Sfinţii Ierarhi: Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului Cuviosul Daniil din Șujgorsk (XVI) Sfântul Apostol Codrat din Magnesia, unul din cei 70 de Apostoli (+130) Sf. Mc. Dimitrie, Mitropolitul Rostovului Sfinții Sfințiți Mucenici: Ipatie, episcopul Efesului, şi Andrei preotul (+730) Sfântul Cuvios Iosif de la Mănăstirea Zaonikiev-Vologda din Rusia (+ 1612)
Stil vechi
21 Septembrie

Miercuri

Stil nou
4 Octombrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Dezlegare la ulei
Odovania praznicului Înălțării Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci. Sfântul Apostol Codrat din Magnesia, unul din cei 70 de Apostoli (+130). Sfântul Cuvios Sisoe pustnicul (XIII). Sfinţii Mucenici: Eusebie Fenicianul şi Prisc din Frigia (+130). Sfinţii Ierarhi: Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului. Sfântul Cuvios Iosif de la Mănăstirea Zaonikiev-Vologda din Rusia (+ 1612). Cuviosul Daniil din Șujgorsk (XVI). Sfinții Mucenici și fraţi buni: Eusebie, Nestavu şi Zinon și Nestor Mărturisitorul (+361). Sfinții Sfințiți Mucenici: Ipatie, episcopul Efesului, şi Andrei preotul (+730). Aflarea moaştelor Sfântului Ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului (+1709), în anul 1752. Sfântul Cuvios Iona Savaitul, tatăl Sfinţilor Cuvioşi Teodor şi Teofan, făcătorul de canoane, mărturisitori pentru Sfintele Icoane (IX)1. Sfinţii 6 Mucenici, scutieri ai împăratului Maximian (+298). Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru, episcop de Avellino în Campania Italiei, care a pătimit mucenicia în timpul împăratului Antonin (+154). Sfântul Mucenic Pamfiliu din Roma și a Sfântului Vasa din Tir. Sfântul Mucenic Busiris din Gaza, care a pătimit în vremea împăratului Iulian Apostatul (+361). Sfânta Cuvioasă Heia, stareţă în Anglia (+657). Sfânta Muceniță Maura, care a pătimit la Troyes în Franţa (+ 850). Sfântul Cuvios Eladie pustnicul (XIII). Sfinţii Cuvioși: Pavel şi Eustatie de la Pecerska. Sfântul Cuvios Daniel, egumen la Şujgorsk-Novgorod în Rusia (XVI). Soborul Tuturor Sfinţilor din Uglici în Rusia. Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: mitropolitul Teofan de Lipetsk şi Bielorusia, arhimandritul Mavrichie, preoții: Alexandru (Feodoseev), Alexie (Stabnikov), Constantin (Șirokinskii), Ioan (Flerov)(+1918); preoții: Valentin (Nicolskii), Alexandru (Beleakov), Ioan (Lazarev), Andrei (Benedictov), Petru (Saharovskii), Ioan (Nicolskii)(+1937), binecredincioșii creștini: Vasile (Condratiev) și Mavrichie (Poletaev), Vladimir, Valentin, Ioan, Ioan (+1937), Sfântul Sfințit Mucenic, preotul Ioan (Bîstrov)(+1938), preotul Vasile (Crînkin)(+1942) care au pătimit în timpul regimului comunist.
File pateric

