Închinarea Cinstitelor Lanţuri ale Sfântului Apostol Petru Sfântul și Dreptul Cuvios Maxim, cel Nebun întru Hristos, din Totma (Vologda, Rusia)(+1650)
Stil vechi
16 Ianuarie

Sâmbătă

Stil nou
29 Ianuarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Închinarea Cinstitelor Lanţuri ale Sfântului Apostol Petru. Sfântul și Dreptul Cuvios Maxim, cel Nebun întru Hristos, din Totma (Vologda, Rusia)(+1650). Sfântul Mucenic Danact citeţul din Avlona Iliricului (Albania de astăzi) care s-a săvârşit prin sabie (II). Sfinţii Mucenici şi fraţi Pevsip, Elasip, Mesip şi bunica lor, Sfânta Muceniță Neonila (Leonilla), din Capadocia, şi cei împreună cu dînşii care au pătimit în Galia în vremea împăratului Marc Aureliu (+180). Sfântul Sfințit Mucenic Damaschin din Gabrovo în Bulgaria, preot la Mănăstirea Hilandar din Sfântul Munte Athos, care s-a săvârșit prin sugrumare (+1771). Sfântului Cuvios Mucenic Romil din Vidin în Bulgaria, nevoitor la Mănăstirea Ravaniţa din Serbia, care a pătimit împreună cu însoţitorii săi, Sfinții: Nestor, Martinie, Danul, Sisoe, Grigorie şi Zosima, monahi din Sfântul Munte Athos și de la Mănăstirea Ravaniţa din Serbia (+1375). Sfânta Priscila din Roma, care a slujit sfinților mucenici (I). Sfinții Sfințiți Mucenici: Marin preotul şi Ştefan diaconul din Brescia în Italia (+138). Sfinții Mucenici: Neon şi Turvon, împreună pătimitori cu Sfântul Mucenic Pevsip (+180). Sfânta Muceniță Iunila din Capadocia, care a pătimit împreună cu Sfânta Muceniță Neonilla, și Sfântul Mucenic Simforian, fiul Sfântului Faust din Galia, care s-a săvârșit prin sabie (II). Sfinții Mucenici: Anan şi Marius, Onorie, dimpreună cu alţi 13 Mucenici care au pătimit împreună cu dânsul și 9 Mucenici soldaţi, care au pătimit pe via Corneliana din Roma. Sfântul Cuvios Benign preotul, ucenicul Sfântului Policarp al Smirnei (III). Sfântul Iacob din Tarentaise și a Sfântului Ierarh Honoratus, arhiepiscop de Arles și întemeietorul Mănăstirii Lerins din Galia (+429). Sfânta Cuvioasă Liberata fecioara din Pavia în Italia, sora Sfântului Ierarh Epifanie de Pavia (VI). Sfinții Ierarhi: Onorat, episcop de Fondi în Italia, și Fulgentie, episcop de Eciya în Spania (VI-VII). Sfântului Mucenic Sighebert, regele Angliei de Est, și Sfântul Cuvios Fursey, misionar în Irlanda, luminătorul Angliei de Est și întemeietorul Mănăstirii Lagny din Franţa (+ 635, +650). Sfinții Ierarhi: Tițian, episcop şi mărturisitor la Oderzo, și Valeriu, episcop de Sorrente în Italia (VII). Sfântul Mucenic Nicolae din Mitilene (+1771). Sfântul Sfințit Nou Mucenic din Rusia: preotul Ioan (Pettaia), care a pătimit în timpul regimului comunist (+1919).
File pateric

La părintele Ilarion a venit un om care făcea spiritism:
- Părinte, cineva mi-a spus că spiritismul este de la draci. Asa este sau nu este asa?
- De ce mă întrebi, frate?
- Vă întreb, părinte, că multe lucruri duhovnicesti mi-au spus duhurile, si nu pot să cred că toate sunt de la diavol. Mi-au spus să mă rog, să postesc, să merg la biserică…
- Tocmai de aceea ti-au spus asta, ca să crezi că sunt arătări dumnezeiesti. Multi dintre cei care au astfel de vedenii sunt convinsi că prin ele le vorbeste Dumnezeu. Ei merg la biserică, se roagă si postesc, fără ca pentru asta să aibă plată. Ei sunt convinsi că învătătura lor e mai înaltă decât cea a Bisericii, si primesc din cuvintele preotilor numai ce le convine. Dumnezeu nu vorbeste în contradictoriu: nu poate spune prin Biserică una si prin spirite alta. Nu există două adevăruri. Chiar dacă spiritele îti spun si lucruri adevărate, fac asta pentru a te însela mai usor. Dar nu te lăsa păcălit de vicleniile lor.
Omul a plecat de la biserică înteleptit. Cuvintele părintelui, desi erau simple, îl lămuriseră. În timp ce îl asculta pe părinte, simtea că vorbele acestuia sunt adevărate. De atunci a părăsit pentru totdeauna practicile spiritiste.

Oarecari frati s-au dus la avva Antonie ca să-i vestească lui nălucirile pe care le vedeau si să se învete de la dânsul de sunt adevărate sau de la draci. Si aveau ei un măgar care a murit pe cale. Deci, după ce au venit la bătrânul, apucând el mai înainte, le-a zis lor: "Cum a murit măgarul pe cale?".
Au zis lui: "De unde stii, avvo?". Iar el le-a zis lor: "Dracii mi-au arătat". Si ei i-au zis: "Noi pentru aceasta am venit, ca să te întrebăm, că vedem năluciri si de multe ori se fac adevărate. Nu cumva ne înselăm?". Si i-a încredintat pe ei bătrânul, din pilda măgarului, că de la draci sunt.

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de sâmbătă

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu Prea drept! Cunosc că păcatele mele sânt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în rai.

Îngroapă păcatele mele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă. Nu încetaţi a vă ruga, pentru că prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutorul, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci.

Amin.

Biblia intr-un an

Leviticul 4-6