din Iope, care a fost înviată din morți de către Sfântul Apostol Petru (secolul I) 


Sfînta Thavita (al cărei nume în tălmăcire însemnează „gazelă”, „căprioară”) a fost uceniţa Sfinţilor Apostoli şi a locuit în cetatea Iope. „Ea era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea” (Fapte 9: 36). Pe neaşteptate însă, ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Sfîntul Apostol Petru se afla atunci în cetatea Lydda şi acolo au trimis după el ucenicii lui îndureraţi, rugîndu-1 cu lacrimi să vină la lope şi să îi mîngîie pe părinţii şi rudeniile Thavitei, care erau zdrobite de durere. Sosind la lope, marele Apostol al lui Hristos a cerut tuturor să iasă din încăperea în care se afla trupul neînsufleţit al Thavitei, şi a îngenuncheat la rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Apoi, întorcîndu-se care trup, a zis: „Tavita, scoală-te!” (Fapte 9: 40), „iar ea şi-a deschis ochii şi, văzînd pe Petru, a şezut” (Fapte 9: 40). Făcîndu-se cunoscută fapta aceasta în întreaga cetate a lopei, mulţi au crezut în Domnul şi Mîntuitorul lisus Hristos.

Cântare de laudă la Sfânta Thavita

Thavita a murit nu pentru c-ar fi trebuit să moară,

Ci pentru ca lumea să vadă învierea ei.

Lîngă al ei pat Apostolul Petru cu umilinţă

Genunchii şi-a plecat,

Rugîndu-s e fierbinte înaintea lui Dumnezeu.

El apoi sufletul copilei în trupul ei l-a întors,

Şi astfel făcînd, a convertit pe mulţi.

O minunată minune, lumii străină!

În Numele lui Hristos moartea s-a călcat!

Moartea s-a călcat, iar viaţa biruieşte,

Tînăra Thavita se bucură de ea.

Dar decît a ei viaţă ea mai mult preţuieşte

Că învierea ei popor mult din necredinţă a scos.

Ea înviat-a cu trupul în ochii tuturor!

Văzînd aceasta păgânii,

Cu sufletul au înviat şi ei!

O, Sfinte Slăvite Petre, Apostole al lui Hristos,

Roagă-te Lui pentru noi!

Învie şi-ale noastre suflete de noroi înecate,

Tu, carele pre Thavita ai înviat din morţii.