Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria
Stil vechi
21 Noiembrie

Vineri

Stil nou
4 Decembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Crăciunului. Dezlegare la pește
Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria. Sfântul Rufie, ucenicul Sfântului Apostol Pavel din Roma. Sfinții Mucenici: Chelsie şi Clement din Roma. Sfinții Mucenici: Dumitru şi Onorie din Ostia în Italia. Sfântul Ierarh Ghelasie I, episcopul Romei, mărturisitor al credinţei ortodoxe în faţa monofizismului (+496). Sfântul Cuvios Ergat, pustnic din Franţa (VI). Sfântul Ierarh Mavru, episcop de Verona în Italia, care mai târziu a devenit pustnic (+600). Sfântul Procopie cel nebun pentru Hristos din Viatka în Rusia. Sfinții Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: protoiereul Alexandru și binecredinciosul creștin Alexie, care au pătimit în timpul regimului comunist (+1937).
File pateric

Un tânăr, Alexandru, care se hotărâse să îsi păstreze fecioria până când se va căsători, era ispitit de prietenii săi să se drogheze:
- Ce ai, esti prost, de ce nu vrei să te distrezi cu noi? Că nu iubesti fetele e una, cine stie ce defectiuni organice ai, dar nici să nu te droghezi? Ia măcar un drog usor…
Alexandru a rezistat o vreme ispitei lor, până când a simtit că este aproape să cedeze. Dar duhovnicul său îl rugase ca, dacă i se va întâmpla să fie aproape de păcat, să alerge degrabă la el:
- Că e mai bine să vii la mine cu un moment înainte de a te birui ispita, decât după aceea.
Ajungând la părintele său, acesta i-a spus:
- Stiam că o să vii la mine. Noaptea aceasta am visat si raiul si iadul. În iad era plin de păcătosi, care se chinuiau în fel si chip. În rai era o multime mare de oameni ce se desfătau de bunătătile raiului. Si unul a venit la mine si mi-a spus: "Spune-i lui Alexandru, când va veni astăzi la tine să se spovedească, să se gândească bine dacă merită sau nu să se drogheze. Căci, dacă se va droga, atunci sansele lui de a ajunge în iad vor creste foarte mult. Foarte putini au avut puterea de a se lăsa de acest păcat. Si mai spune-i că nu e singurul care trece prin această ispită. Mai sunt destui, dar îsi pun nădejdea în Dumnezeu si rezistă. Însă primul pas pe care îl fac este că stau departe de prietenia cu cei care slujesc patimilor si diavolului".

Luptat a fost odată avva Moise spre curvie foarte. Si nemaiputând să sadă în chilie, s-a dus si l-a vestit pe avva Isidor. Si l-a rugat pe el bătrânul ca să se întoarcă la chilia sa, dar nu a primit, zicând: "Nu pot, avvo". Si luându-l cu sine l-a suit pe casă si i-a zis: "Ia aminte la apus". Si luând aminte, a văzut multime nenumărată de diavoli, tulburându-se si gâlcevindu-se ca să bată război. Zis-a lui iarăsi avva Isidor: "Caută si spre răsărit si ia aminte". Si a căutat si a văzut multime nenumărată de sfinti, îngeri slăviti. Si a zis avva Isidor: "Iată, acestia sunt cei trimisi sfintilor de la Domnul spre ajutor, iar cei de la apusuri sunt cei ce bat război cu noi. Deci mai multi sunt cei cu noi". Si asa, multumind lui Dumnezeu, avva Moise a luat îndrăzneală si s-a întors la chilia sa. (1-141)

Pilda zilei

   Grădina sufletului

Un creştin l-a întrebat pe duhovnicul său: - Părinte, aş vrea să fiu un bun creştin, să am o viaţă fără păcate. Ce trebuie să fac mai întai, ce este cel mai important ?- O, fiule, totul este important. Ia spune-mi, dacă ai o grădină în care plantezi tot felul de flori frumoase, aştepti să crească ? Aşa, fără să faci nimic, or să răsară ele ? - Nu, părinte, trebuie să le ud ...- Dar dacă le uzi şi atât, vor creşte ele mari si frumoase ? - Nu, părinte, trebuie şi să muncesc, să am grijă de ele, să nu fie distruse de buruieni ...- Dar dacă le dai toate acestea, şi nu vor avea lumină, pot ele sa crească ? - În nici un caz, părinte, atunci toata munca mea nu-şi are rostul, florile nu vor creşte niciodată. - Acum ai inţeles, fiule ?! Sufletul nostru este asemenea unei grădini, în care sunt semănate cele mai frumoase flori: dragostea, credinţa, bunatatea, cumpătarea, omenia ... Noi, insă, trebuie să avem grija de aceasta gradina din sufletul nostru, ca tot ce este acolo sa înflorească. Doar astfel sufletul omului se umple de frumuseţe. Ce trebuie sa facem pentru toate acestea ? Să avem grijă ca buruienile păcatelor să nu prindă rădacini în suflet, să veghem mereu ca răul să nu se cuibăreasca în noi, fiindcă, odată intrat, este foarte greu sa-l mai scoţi. Şi ce mai trebuie să facem pentru grădina sufletului ? Să o udăm mereu cu apa dătătoare de viaţă, care este rugăciunea. Dar ele tot n-ar creşte, dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina binefăcătoare a dragostei dumnezeieşti. Şi unde ar putea găsi sufletele noastre mai multă căldură şi lumină dumnezeiască, dacă nu în Biserică ?! Ei, poti tu să-mi spui, fiule, ce este mai important ? Toate sunt importante. Fii mereu atent la sufletul tău, ai grija de el, fiindcă atunci şi Dumnezeu te va ajuta. Doar aşa, prin munca noastră şi cu ajutorul Domnului, florile minunate din sufletele noastre, adică dragostea, credinţa şi toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, vor creşte nestingherite, iar viaţa ni se va umple de fericire.”

