Sfântul Mucenic Dasie din Durostorum (Cernavodă) - Silistra (+303) Sfântul Cuvios Diodor din Yuriegorsk (Solovki) în Rusia (+1633) Sfinţii Mucenici: episcopii: Nirsa şi Iosif, ucenicul său, şi alţi mucenici dimpreună cu dânşii care au pătimit în Persia (+343) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, ale cărui sfinte moaște se află la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea (+842) Sfântul Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului, ucenicul Sfântului Ioan Hrisostom şi moştenitorul scaunului lui (+446) Sfinţii Mucenici Evstatie, Tespesie şi Anatolie (312)
Stil vechi
20 Noiembrie

Marți

Stil nou
3 Decembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Crăciunului. Dezlegare la ulei
Înainte prăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică. Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, ale cărui sfinte moaște se află la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea (+842). Sfântul Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului, ucenicul Sfântului Ioan Hrisostom şi moştenitorul scaunului lui (+446). Sfinţii Mucenici: episcopii: Nirsa şi Iosif, ucenicul său, şi alţi mucenici dimpreună cu dânşii care au pătimit în Persia (+343). Sfinţii Mucenici Evstatie, Tespesie şi Anatolie (312). Sfântul Mucenic Dasie din Durostorum (Cernavodă) - Silistra (+303). Sfântul Isaac, Arhiepiscopul Armeniei (+440). Sfântul Cuvios Diodor din Yuriegorsk (Solovki) în Rusia (+1633). Sfinții Sfințiți Mucenici: Isachie, Ioan şi Savorie, care au fost episcopi în Persia (+303). Sfântul Mucenic Gheitazet şi alţi 3 mucenici dimpreună pătimitori cu el. Sfintele Mucenițe: Tecla, Vautha şi Denahida, fecioare din Persia, dimpreună cu Sfinții Mucenici și fraţi buni: Eustatie, Tespesie şi Anatolie (+303). Sfântul Teoctist Mărturisitorul, famen ce a trăit în timpul împărătesei Teodora (+829). Sfintele Mucenițe și fecioare: Danac, Mazakia, Hatai, Tatun, Ana, Mama și Abiat, „fiice ale Legământului” din Persia (IV). Sfinții Mucenici: Maritima, Zaun, Sasan și Noah din Lashom în Persia (+343). Sfinții Mucenici: Azades pustnicul, Malah, Malohia și Zaruantin și a Sfintelor Mucenițe: Ruhm, Ummah, fiica ei, şi Rumh, nepoata ei de 9 ani. Sfinții Mucenici: Ampelie şi Caius, care au pătimit la Mesina, Sicilia în Italia. Sfinții Mucenici: Sasonie, Ana şi Afeonie (+343 și +345). Sfântul Ierarh Apotemie, episcop de Angers în Franţa (+400). Sfântul Ierarh Benignie, episcop de Milano în Italia (+477). Sfântul Ierarh Simplicie, episcop de Verona în Italia (+535). Sfântul Mucenic Edmund, regele Angliei (+869). Sfântul Cuvios Sozomen din insula Cipru (XII). Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici din Rusia: episcopul Macarie de Ekaterinoslav, preoţii: Alexandru (Saharov), Nicolae (Zelenov), Ioan (Sarva), Nicolae (Pokrovski), Vasile (Kandeleabrov), Vladimir (Medveniuk), Emilian (Panasevici), Alexie (Amanov), Ioan (Zabolotski), și Alexie (Nikatov), monahii: Ilarion (Pisarț), Arsenie (Dimitriev) şi Evtihie (Kavciura)(+1937), egumena Ioanichia (Kojevnikova) şi binecredincioasa creștină Tatiana (Fomiceva)(+după 1937), care au pătimit în timpul regimului comunist.
Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.