O profesoară de religie a mers cu un grup de elevi într-un pelerinaj la o mănăstire. Au venit cu ea si patru elevi care erau foarte obraznici. Tot drumul au făcut gălăgie. Profesoara sovăise înainte să îi ia la drum. Auzise că unul dintre ei se culca cu o colegă de clasă, si îsi asuma o mare responsabilitate dacă îi lua. Trebuia să fie foarte atentă. Dar s-a decis să îi ia.
La mănăstire, grupul s-a întâlnit cu un părinte cu viată sfântă, un pustnic care venise să se împărtăsească. Era foarte slab, din cauza posturilor aspre. Când vorbea despre Dumnezeu, avea ochii în lacrimi. Printre altele, le-a spus copiilor:
- Trebuie să trăiti în asa fel încât, atunci când veti fi mari, să nu vă pară rău că v-ati pierdut tineretea. O singură viată avem în această lume. Să o folosim cât mai bine, pentru a dobândi raiul.
Părintele nu le-a vorbit mult elevilor, dar cuvintele lui i-au impresionat pe doi dintre cei patru copii-problemă. Unul dintre cei doi era chiar cel care păcătuia cu colega lui. Pe drumul de întoarcere, ei au vorbit mult cu profesoara de religie. Pelerinajul i-a convins să îsi schimbe viata.
Numai că ceilalti doi prieteni ai lor nu erau deloc încântati de această schimbare, pe care nu o întelegeau. Îi tot ironizau pe prietenii lor care nu mai mergeau în baruri si nici la petreceri zgomotoase. Acestia veneau rareori pe la petreceri si se purtau cu totul altfel decât înainte. De asta erau luati peste picior de colegii lor. Dar ei se hotărâseră să nu răspundă la ironiile celorlalti. Cei doi prieteni ai lor au râs o vreme de ei, tot încercând să îi convingă să nu mai meargă la biserică. Dar nu au reusit. Mai mult încă, unul din ei, văzând cum cei doi tineri duceau o viată curată, s-a dus si el de câteva ori la biserică. La început din curiozitate, dar până la urmă a începu să îi placă.
Si astfel, datorită unui pelerinaj si întelepciunii unei profesoare de religie, trei tineri si-au îndreptat pasii pe calea mântuirii.

Zicea avva Zinon că i-a povestit lui fericitul Serghie, egumenul din Pediada, o povestire ca aceasta: "Odată - zice - călătorind noi cu un bătrân sfânt, fiind si alt frati împreună cu noi, ne-am rătăcit pe cale. Si, nestiind unde mergem, ne-am aflat în semănături si am călcat putin din semănături. Iar plugarul, simtind, că s-a întâmplat de lucra acolo, a început a ne ocărî si a zice cu mânie: "Voi călugări sunteti? Voi vă temeti de Dumnezeu? De aveati frica lui Dumnezeu înaintea ochilor, nu făceati aceasta". Deci îndată ne zice nouă sfântul acela bătrân: "Pentru Domnul, nimeni să nu grăiască!". Si se ruga plugarului cu blândete, zicând: "Bine zici, fiule; de am fi avut frica lui Dumnezeu aceasta nu am fi făcut, ci pentru Domnul, iartă-ne, că am gresit!".
Iar acela, înspăimântându-se pentru nerăutatea si smerenia bătrânului, alergând la noi, a căzut la picioarele bătrânului, zicând: "Iartă-mă pentru Domnul si ia-mă cu voi!"" Si adăuga fericitul Serghie: "Iată blândetea si bunătatea sfântului ce a putut cu ajutorul lui Dumnezeu să facă! Si a mântuit sufletul ce era făcut după chipul lui Dumnezeu, si pe care Dumnezeu îl voieste mai mult decât nenumărate lumi cu banii lor". (10-75)

Pilda zilei

    Ţinuta unei creştine

 Un preot i-a spus într-o zi celei ce conducea spitalul în care slujea:

- Ar bine dacă aţi mai renunţa la podoabe.

Directoarea i-a răspuns:

- Părinte, dar nu sunt destul de împodobită pentru funcţia pe care o am.

- Nu, răspunse preotul, dar sunteţi prea împodobită pentru o creştină

Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Miercuri

Doamne Atotputernice și Atotîndurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu treizeci de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul!

Primește, Doamne, această mică a mea rugăciune, și umilita a mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat, și mă amărăsc pentru ca Te-am supărat fără de număr. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranța, și cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura și de mine acum, ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci, și să mă învrednicești Împărăției Tale.

Nu Te depărta de la mine Doamne, și ajută-mi, ca în toate sa fac voia Ta, și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici sa Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pacătoasa să-Ti spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi și eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ți fie păcatele...

Amin.

