Sfinții Mucenici Teodul citeţul şi Agatopod diaconul din Tesalonic, care s-au săvârşit prin înecare (+303) Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic (+892) Duminica a V-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) Sfântul Cuvios Marcu Atenianul Sfântul Cuvios Platon Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Studion Sfântul Cuvios Teona
Stil vechi
5 Aprilie

Duminică

Stil nou
18 Aprilie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Paștelui. Dezlegare la ulei
Duminica a V-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca). Sfinții Mucenici Teodul citeţul şi Agatopod diaconul din Tesalonic, care s-au săvârşit prin înecare (+303). Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic (+892). Sfinții 7 Mucenici: Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion și Nichifor, care au pătimit la Corint în vremea împăratului Deciu (+251). Sfinții Mucenici: Teodora şi Didim din Alexandria, care s-au săvârşit prin sabie (+305). Sfinții Mucenici: Termu, care s-a săvârşit prin foc, sora sa și slujitoarea ei, care s-au săvârşit prin sabie. Sfântul Mucenic Pompie, care s-a săvârşit prinsabie (IV). Sfântul Mucenic Zinon, care s-a săvârşit fiind uns cu smoală fierbinte și străpuns cu suliţa. Sfinții Mucenici: Maxim, Terentie și Domna. Sfinții 5 Mucenici, care s-au săvârşit prin sabie în insula Lesvos. Sfântul Mucenic Gheorghe din Efesul cel Nou, care s-a săvârşit de sabie (+1801). Sfinții Teona, Simeon și Forbin din Egipt (IV). Sfântul Cuvios Marcu din Atena, mare nevoitor în Muntele Francesc (Trahe) din Etiopia (IV). Pomenirea Sfinților Mucenici care au pătimit în nordul Africii (+459). Sfântul Cuvios Becan, unul din cei doisprezece Apostoli ai Irlandei (VI). Sfinții Cuvioși: Cadarn pustnicul și Derfel, monah la Bardsey în Anglia (VI). Sfânta Cuvioasă Teopisti, fiica Sfintei Cuvioase Teodora din Tesalonic (IX). Sfântul Cuvios Platon Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii Studion din Constantinopol (+813). Sfântul Mucenic Arghir din Constantinopol (+1725). Sfântul Mucenic Panaghiot, martirizat la Ierusalim de către turci (+1820). Sfânta Cuvioasă Elena, monahie de la Mănăstirea Florovsky din Kiev (+1834). Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preoții Constantin (+ 1918), Alexie (Crotenkov)(1930) și Nicolae (Simo) (1931) și cei dimpreună cu dânșii. Sfinții Cuvioși Noi Mucenici: Vasile, Terapont și Trofim, monahi de la Mănăstirea Optina, înjunghiați de un satanist în noaptea Sfintelor Paști a anului 1993. Mutarea moaștelor Sfântului Iov, patriarhul Moscovei și a toată Rusia (1652).
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Duminică

De vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și-Ți multumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea, când stau și cuget ca numai Tu singur ești Dumnezeu Sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins și în puține cuvinte nu-Ți lipsește vreo bunatate sau vreo mărire. Mă bucur cu asemenea că tu ești Dumnezeu în trei fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Să se tulbure, Doamne, toți cei ce se închina la alți dumnezei, ca nu este alt dumnezeu afara de Tine. Pentru acesta fă să sporeasca creștinii în slava și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu Adevărat și Te mărturisesc și Ți se închina și-Ti slujesc pururea cu toata inima și puterea. O, Părinte Sfinte! miluiește-ne! O, Binecuvantate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne darul Tau și acoperămânul Tău!

Așa Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritul și nevrednicul, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică, dupa porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și maicii noastre. Dăruiește-mi pocaința adevărata, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împarației Tale și împotriva sufletului meu, și a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de azi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, multumesc din toată inima pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înoirea sufletului meu, pentru rabdarea Ta cea mare, că nu mai pedepsit după mulțimea păcatelor mele ci mă îngăduiesti și-mi astepți pocăința, ca un iertător, bun și milostiv. Încă mă rog, Doamne Iisuse Hristose, să-mi dai har, ca să petrec bine și crestinește întru acesta săptămna, făra de a-Ți greși cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstirea buneivestiri a Maicii Tale și a învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău cel Sfant asupra Apostolilor. Deosebi, înca, mă rog întru acesta rugăciune a mea pentru tot sufletul creștinesc cel scârbit și dosâdit, ca să se învrednicească milei și ajutorului Tău. Iar pentru Sfintele patimi și moartea Ta cea mărita, dumirește pe păcătoși să se cunoască pe sine și să se căiasca de pacatele lor, să se îndepărteze prin mărturisire, să urască pacatele lor, și să se lase de ele și să se afle gata și cuminecați, cu inima curată, in ceasul morții lor; și-i învrednicește pe toți și pe cei vii și pe cei morți, veșniciei Tale Împarății; răscumpără-i pe ei și pe noi cu Preasfânt Sângele Tău; înviaza-ne cu învierea Ta; suie-ne la cer cu înaltarea Ta, pentru ca să Te mărim în vecii vecilor.

Amin.