Cuvioasa Domnica din Constantinopol, egumena (474) Sfinții Mucenici Teofil diaconul și Eladie mireanul (IV) Sfântul Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului (IX) Sfântul Mucenic Isidor din Iuriev, prezbiterul, și cei 72 împreună cu el (1472) Cuviosul Gheorghe Hozevitul (VII) Sfântul Grigorie Zăvorâtul de la Pecersca, din Peșterile din Depărtare (XIII-XIV) Sfântul Sfințit Mucenic Carterie din Cezareea Cappadociei, prezbiterul (304) Sfinții Mucenici Iulian și Vasilisa și mucenicii Celsie, Antonie, Anastasia, Marionila, 7 tineri și 20 de ostași împreună cu dânșii (313) Cuviosul Paisie din Uglici, egumenul (1504)
Stil vechi
8 Ianuarie

Marți

Stil nou
21 Ianuarie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Cuviosul Gheorghe Hozevitul (VII). Cuvioasa Domnica din Constantinopol, egumena (474). Mc. Lucian din Roma (290). Cuviosul Grigorie, făcătorul de minuni de la Kievo-Pecerska (1093). Sfinții Mucenici Iulian și Vasilisa și mucenicii Celsie, Antonie, Anastasia, Marionila, 7 tineri și 20 de ostași împreună cu dânșii (313). Sfântul Grigorie Zăvorâtul de la Pecersca, din Peșterile din Depărtare (XIII-XIV). Sfântul Sfințit Mucenic Carterie din Cezareea Cappadociei, prezbiterul (304). Sfântul Mucenic Isidor din Iuriev, prezbiterul, și cei 72 împreună cu el (1472). Sfântul Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului (IX). Cuviosul Paisie din Uglici, egumenul (1504). Sfinții Mucenici Teofil diaconul și Eladie mireanul (IV). Cuviosul Ilie din Egipt (IV).
File pateric

Un credincios a venit la părintele Ioan ca să îi tâlcuiască anumite locuri mai grele din Filocalie, de la Sfântul Isaac Sirul.
Părintele l-a întrebat:
- La ce îti este de folos să cercetezi cele privitoare la culmile nepătimirii, când tu esti plin de patimi? Nu e mai bine să citesti cărti potrivite măsurii tale? Că asa, nici nu te folosesti de ceea ce citesti, si nici nu poti întelege asa cum trebuie. Vai nouă, că diavolul ori ne lasă fără cărti duhovnicesti, ori ne face să avem atât de multe, încât să nu stim ce trebuie să citim. Ba încă unii citind, si vrând să se înteleptească, slăbesc în credintă si rămân robi ai lumii acesteia.

Au venit niste frati la el [avva Zinon] si l-au întrebat zicând: "Ce întelegere are cuvântul acela ce este scris în cartea lui Iov: si cerul nu este curat înaintea Lui?". Si răspunzând, bătrânul a zis lor: "Au lăsat fratii păcatele lor si cercetează pentru ceruri. Însă tâlcuirea cuvântului aceasta este: de vreme ce numai El este curat, pentru aceasta a zis si cerul nu este curat".

Pilda zilei

    Fuga de întristare

    Au venit odată trei bătrâni la avva Achilas, unul dintre ei, cu prost renume. Un bătrân i-a zis: "Avvo, fă-mi un năvod". El a răspuns: "Nu". Al doilea a zis: "Fă-ţi pomana, ca să avem o amintire de la tine în mănăstire". El a răspuns: "N-am timp". Apoi îi zice şi fratele cu prost renume: "Avva, fă-mi mie un năvod, ca să-l am din mâinile tale". Bătrânul a răspuns îndată: "Ţie am să-ţi fac". Ceilalţi doi bătrâni l-au luat deoparte şi l-au întrebat: "Cum, noi te-am rugat să ne faci şi n-ai vrut, iar lui ai zis că-i faci?". Bătrânul le zice: "Pe voi v-am refuzat şi nu v-aţi mâhnit pentru că n-am timp. Acesta însă, dacă-l refuz, va spune: "A auzit bătrânul de păcatul meu şi de aceea n-a vrut să-mi facă". Şi îndată rupem legătura! I-am ridicat sufletul, pentru ca un asemenea om să nu fie copleşit de întristare".

Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Marţi

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală iubirea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.

Amin.