Biblia intr-un an

Naum 1-3

Capitolul 1
1.     Proorocie despre Ninive. Cartea vedeniei lui Naum cel din Elcoş.
2.     Domnul este un Dumnezeu zelos, Domnul se răzbună, El cunoaşte mânia. Domnul se răzbună pe potrivnicii Săi şi împotriva duşmanilor Săi stă neînduplecat.
3.     Domnul este îndelung-răbdător şi mult-milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor şi în furtună Îşi face loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui.
4.     El ceartă marea şi o deşartă şi toate râurile cele mari le seacă; Vasanul şi Carmelul se ofilesc şi floarea Libanului se veştejeşte;
5.     Munţii se cutremură înaintea Lui şi calinele se fac una cu pământul; pământul se zbuciumă în faţa Lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.
6.     Împotriva furiei Lui cine stă şi cine poate să stăvilească iuţimea urgiei Lui? Văpaia mâniei Lui se varsă ca focul şi stâncile se prăvălesc în faţa Lui!
7.     Bun este Domnul; loc de scăpare în zi de strâmtorare, şi pe cei ce se încred în El îi ştie!
8.     Dar, printr-o revărsare de ape, va nimici locul Ninivei şi pe vrăjmaşii Lui până în întuneric îi va urmări.
9.     Ce puneţi la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori.
10.     Căci se încâlcesc unii într-alţii ca mărăcinii, când se îmbată la ospeţele lor; pentru aceasta mistuiţi vor fi ca paiele uscate.
11.     Din tine a ieşit urzitorul de rele împotriva Domnului şi cel ce sfătuieşte fapte ticăloase.
12.     Aşa grăieşte Domnul: "Vor fi pierduţi şi seceraţi, oricât ar fi de viteji şi de mulţi!"
13.     Şi te-am smerit, dar nu te voi mai smeri. Voi sfărâma jugul de pe grumazul tău şi voi rupe lanţurile tale!
14.     Şi iată ce a poruncit Domnul pentru tine: "Nu vor mai fi urmaşi cu numele tău; din casa dumnezeilor tăi voi sfărâma chipurile cioplite şi turnate şi mormântul tău îl voi pregăti, căci de puţin preţ ai fost!"  

Capitolul 2
1.     Iată că pe munţi sunt picioarele celui ce binevesteşte, ale celui ce vesteşte pacea! Prăznuieşte, Iuda, sărbătorile tale, împlineşte făgăduinţele tale, că nu va mai trece pe la tine duşmanul cel înverşunat! El este cu totul pierdut!
2.     Un vrăjmaş distrugător a pornit împotriva ta, Ninive; păzeşte întăriturile, străjuieşte calea, încinge-ţi coapsele, adună-ţi toate puterile!
3.     Căci Domnul a sădit din nou via lui Iacov - slava lui Israel - pe care furii au prădat-o şi i-au stricat viţele.
4.     Scuturile războinicilor săi sunt roşii; îmbrăcaţi în roşu aprins sunt oştenii; în focul armelor de oţel carele se ivesc. În ziua de năvală, călăreţii peste câmpii se avântă.
5.     Carele de luptă huruie pe uliţe, în pieţe dau unul peste altul. Înfăţişarea lor e ca a flăcărilor de foc, care scapără fulgere.
6.     Căpeteniile ei îi aduc aminte... şi se poticnesc în mersul lor... Dau zor spre ziduri şi pregătesc apărători.
7.     Porţile fluviilor se deschid şi palatul de spaimă este cuprins...
8.     S-a sfârşit! Ea este prinsă şi dusă în robie. Slujnicele ei scot suspine ca porumbeii şi se bat în piept.
9.     Ninive este ca un iaz de apă pe vremuri! Locuitorii ei fug. "Staţi, opriţi-vă!" Nici unul nu se întoarce.
10.     "Prădaţi aurul! Jefuiţi argintul", căci fără sfârşit sunt comorile ei: tot felul de bogăţii de lucruri scumpe.
11.     Ea este pustiită, jefuită şi prădată!... Inimi frânte, genunchi care se încovoaie, coapse care tremură de groază, şi feţele tuturor sunt îngălbenite de spaimă.
12.     Unde este culcuşul leilor, peştera puilor de leu în care leul, leoaica şi puiul de leu se învârteau şi nimeni nu îndrăznea să-i tulbure?
13.     Leul, care sfâşia şi sugruma prada pentru pui şi leoaice, îşi umplea de pradă peştera şi culcuşurile lui de vânat?
14.     "Iată, sunt împotriva ta!", zice Domnul Savaot. Voi arde cu foc carele tale; pe puii tăi de leu sabia îi va străpunge; voi stârpi din ţară prada ta şi nu se va mai auzi glasul solilor tăi!"  

