Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, care s-a săvârșit cu pace în anul 1873 Sfântul, Slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, ocrotitorul României și fratele Sfântului Apostol Petru (+62)
Stil vechi
30 Noiembrie

Vineri

Stil nou
13 Decembrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Postul Crăciunului. Post aspru
Sfântul, Slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, ocrotitorul României și fratele Sfântului Apostol Petru (+62). Sfântul Ierarh Frumentie (Frumențiu), episcopul Etiopiei (Abisiniei) (+380). Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, care s-a săvârșit cu pace în anul 1873. Sfinții Mucenici: Castul şi Euprepie din Roma. Sfântul Constantie, preot din Roma, care a mărturisit credinţa ortodoxă în faţa pelagianismului (+418). Sfântul Vakhtang, regele Georgiei (+502). Sfinții Ierarhi: Petru I şi Samuel I din Georgia (V, VI). Sfântul Ierarh Tudwal, episcop de Wales în Marea Britanie (VI). Sfântul Ierarh Alexandru, episcop de Methymna în insula Lesvos. Sfântul Cuvios Ilie, schivnic la Mănăstirea Valaam din Rusia (+1900). Sfântul Sfințit Nou Mucenic din Rusia: preotul Ioan (Cestnov), care a pătimit în timpul regimului comunist (+1937).
File pateric

- Părinte, nu mai pot trăi cu familia mea, nu mai rezist în lume, mă gândesc să plec la mănăstire: greutăti cu serviciul, greutăti cu sotia, probleme cu banii, dureri de cap cu copiii...
- Această încercare prin care treci face parte din crucea mirenilor. Nu e ceva nou. Fiecare drum cu ispitele sale. Nu scapi de luptă plecând la mănăstire. Si, apoi, nu ai voie să îti părăsesti familia. Poate că, dacă îti cresc mari copiii si rămâi văduv, îti vei pune problema călugăriei. Dar până atunci alungă de la tine orice gând despre părăsirea familiei. Rabdă, rabdă si te vei mântui. Si vei primi cunună pentru nevointa ta.

Un frate a mers la un bătrân iscusit si l-a întrebat zicând: "Ce voi face, părinte, că foarte mi s-a urât a mai sedea în pustie?". Răspuns-a lui bătrânul, zicând: "Această urâciune, fiule, îti este o ispită; dar rabdă putin si sezi în chilie cu liniste, rugându-te lui Dumnezeu. Si Dumnezeu, văzând răbdarea ta, îti va trimite tie mângâiere si odihnă". (3-242)

Pilda zilei

Un tanar a venit la invatatorul sau si l-a intrebat cum poate scapa de ispite.
Invatatorul i-a spus:
- Scapa de lene. Ia aminte la pasarea care nu poate fi prinsa atunci cand zboara, ci numai in momentul in care sta pe loc.

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Biblia intr-un an

    Filimon

    Capitolul 1
    1.     Pavel, cel pus în lanţuri pentru Iisus Hristos, şi fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună-lucrător cu noi,
    2.     Şi surorii Apfia, şi lui Arhip, cel împreună-oştean cu noi, şi Bisericii din casa ta:
    3.     Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
    4.     Mulţumesc pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele,
    5.     Auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii,
    6.     Ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Hristos Iisus;
    7.     Căci am avut multă bucurie şi mângâiere, din dragostea ta, întrucât inimile sfinţilor s-au odihnit prin tine, frate.
    8.     De aceea, deşi având întru Hristos tot dreptul să-ţi poruncesc ce se cuvine,
    9.     Pentru dragoste, îţi fac mai degrabă o rugăminte. Aşa cum sunt eu, Pavel, ca un bătrân, iar acum şi pus în lanţuri pentru Iisus Hristos,
    10.     Te rog pe tine pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanţuri, Onisim,
    11.     Cel ce altădată nu-ţi era de folos, dar acum şi ţie şi mie de folos,
    12.     Pentru aceasta ţi l-am trimis, pe el însuşi, adică inima mea; primeşte-l.
    13.     Eu vream să-l ţin la mine, ca, în locul tău, să-mi slujească mie, care sunt în lanţuri pentru Evanghelie,
    14.     Dar n-am voit să fac nimic fără de încuviinţarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie.
    15.     Căci poate pentru aceea a fost despărţit de tine câtva timp, ca veşnic să fie al tău,
    16.     Dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, şi după trup şi în Domnul.
    17.     Deci, dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l pe el, ca pe mine.
    18.     Iar de te-a păgubit cu ceva, sau îţi este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea.
    19.     Eu, Pavel, am scris cu mâna mea; eu îţi voi plăti, ca să nu-ţi spun că şi tu îmi eşti dator cu tine însuţi.
    20.     Da, frate, eu te rog, fă-mi binele acesta în Domnul; linişteşte inima mea în Hristos!
    21.     Bine încredinţat de ascultarea ta, ţi-am scris ţie, ştiind că vei face chiar mai mult decât cele ce-ţi spun.
    22.     Ci odată cu aceasta pregăteşte-mi loc de găzduit, fiindcă nădăjduiesc că, prin rugăciunile voastre, voi fi dăruit vouă.
    23.     Te îmbrăţişează Epafras, cel închis împreună cu mine pentru Hristos Iisus,
    24.     Marcu, Aristarh, Dimas, Luca cei împreună-lucrători cu mine.
    25.     Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.