Biblia intr-un an

Exodul 18-20

Capitolul 18
1.     Auzind însă Ietro, preotul din Madian, socrul lui Moise, de toate câte făcuse Dumnezeu pentru Moise şi pentru Israel, poporul Său, când a scos Domnul pe Israel din Egipt,
2.     A luat Ietro, socrul lui Moise, pe Sefora, femeia lui Moise, care fusese trimisă înainte de acesta acasă,
3.     Şi pe cei doi fii ai ei, din care unul se chema Gherşom, pentru că Moise îşi zisese: "Rătăcit sunt eu în pământ străin",
4.     Iar pe altul îl chema Eliezer, pentru că-şi zisese el: "Dumnezeul părinţilor mei mi-a fost ajutor şi m-a scăpat de sabia lui Faraon!"
5.     Şi a venit Ietro, socrul lui Moise, cu fiii acestuia şi cu femeia lui, la Moise în pustie, unde-şi aşezase el tabăra, la muntele lui Dumnezeu.
6.     Atunci el a trimis vorbă lui Moise, zicând: "Iată, eu, Ietro, socrul tău, şi femeia ta şi cei doi fii ai ei împreună cu ea venim la tine".
7.     Deci a ieşit Moise în întâmpinarea socrului său, s-a plecat înaintea lui şi l-a sărutat. Iar după ce s-au binecuvântat unul pe altul, au intrat în cort.
8.     Apoi a povestit Moise socrului său toate câte a făcut Domnul cu Faraon şi cu toţi Egiptenii pentru Israel, toate suferinţele ce le-au întâlnit ei în cale şi cum i-a izbăvit Domnul din mâinile lui Faraon şi din mâinile Egiptenilor.
9.     Iar Ietro s-a bucurat de toate binefacerile ce a arătat Domnul lui Israel, când l-a izbăvit din mâna Egiptenilor şi din mâna lui Faraon.
10.     şi a zis Ietro: "Binecuvântat este Domnul, Care v-a izbăvit din mâinile Egiptenilor şi din mâna tui Faraon, Cel ce a izbăvit pe poporul acesta din stăpânirea Egiptenilor.
11.     Acum am cunoscut şi eu că Domnul este mare peste toţi dumnezeii, pentru că a smerit pe aceştia".
12.     Apoi Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu ardere de tot şi jertfă. şi au venit Aaron şi toţi bătrânii lui Israel să mănânce pâine cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu.
13.     Iar a doua zi a şezut Moise să judece poporul şi a stat poporul înaintea lui Moise de dimineaţă până seara.
14.     Văzând Ietro, socrul lui Moise, tot ceea ce făcea el cu poporul, i-a zis: "Ce faci tu cu poporul? De ce stai tu singur şi tot poporul tău stă înaintea ta de dimineaţă până seara?"
15.     Iar Moise a zis către socrul său: "Poporul vine la mine să ceară judecată de la Dumnezeu.
16.     Când se ivesc între ei neînţelegeri, vin la mine şi judec pe fiecare şi-i învăţ poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui".
17.     Iar socrul lui Moise a zis către acesta: "Ceea ce faci, nu faci bine.
18.     Căci te vei prăpădi şi tu, şi poporul acesta, care este cu tine. E grea pentru tine sarcina aceasta şi nu o vei putea împlini singur.
19.     Acum dar ascultă-mă pe mine: Am să-ţi dau un sfat şi Dumnezeu să fie cu tine! Fii tu pentru popor mijlocitor înaintea lui Dumnezeu şi înfăţişează la Dumnezeu nevoile lui.
20.     Învaţă-i poruncile şi legile Lui; arată-le calea Lui, pe care trebuie să meargă, şi faptele ce trebuie să facă.
21.     Iar mai departe alege-ţi din tot poporul oameni drepţi şi cu frica lui Dumnezeu; oameni drepţi, care urăsc lăcomia, şi-i pune căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste cincizeci, căpetenii peste zeci.
22.     Aceştia să judece poporul în toată vremea: pricinile grele să le aducă la tine, iar pe cele mici să le judece ei toate. Uşurează-ţi povara şi ei să o poarte împreună cu tine!
23.     De vei face lucrul acesta şi te va întări şi Dumnezeu cu porunci, vei putea să faci faţă, şi tot poporul acesta va ajunge cu pace la locul său".
24.     Şi a ascultat Moise glasul socrului său şi a făcut toate câte i-a zis.
25.     A ales deci Moise din tot Israelul oameni destoinici şi i-a pus căpetenii în popor: peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci.
26.     Şi judecau aceştia poporul în toată vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai uşoare le judecau ei toate.
27.     După aceea a petrecut Moise pe socrul său şi acesta s-a dus în ţara lui.

