Sfânta Cuvioasă Sinclitichia din Alexandria, nevoitoare din Pustia Egiptului (+350) Cuvioasa Apolinaria, fecioara (apr. 470) Sfântul Cuvios Grigorie, nevoitor la Mănăstirea Akritas din Calcedon (+820) Sfântul Sfințit Mucenic Teopempt, episcopul Nicomidiei, care s-a săvârșit de sabie şi a Sfântului Mucenic Teona din Egipt, care mai înainte a fost vrăjitor și care s-a săvârșit fiind îngropat de viu (+290) Sfântul Prooroc Miheia (IX î. Hr.) Sfântul Cuvios Simeon de la Lavra Peșterilor din Kiev (Ucraina) (+1960)
Stil vechi
5 Ianuarie

Luni

Stil nou
18 Ianuarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Post negru
Ajunul praznicului Botezului Domnului. Zi de post. Sfântul Prooroc Miheia (IX î. Hr.). Sfântul Sfințit Mucenic Teopempt, episcopul Nicomidiei, care s-a săvârșit de sabie şi a Sfântului Mucenic Teona din Egipt, care mai înainte a fost vrăjitor și care s-a săvârșit fiind îngropat de viu (+290). Sfânta Cuvioasă Sinclitichia din Alexandria, nevoitoare din Pustia Egiptului (+350). Cuvioasa Apolinaria, fecioara (apr. 470) . Sfântul Cuvios Grigorie, nevoitor la Mănăstirea Akritas din Calcedon (+820) . Sfântul Mucenic Sais, care s-a săvârşit prin înecare. Sfântul Cuvios Mina din Sinai (VI). Sfântul Cuvios Simeon de la Lavra Peșterilor din Kiev (Ucraina) (+1960). Sfântul Cuvios Fostirie Pustnicul (VI). Sfântul Mucenic Teoid, care s-a săvârșit fiind călcat în picioare de către cai. Sfintele Cuvioase: Domnina și Tatiana. Sfântul Cuvios Mucenic Roman din Carpensia, care s-a săvârşit de sabie în Constantinopol (+1694). Sfântul Prooroc Micah (IX î.d.Hr.). Sfântul Sfințit Mucenic Telesfor, episcopul Romei (+137). Sfintele Mucenițe: Evpraxia şi Teogonia, fiica sa, din Sicilia în Italia (+280). Sfântul Mucenic Flamidian din Spania (+286). Sfântul Mucenic Domnon din Bergamo în Italia (+307). Sfintele Cuvioase: Talida și Taora (+391 și +367). Sfântul Ierarh Rustician, episcop de Brescia în Italia (IV). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: preoții: Serghei (Lavrov)(+1934) și Iosif (Bespalov), și cei 37 de Mucenici împreună cu el (+1921), și binecredincioșii creștini: Eugenia (Domojirov)(+1933) şi Matei (Gusev)(+1938), care au pătimit în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adancă și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că gresesc in toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astazi, ca este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierti, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca sa pun început bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atatea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta.

Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă îndreptezi de astăzi înainte spre bine, pâna la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărației Tale și pentru mântuirea mea.

O, Doamne! Astazi îți dau sufletul și trupul meu și vointa mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngaduiala să pot răbda și mă pedepseste aici întru acesta lume, dupa mila Ta, iar nu în cealalta viața.

Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrajmași ai duhurilor rele, ma închin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de marirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credința; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, făra numai să departați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu.
O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsati pustiu, ci mă paziți ziua si noaptea până îmi voi da cu pocăința sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar ca eu nu va ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu.

Înca vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai gresesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă vad la moartea mea și să stati împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și sa vada bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să vă spun binele vostru cu glas neîncetat în vecii vecilor.

Amin.