Duminica Vameșului și Fariseului. Începutul Triodului Sfântul Mucenic Serghei (Liubomudrov) Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat din Heracleea în Evhaita Pontului, care a pătimit în timpul împăratului Liciniu (+319) Sfântul Prooroc Zaharia (din cei 12), care era din seminţia lui Levi (+520 î.Hr.) Sfântul Ierarh Sava al II-lea, Arhiepiscopul sârbilor (apr. 1268-1271) Sfânta Liubov, nebună pentru Hristos, din Riazan
Stil vechi
8 Februarie

Duminică

Stil nou
21 Februarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Duminica Vameșului și Fariseului. Începutul Triodului . Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat din Heracleea în Evhaita Pontului, care a pătimit în timpul împăratului Liciniu (+319). Sfântul Prooroc Zaharia (din cei 12), care era din seminţia lui Levi (+520 î.Hr.). Sfântul Ierarh Sava al II-lea, Arhiepiscopul sârbilor (apr. 1268-1271). Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: protoiereul Andrei și preoții: Simeon (Culgavț), Andrei (Dobrânin), Serghie (Liubomudrov), Petru (Marcov), Simeon, Serghie(+1938, și Alexandru (Abissov)(+1942) care au pătimit în timpul regimului comunist. Sfinții Mucenici: Nichifor şi Ştefan, care s-au săvârșit fiind sfâşiaţi cu cârlige de fier. Sfinții Mucenici: Filadelf şi Policarp. Sfântul Cuvios Perghet. Sfântul Ierarh Macarie, episcopul Pafosului din insula Cipru. Sfântul Ierarh Iuventie, episcop de Pavia în Italia (II). Sfântul Mucenic Conit din Alexandria (+249). Sfinții Mucenici: Pavel, Lucian şi Chiriac din Roma (+250). Sfântul Mucenic Comun din Toscana în Italia. Sfântul Ierarh Agatanghel, episcop de Damasc în Siria (+325). Sfânta Cuvioasă Kew din Cornwal în Anglia (V). Sfântul Ierarh Onorat, episcop de Milano în Italia (+570). Sfânta Cuvioasă Elfleda, fiica regelui Oswy de Northumbria, care mai târziu a devenit stareţa Mănăstirii Whitby din Marea Britanie (+714). Sfântul Ierarh Pavel, episcop de Verdun în Franța (+749). Sfântul Cuvios Cuthman, pustnic la Steining în Anglia (+800). Sfinții Cuvioși: Ioan şi Vasile de la Pecerska. Sfânta Liubov, nebună pentru Hristos din Riazan în Rusia (+1921).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Duminică

De vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și-Ți multumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea, când stau și cuget ca numai Tu singur ești Dumnezeu Sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins și în puține cuvinte nu-Ți lipsește vreo bunatate sau vreo mărire. Mă bucur cu asemenea că tu ești Dumnezeu în trei fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Să se tulbure, Doamne, toți cei ce se închina la alți dumnezei, ca nu este alt dumnezeu afara de Tine. Pentru acesta fă să sporeasca creștinii în slava și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu Adevărat și Te mărturisesc și Ți se închina și-Ti slujesc pururea cu toata inima și puterea. O, Părinte Sfinte! miluiește-ne! O, Binecuvantate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne darul Tau și acoperămânul Tău!

Așa Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritul și nevrednicul, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică, dupa porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și maicii noastre. Dăruiește-mi pocaința adevărata, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împarației Tale și împotriva sufletului meu, și a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de azi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, multumesc din toată inima pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înoirea sufletului meu, pentru rabdarea Ta cea mare, că nu mai pedepsit după mulțimea păcatelor mele ci mă îngăduiesti și-mi astepți pocăința, ca un iertător, bun și milostiv. Încă mă rog, Doamne Iisuse Hristose, să-mi dai har, ca să petrec bine și crestinește întru acesta săptămna, făra de a-Ți greși cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstirea buneivestiri a Maicii Tale și a învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău cel Sfant asupra Apostolilor. Deosebi, înca, mă rog întru acesta rugăciune a mea pentru tot sufletul creștinesc cel scârbit și dosâdit, ca să se învrednicească milei și ajutorului Tău. Iar pentru Sfintele patimi și moartea Ta cea mărita, dumirește pe păcătoși să se cunoască pe sine și să se căiasca de pacatele lor, să se îndepărteze prin mărturisire, să urască pacatele lor, și să se lase de ele și să se afle gata și cuminecați, cu inima curată, in ceasul morții lor; și-i învrednicește pe toți și pe cei vii și pe cei morți, veșniciei Tale Împarății; răscumpără-i pe ei și pe noi cu Preasfânt Sângele Tău; înviaza-ne cu învierea Ta; suie-ne la cer cu înaltarea Ta, pentru ca să Te mărim în vecii vecilor.

Amin.