Capitolul 19
1.     Iar în luna a treia de la ieşirea fiilor lui Israel din pământul Egiptului, chiar în ziua de lună plină, au ajuns în pustia Sinai.
2.     Plecase deci Israel de la Rafidim şi ajungând în pustia Sinai, au tăbărât acolo în pustie, în faţa muntelui.
3.     Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: "Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa:
4.     "Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am luat pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine.
5.     Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, dintre toate neamurile Îmi veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul;
6.     Îmi veţi fi împărăţie preoţească şi neam sfânt!" Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel".
7.     Şi venind, Moise a chemat pe bătrânii poporului şi le-a spus toate cuvintele acestea pe care le poruncise Domnul.
8.     Atunci tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: "Toate câte a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!" Şi a dus Moise cuvintele poporului la Domnul.
9.     Iar Domnul a zis către Moise: "Iată voi veni la tine în stâlp de nor des, ca să audă poporul că Eu grăiesc cu tine, şi să te creadă pururea". Iar Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
10.     Zis-a Domnul către Moise: "Pogoară-te de grăieşte poporului să se ţină curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele,
11.     Ca să fie gata pentru poimâine, căci poimâine Se va pogorî Domnul înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai.
12.     Să-i tragi poporului hotar împrejurul muntelui şi să-i spui: Păziţi-vă de a vă sui în munte şi de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se va atinge de munte va muri.
13.     Nici cu mâna să nu se atingă de el, că va fi ucis cu pietre sau se va săgeta cu săgeata; nu va rămâne în viaţă, fie om, fie dobitoc. Iar dacă se vor îndepărta tunetele şi trâmbiţele şi norul de pe munte, se vor putea sui în munte".
14.     Pogorându-se deci Moise din munte la popor, el a sfinţit poporul şi, spălându-şi ei hainele,
15.     Le-a zis Moise: "Să fiţi gata pentru poimâine şi de femei să nu vă atingeţi!"
16.     Iar a treia zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor des pe Muntele Sinai şi sunet de trâmbiţe foarte puternic. Şi s-a cutremurat tot poporul în tabără.
17.     Atunci a scos Moise poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui.
18.     Iar Muntele Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu pe el în foc; şi se ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor, şi tot muntele se cutremura puternic.
19.     De asemenea şi sunetul trâmbiţei se auzea din ce în ce mai tare; şi Moise grăia, iar Dumnezeu îi răspundea cu glas.
20.     Deci, fiind pogorât Domnul pe Muntele Sinai, pe vârful muntelui, a chemat Domnul pe Moise în vârful muntelui şi s-a suit Moise acolo.
21.     Atunci a zis Domnul către Moise: "Pogoară-te şi opreşte poporul, ca să nu năvălească spre Domnul, să vadă slava Lui, că vor cădea mulţi dintre ei.
22.     Iar preoţii, care se apropie de Domnul Dumnezeu, să se sfinţească, ca nu cumva să-i lovească Domnul".
23.     Zis-a Moise către Domnul: "Nu se poate ca poporul să se suie pe Muntele Sinai, pentru că Tu ne-ai oprit din vreme, şi ai zis: Trage hotar împrejurul muntelui şi-l sfinţeşte!"
24.     Iar Domnul i-a răspuns: "Du-te şi te pogoară şi apoi te vei sui împreună cu Aaron; iar preoţii şi poporul să nu îndrăznească a se sui la Domnul, ca să nu-i lovească Domnul".
25.     Şi s-a pogorât Moise la popor şi i-a spus toate.

Capitolul 20
1.     Atunci a rostit Domnul înaintea lui Moise toate cuvintele acestea şi a zis:
2.     "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei.
3.     Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!
4.     Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ!
5.     Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam,
6.     Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
7.     Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.
8.     Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti.
9.     Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale,
10.     Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine,
12.     Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.
13.     Să nu ucizi!
14.     Să nu fii desfrânat!
15.     Să nu furi!
16.     Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!
17.     Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!"
18.     Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se.
19.     Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu noi şi vom asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim".
20.     Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, că Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greşiţi".
21.     Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o.
21.     Şi a stat tot poporul departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul unde era Dumnezeu.
22.     Atunci Domnul a zis către Moise: "Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi aşa să vesteşti fiilor lui Israel: Aţi văzut că am grăit cu voi din cer!
23.     Să nu vă faceţi dumnezei de argint şi nici dumnezei de aur să nu vă faceţi.
24.     Să-Mi faci jertfelnic de pământ şi să aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izbăvire, oile şi boii tăi. În tot locul unde voi pune pomenirea numelui Meu, acolo voi veni la tine, ca să te binecuvântez.
25.     Iar de-Mi vei face jertfelnic de piatră, să nu-l faci de piatră cioplită; că de vei pune dalta ta pe ea, o vei spurca.
26.     Şi să nu te sui pe trepte la jertfelnicul Meu, ca să nu se descopere acolo goliciunea ta!"