"Toate lucrurile ne-au fost încredinţate nouă și noi acestora."

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Biblia intr-un an

 

  Efeseni 4-6

Capitolul 4

1.  De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi,

2.  Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,

3.  Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.

4.  Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre;

5.  Este un Domn, o credinţă, un botez,

6.  Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi.

7.  Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.

8.  Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor".

9.  Iar aceea că "S-a suit" - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului?

10.  Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple.

11.  Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,

12.  Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos,

13.  Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.

14.  Ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii,

15.  Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul - Hristos.

16.  Din El, tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, îşi săvârşeşte creşterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, şi se zideşte întru dragoste.

17.  Aşadar, aceasta zic şi mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblaţi de acum cum umblă neamurile, în deşertăciunea minţii lor,

18.  Întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi fiind de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina împietririi inimii lor;

19.  Aceştia petrec în nesimţire şi s-au dat pe sine desfrânării, săvârşind cu nesaţ toate faptele necurăţiei.

20.  Voi însă n-aţi învăţat aşa pe Hristos,

21.  Dacă, într-adevăr, L-aţi ascultat şi aţi fost învăţaţi întru El, aşa cum este adevărul întru Iisus;

22.  Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare,

23.  Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,

24.  Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului.

25.  Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.

26.  Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră.

27.  Nici nu daţi loc diavolului.

28.  Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie.

29.  Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă.

30.  Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

31.  Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate.

32.  Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos. 

Capitolul 5

1.  Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi,

2.  Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă.

3.  Iar desfrâu şi orice necurăţie şi lăcomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinţilor;

4.  Nici vorbe de ruşine, nici vorbe nebuneşti, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulţumire.

5.  Căci aceasta s-o ştiţi bine, că nici un desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

6.  Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.

7.  Deci să nu vă faceţi părtaşi cu ei.

8.  Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!

9.  Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.

10.  Încercând ce este bineplăcut Domnului.

11.  Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.

12.  Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.

13.  Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,

14.  Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: "Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos".

15.  Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,

16.  Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.

17.  Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.

18.  Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul.

19.  Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre,

20.  Mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu (şi) Tatăl.

21.  Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos.

22.  Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului,

23.  Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.

24.  Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul.

25.  Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea,

26.  Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt,

27.  Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.

28.  Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte.

29.  Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica,

30.  Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui.

31.  De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup.

32.  Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică.

33.  Astfel şi voi, fiecare aşa să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat. 

Capitolul 6

1.  Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate.

2.  "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este porunca cea dintâi cu făgăduinţa:

3.  Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ".

4.  Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului.

5.  Slugilor, ascultaţi de stăpânii voştri cei după trup, cu frică şi cu cutremur, întru curăţia inimii voastre, ca şi de Hristos,

6.  Nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu,

7.  Slujind cu bunăvoinţă, ca şi Domnului şi nu ca oamenilor,

8.  Ştiind fiecare, fie rob, fie de sine stăpân, că faptele bune pe care le va face, pe acelea le va lua ca plată de la Domnul.

9.  Iar voi, stăpânilor, faceţi tot aşa faţă de ei, lăsând la o parte ameninţarea, ştiind că Domnul lor şi al vostru este în ceruri şi că la El nu încape părtinire.

10.  În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.

11.  Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.

12.  Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.

13.  Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.

14.  Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,

15.  Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.

16.  În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.

17.  Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

18.  Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.

19.  Rugaţi-vă şi pentru mine, ca să mi se dea mie cuvânt, când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei,

20.  Pe care o binevestesc, în lanţuri, ca să vorbesc despre Evanghelie, fără sfială, precum şi trebuie să vorbesc.

21.  Iar ca să ştiţi şi voi cele despre mine şi ce fac, Tihic, iubitul frate şi credinciosul slujitor întru Domnul, vi le va aduce la cunoştinţă pe toate;

22.  L-am trimis pe el la voi, pentru aceasta, ca să aflaţi cele despre noi şi să mângâie inimile voastre.

23.  Pace fraţilor şi dragoste, cu credinţă de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos.

24.  Harul fie cu toţi care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos întru curăţie.