Capitolul 3
1.     Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge, plină de minciună şi de silnicie, din care nu se mai curmă jaful!
2.     Pocnet de bici, duruit cutremurător de roţi, cai în galop, care de război care zdruncină pământul;
3.     Călăreţi care se avântă, sclipiri de sabie, scăpărări de lance, mulţime de răniţi, grămezi de cadavre, leşuri fără de sfârşit, hoituri, care stau în cale!
4.     Numai din pricina multelor desfrânări ale celei desfrânate, frumoasă la chip şi meşteră în farmece, care duce în robie neamurile prin desfrânările ei şi popoarele prin fermecătoriile ei!
5.     "Sunt împotriva ta!", zice Domnul. "Voi smulge veşmântul tău, să arăt neamurilor goliciunea şi regatelor ocara ta;
6.     Voi arunca asupra ta cu spurcăciuni, te voi batjocori, privelişte te voi face 7. şi oricine te va vedea va întoarce capul de la tine, zicând: "Pierit-a Ninive! Cine o va jeli şi de unde îi voi căuta mângâietori?"
8.     Oare tu eşti mai bine întărită decât No-Amon, cea aşezată pe malurile Nilului, înconjurată de apă, a cărei întăritură era marea şi ziduri erau apele?
9.     Etiopia împreună cu Egiptul erau nesfârşita ei putere. Put şi Libienii, ajutoarele ei de luptă!
10.     Dar şi ea a fost surghiunită şi dusă în robie! Şi tot aşa pruncii ei au fost zdrobiţi la răspântiile tuturor uliţelor; asupra celor de viţă bună au aruncat sorţi şi toţi fruntaşii ei au fost ferecaţi în lanţuri.
11.     Tu te vei îmbăta de sichera mâniei Mele şi fără vlagă vei ajunge; tot aşa vei cere şi tu ajutor de la duşmanii tăi.
12.     Toate întăriturile tale sunt smochini cu pârgă în ei; dacă le scutură cineva pârga, cade în gura celui ce vrea să o mănânce.
13.     Iată poporul tău este ca femeile înăuntrul tău! Porţile ţării tale se vor deschide în faţa vrăjmaşilor tăi şi focul va mistui zăvoarele tale!
14.     Adu-ţi apă pentru vremuri de împresurare, repară-ţi întăriturile, frământă lutul, calcă pământul cel clisos şi fă cărămidă tare!
15.     Dar şi atunci te va mistui focul şi sabia te va stârpi şi te va prăpădi ca lăcusta, chiar dacă ai fi fără de număr ca lăcustele şi ca stolurile lor.
16.     Înmulţitu-ţi-ai neguţătorii tăi mai mult decât stelele de pe cer. Ei sunt ca lăcusta care întinde aripile şi zboară!
17.     Căpeteniile tale sunt ca lăcustele fără număr, iar dregătorii tăi, ca stolurile de lăcuste care se aşază pe ziduri în vreme friguroasă şi, după ce răsare soarele, zboară şi nu se mai cunoaşte locul unde au fost.
18.     Păstorii tăi dorm, rege al Asiriei! Vitejii dormitează; poporul s-a împrăştiat în munţi şi nu este cine să-l adune!
19.     Prăbuşirea ta este fără leac, şi năpraznic prăpădul tău! Toţi cei care vor auzi această veste despre tine vor bate din palme, că peste cine nu s-a abătut necontenit răutatea ta?